Welkom

Dit is de webstek van ATIC: de Koninklijke Technische Vereniging van de verwarmings- en verluchtings-nijverheid en van de aanverwante takken. ATIC verenigt professionals die op vlak van 'verwarming en klimaatregeling' betrokken zijn bij studiebureau's, administraties, scholen, research & development, controleorganismen… en bedrijven die thermisch materiaal vervaardigen, installeren of verkopen.

Op deze site vindt u informatie over onze vereniging en de HVAC-sector. Er is een gedeelte dat publiek toegankelijk is en een gedeelte dat bestemd is voor onze leden en de raad van bestuur. Leden en bestuursleden ontvangen hun persoonlijke toegangscode zodra de rubrieken opengesteld worden.


Contact

ATIC vzw
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
Tel: 016 39 48 00
Fax: 016 39 48 01

meer op de contactpagina

Maatschappelijke zetel
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel


Meest recente nieuws

16-07-2014 | Burnay Foundation – Call for Projects within the framework of the 75th anniversary of ATIC

Call for projects

The aim is to support practical work which would allow designers and installers to make the best decision in the application of heating, ventilation and air-conditioning techniques. Through this call for projects, ATIC aims to inform candidates and encourage them to submit their application.

Subject

Applications for a research and development project must be within the field of heating, ventilation and air-conditioning. The project is based on energy-saving, the integration of renewable energy or the improvement of comfort. Practical aspects are considered: design, work carried out on site, follow-up, assessment of available equipment.

For more info, go to webpage BURNAY FOUNDATION

meer nieuws

vormingsaanbod

Cursus

Cyclus II – Verwarmingssystemen

Leuven/Heverlee
Van 20-09-2014 tot 13-12-2014

Bijeenkomst

Installaties voor het behoud van warmte en installaties voor de productie van sanitair warm water: hoe zien deze er ‘morgen’ uit? Laurent Vercruysse

Brussel (Ukkel)
24-09-2014

Specialisatiecursus

EES WORKSHOP: Engineering Equation Solver, een rekenprogamma voor iedereen uit de HVAC wereld, u klaarhelder gebracht door ROEL VANDENBULCKE – Hysopt

Leuven/Heverlee
13-09-2014