Wat doet de commissie voor normalisatie

Zich geïnformeerd houden betreffende de normalisatiewerkzaamheden die interessant kunnen zijn voor de leden, tevens deze informatie verspreiden (publicatie van de normontwerpen of nieuwe normen)

Deelname aan de normalisatiewerken

  • Herziening van de normen m.b.t. de berekening van de verliezen en van het isolatieniveau
  • Energy performance of buildings directive (EPBD)
  • Commissies E 156 « Ventilatie » en E 228 « Verwarmingssystemen »

Informatie over de bestaande normen, de nieuwe publicaties en de nieuwe projecten

Symbolen en eenheden

Dit artikel geeft een overzicht van de aanbevolen symbolen en eenheden voor de in de HVAC-sector (verwarming, ventilatie en airconditioning) gebruikte grootheden en werd opgesteld op initiatief van de Koninklijke Technische Vereniging van de verwarmings- en verluchtingsnijverheid en aanverwante taken (ATIC)

Klik op deze link om de hele tekst te downloaden.

Praktijkgids Warmteverliezen – Communicatie

Ter ondersteuning van de toepassing van de NBN EN 12831 in de Belgische bouw- en installatiepraktijk is een 'Praktijkgids voor de berekening van warmteverliezen van gebouwen' opgesteld. De praktijkgids wordt door het NBN gratis aangeboden uitsluitend in combinatie met de verkoop van de hierin verwerkte normen NBN EN 12831:2003, NBN EN 12831 ANB:2014 en NBN B 62-002:2008. 

De beschikbare pakketten zijn:

  • ontwerp NBN EN 12831 ANB:2014 + Praktijkgids
  • ontwerp NBN EN 12831 ANB:2014 + NBN EN 12831:2003 + Praktijkgids
  • ontwerp NBN EN 12831 ANB:2014 + NBN EN 12831:2003 + NBN B 62-002:2008 + Praktijkgids
  • ontwerp NBN EN 12831 ANB:2014 + NBN B 62-002:2008 + Praktijkgids

Voor de aankoop van deze pakketten dient u contact op te nemen met het Bureau voor Normalisatie (www.nbn.be), Jozef II-straat, 40/6 te 1000 Brussel (tel +32 2 738 01 11; fax +32 2 733 42 64; E-mail: sales@nbn.be).

Klik hier voor meer informatie aangaande de Praktijkgids Warmteverliezen.
 

verwarming

energieprestatie

isolatie

ventilatie