ATIC privacy-policy

Doel van dit beleid

Deze privacy policy is van toepassing op de Koninklijke technische vereniging van de verwarmings- en verluchtingsnijverheid en der aanverwante takken (ATIC) en op onze website.

Privacy-policy

ATIC neemt voorzorgen om de persoonlijke informatie die ons wordt toevertrouwd, veilig te houden. Elke informatie die op deze site verzameld wordt, zal strikt vertrouwelijk gehouden worden en zal niet verkocht, verhuurd, uitgeleend of op een andere manier openbaar gemaakt worden aan derden, tenzij de gebruiker toelating krijgt of wanneer het vereist is door een wettelijke maatregel of dagvaarding.

Geef ATIC geen persoonlijke informatie door indien u minderjarig bent.

ATIC is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy policies van websites waaraan het bedrijf links of websites van zijn partners, sponsors of adverteerders mag verschaffen.

Wat we in onze databank opslaan en wat we ermee doen

Onze databank kan uw naam, titel, lidmaatschap, industrieclassificatie, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres bevatten indien u die geeft. Deze informatie kan zakelijk en/of privé zijn.

We kunnen de informatie die u verschaft heeft via elk van onze inschrijvingsformulieren (vb. voor een trainingscursus) controleren met elke informatie die we over u hebben in onze klantendatabank. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we steeds de meest recente en meest relevante informatie over u behouden als een gewaardeerde klant.

We slaan eveneens informatie op over uw aandeel in ATIC – welke ambten u bekleedt, tot welke comités, raden, commissies of speciale eenheden u behoort of behoord heeft, uw lidmaatschapsstatus, vergaderingen die u heeft bijgewoond, producten die u heeft aangekocht, enz.

We kunnen deze informatie gebruiken om elke transactie door te voeren die u vraagt. We kunnen deze informatie ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten en komende gebeurtenissen die u zouden kunnen interesseren, op basis van uw aandeel in ATIC, uw interesse in onze producten en activiteiten en de industriecodes die u geselecteerd heeft.

We slaan alle persoonlijke informatie op in onze databank en deze blijft vertrouwelijk. Enkel ATIC zal de informatie gebruiken. Wij verkopen geen gebruikersinformatie aan derden. ATIC zal geen enkele persoonlijke informatie bekendmaken aan derden zonder de toestemming van de eigenaar.

Informatie die u verschaft wanneer u ons e-mail zendt

Er zijn talrijke e-maillinks op de site die het u mogelijk maken e-mails te versturen naar individuen of groepen. Wanneer u ons een e-mail zendt en een antwoord vraagt, gebruiken wij het e-mailadres dat u gegeven heeft om op uw vraag te antwoorden.

Geef nooit via e-mail informatie door met betrekking tot financiële zaken, zoals:

  • Het nummer van uw bankrekening
  • Het type, nummer en de vervaldatum van uw creditcard

Gebruik door derden van uw informatie

ATIC kan gevraagd worden informatie te verschaffen over om het even welke klant of over toekomstige klanten aan vervolgende instanties of overheidsinstanties indien dit gevraagd wordt en/of indien wij dit nodig achten.

ATIC bedrijfslidmaatschappen

Alle relevante gegevens over het lidmaatschap van vennootschappen zijn per definitie beschikbaar voor het publiek. Het gaat hier om de lijst van de aangesloten vennootschappen/organisaties, maar ook om alle gegevens die hier betrekking op hebben, zoals adres, telefoonnummer, fax, e-mail, website, contactpersoon, enz. van de vennootschap.

Deze gegevens worden eveneens gepubliceerd op de website van ATIC op een apart blad voor elk bedrijfslid.

ATIC individuele lidmaatschappen

Voor een individueel ATIC-lid wordt de persoonlijke informatie opgeslagen in onze databank. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Dit persoonlijk informatiebestand kan het volgende bevatten:

  • Privé-informatie (zoals privé-adres…)
  • Zakelijke informatie (zoals bedrijf, functie, afdeling…)

Een lidmaatschapslijst met alle namen is beschikbaar voor alle leden.

Elk individueel lid kan aan ATIC de toestemming geven om zowel zijn/haar privé-informatie als zijn/haar zakelijke informatie vrij te geven. Indien het lid ervoor kiest dit te doen, dan zullen deze gegevens enkel aan andere ATIC-leden ter beschikking gesteld worden. Elk lid heeft het recht, op elk moment, de privé- en zakelijke informatie in zijn/haar persoonlijke gegevensbestand in onze databank te raadplegen en te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de toestemmingen die hij/zij aan ATIC gegeven heeft om deze informatie met ATIC-personeel en vennootschapsleden te delen.

ATIC verkoopt geen enkele informatie aan derden.

ATIC zal geen enkele persoonlijke informatie bekendmaken aan derden zonder de toestemming van de eigenaar.

ATIC behoudt zich het recht voor om deze policy om het even hoe en op elk moment te veranderen, zonder voorafgaand bericht.