Welkom

Dit is de webstek van ATIC: de Koninklijke Technische Vereniging van de verwarmings- en verluchtings-nijverheid en van de aanverwante takken. ATIC verenigt professionals die op vlak van 'verwarming en klimaatregeling' betrokken zijn bij studiebureau's, administraties, scholen, research & development, controleorganismen… en bedrijven die thermisch materiaal vervaardigen, installeren of verkopen.

Op deze site vindt u informatie over onze vereniging en de HVAC-sector. Er is een gedeelte dat publiek toegankelijk is en een gedeelte dat bestemd is voor onze leden en de raad van bestuur. Leden en bestuursleden ontvangen hun persoonlijke toegangscode zodra de rubrieken opengesteld worden.


Contact

ATIC vzw
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
Tel: 016 39 48 00
Fax: 016 39 48 01

meer op de contactpagina

Maatschappelijke zetel
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel


Meest recente nieuws

12-02-2014 | Algemene Vergadering - Proclamatie cyclus 4 - voordracht Jacques Schietecat

Aan alle leden van ATIC (individuele leden en bedrijfsleden)

Op dinsdag 25 maart 2014 zal de Algemene vergadering doorgaan in de Faculty Club in Leuven, bij het Groot Begijnhof, aan de Leuvense stadsring. Alle Atic-leden hebben een schriftelijke uitnodiging gekregen voor deze vergadering, die aanvangt om 12.30u (met een walking lunch).

De eigenlijke ledenvergading vangt aan om 13.30u en eindigt om 14.30u.
Indien de leden inzicht willen krijgen in de rekeningen en verslagen van de vereniging Atic, dienen zij zich naar de ledenpagina te begeven en daar via het afgeschermde ledengedeelte de nodige documenten te downloaden. De documenten zullen beschikbaar zijn vanaf 1 maart 2014!

Voor onze leden: U kan HIER alle documenten aangaande de Algemene vergadering downloaden.

Aan alle HVAC-geïntesseerden:

Indien u geen lid bent van ATIC, en toch graag naar de voordrachten en/of het diner komt, ook dan bent u van harte welkom vanaf 14.30u in de Faculty Club. Graag een korte bevestiging via e-mail met de vermelding voor welke activiteiten u zich wil inschrijven.

Programma

15u00 : Voordracht van dhr Nicolas Bernard (ULg Liège) – Winnaar van de Prijs Marcel Herman 2013 : Investigation of a decentralized air handling unit under frosting conditions

15u45: Voordracht van dhr Jacques Schietecat (Atic erelid):
Praktijkgids voor de berekening van de warmteverliezen van gebouwen volgens de norm NBN EN 12831

16u30: Proclamatie cursisten cyclus 4 2013 – Uitreiking PRIJS JEAN-PIERRE MINNE - aperitief

Vanaf 18 u gaan we naar Restaurant Turquoise

18u00 : Diner in restaurant “Turquoise” - Naamsevest 6 – 3000 Leuven

Voor deelname aan het diner: laat ons uw keuze weten:
Menuvoorstel 1(vis) – menuvoorstel 2 (vlees) – menuvoorstel 3 (vegetarisch)
de betaling van deelname aan dit diner (48€) gebeurt:

  • door overschrijving op rek.nr. 230-0100380-05 (IBAN : BE96 2300 1003 8005 – BIC : GEBABEBB) van ATIC met vermelding van “Diner A.V.2014 + naam"
  • cash op 25 maart 2014 aan de operating manager
meer nieuws

vormingsaanbod

Bijeenkomst

Microbiologische verontreiniging van huishoudelijke ventilatie installaties door Karla Dinne, WTCB

TBD
18-06-2014

Bijeenkomst

Vereenvoudiging van verwarmingsinstallaties in scholen door Jacques Claessens, UCL – ‘Architecture et Climat’

Brussel (Ukkel)
23-04-2014

Cursus

CYCLUS I: Thermisch comfort en Warmteverliezen - principes

Leuven
Van 22-03-2014 tot 28-06-2014