Atic-ULg

Waar praktijk en wetenschap elkaar ontmoeten

Jean Lebrun, erelid en voorzitter van de Commissie ULG-ATIC
Vincent Lemort, lesgever aan de Universiteit van Luik

Elk jaar neemt de commissie ULg-ATIC de voorbereiding van een technisch/wetenschappelijke activiteit op zich. De bedoeling is de onderzoekers en practici samen rond tafel te brengen om te praten over een probleem van algemeen belang binnen onze HVAC sector.

In 2009 stonden er uitzonderlijk geen activiteiten op de agenda, daar men bij ATIC wachtende was op de benoeming van een nieuwe partner bij de ULg van Luik.

In 2010 wil deze commissie zijn taken terug ter harte nemen. Zij zal zich meer bepaald bezig houden met de verspreiding en het gebruik van simulatietoepassingen die ontwikkeld werden aan de universiteit van Luik tijdens de afgelopen jaren.

Er zullen workshops georganiseerd worden voor lesgevers aan de verschillende lessenreeksen van ATIC maar ook aan andere personen en gebruikers die er baat kunnen bij hebben.

De drempel zal verkleind worden door het ter beschikking stellen aan de cursisten van ATIC van het EES programma (engineering equation solver), een programma dat op punt werd gesteld door de "Solar Energy Laboratory" van de Universiteit van Wisconsin.

De commissie ULg – ATIC zal ook de organisatie van de achtste vierjaarlijkse conferentie van « System Simulation in Buildings » steunen