Atic-ULg

Waar praktijk en wetenschap elkaar ontmoeten

Vincent Lemort, voorzitter van de Commissie ULg-ATIC

Elk jaar neemt de commissie ULg-ATIC de voorbereiding van een technisch/wetenschappelijke activiteit op zich. De bedoeling is de onderzoekers en practici samen rond tafel te brengen om te praten over een probleem van algemeen belang binnen onze HVAC sector.

De bijdrage voor 2013 (18 april) van de ULg Luik was de mede-organisatie van een workshop met als titel " “Adaptation of heating and air conditioning systems to promote the optimum use of solar thermal energy”. Deze studiedag werd georganiseerd in de marge van een vergadering van de ANNEX 59 van het Internationaal Energie Agentschap. Het project van Annex 59 gaat over de studie van lage temperatuur verwarmingssystemen en koelsystemen bij hoge temperaturen. Focus wordt gelegd op zonne-energie toepassingen, net het onderwerp dat ook de interesse van ATIC wegdraagt. Dit evenement werd bijgewoond door ongeveer vijftig deelnemers. De presentaties werden gegeven door de Annex 59 teamleden.

De bedoeling is om in 2014 samen met Atic een studiedag te organiseren over ventilatie. Het probleem van ventilatie - luchtkwaliteit / energieverbruik - blijft belangrijk, zowel vanuit het oogpunt van comfort als van uit het standpunt van kwaliteit van het milieu. Nieuwe oplossingen met behulp van decentrale ventilatie zijn ontwikkeld in de afgelopen jaren, met name het Groen + project, waartoe de Universiteit van Luik heeft bijgedragen. De Universiteit van Luik is ook bezig met het bestuderen van verschillende technologieën van warmtepompen op ventilatie, dewelke zouden moeten bijdragen aan de productie van sanitair warm water. Een studiedag zou best aan dit onderwerp worden gewijd, om alzo de professionals nader te betrekken bij deze technologie.