Aansluiten

Er bestaan statutair twee vormen van lidmaatschap bij ATIC.
U kan lid worden van ATIC:

 • Hetzij ten persoonlijke titel (individueel lidmaatschap)
 • Hetzij als bedrijf (bedrijfslidmaatschap)

Individueel lidmaatschap

Als lid van ATIC bepaalt u mee de toekomst van de vereniging, door uw deelname en inbreng in de diverse activiteiten, maar ook door uw stem te laten horen op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de evoluties in onze sector, u ontvangt de ATIC Nieuwsbrief, u krijgt actuele informatie over allerhande onderwerpen binnen het vakgebied van de verwarming, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek…

U geniet een aantal voordelen: u kan inschrijven voor de bijeenkomsten van ATIC (gratis), studiedagen en technisch onderwijs, tegen voordelig ledentarief.

Op de Algemene Vergadering van 25 maart 2014 werden de lidgelden voor 2014 als volgt bepaald:

 • Effectief lid (tussen 30 en 65 jaar) - 68 euro
 • Aspirant leden (minder dan 30 jaar) - 35 euro
 • Gepensioneerd lid (op rust of 65 jaar) - 21 euro

Hoe aansluiten? Vul het inschrijvingsformulier individueel lid in en fax het ons vandaag nog terug op 016 39 48 01


Bedrijfslidmaatschap

(Overheids)instellingen, scholen, organisaties en bedrijven kunnen ATIC in het bijzonder steunen door "bedrijfslid" te worden. De organisatie profileert zich dan als partner van ATIC, zij ondersteunt actief de techniek, het technologisch onderzoek, het vak.

Het bedrijfslid duidt één persoon aan binnen de onderneming die optreedt als vertegenwoordiger van het bedrijf. Deze vertegenwoordiger wordt tevens effectief lid van ATIC onder de statutair bepaalde voorwaarden. Hierdoor geniet de vertegenwoordiger van het bedrijfslid ook ten persoonlijke titel dezelfde voordelen als het individueel lid.
Daarnaast wordt aan onze bedrijfsleden het voordeel gegeven dat niet alleen de bedrijfsvertegenwoordiger, maar ook alle andere technische medewerkers van het bedrijf genieten van interessante tarieven bij de reeds geschetste activiteiten van ATIC. De bijdrage als bedrijfslid wordt berekend op basis van de omzet van het voorbije boekjaar en het aantal technische personeelsleden.
(de minimumbijdrage is € 303,- en de maximum bijdrage is € 751,-).

De bedrijfsleden genieten allerlei voordelen :

 • zij ontvangen uitnodigingen, mededelingen, nieuwsbrieven van de Vereniging
 • zij kunnen de publicaties van de Vereniging aankopen aan dezelfde gunsttarieven als deze aan de individuele leden worden aangeboden
 • bedrijfsleden kunnen hun medewerkers aan de door de Vereniging georganiseerde cursussen en studiedagen laten deelnemen tegen ledenprijs
 • bedrijfsleden kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten van ATIC
 • hun bedrijf wordt opgenomen op de webstek van ATIC, met logo en doorklikmogelijkheid naar de eigen webstek
 • bedrijfsleden kunnen gratis vacatures plaatsen op de webstek van ATIC

Bovendien kan de vertegenwoordiger van het bedrijf deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, en dit binnen de grenzen vastgelegd door de statuten.

Hoe aansluiten? Vul de bijgevoegde inschrijvingsformulieren in (contacteer gerust het secretariaat voor hulp bij het invullen en berekenen van de bijdrage) en mail of fax ze ons vandaag nog terug!