Public relations

Wat gebeurde er de laatste jaren op vlak van PR ?

Voor u ziet u een platform dat flexibeliteit en snelheid van communicatie biedt! Wij zijn verrast van het hoge aantal bezoekers op onze website, dit illustreert de noodzaak aan snelle communicatie.

  • Contacten met hogescholen en universiteiten optie HVAC worden nauw onderhouden en als belangrijk ervaren, dit bvb. in het kader van de  Prijs Marcel Herman , doch wij proberen dat nog verder te ontwikkelen (tips altijd welkom).
  • Ledenwerving: de aandacht van de Commissie Public Relations continu uit naar de ledenwerving, in het bijzonder de individuele leden en de bedrijfsleden. Vooral bij deze laatste categorie kan de wervingscampagne succesvol genoemd worden.Het lidmaatschap is een belangrijke bron van inkomsten van een vereniging. Ook voor ATIC. Hierbij weze opgemerkt dat het huidige effectief aan leden nog onvoldoende is om de vaste kosten van onze werking te dekken.

…er is dus nog veel werk aan de winkel!

Interview met Joris Mampaey (voorzitter ATIC) met vakblad Sanilec op 5 september 2012
Klik hier om het artikel te downloaden
 

ATIC Newsletter

De ATIC Newsletter wordt halfjaarlijks uitgegeven, en krijgt nog steeds talrijke positieve reacties.

Download hieronder de reeds uitgegeven ATIC Newsletters

Newsletter 17 - augustus 2008

Newsletter 16 - september 2007

Newsletter 15 - mei 2007

Newsletter 14 - september 2006

Newsletter 13 - juni 2006

Newsletter 12 - november 2005

Newsletter 11 - juni 2005

Newsletter 10 - november 2004

Newsletter 9 - april 2004

Newsletter 8 - november 2003

Newsletter 7 - juli 2003

Newsletter 6 - april 2003

Newsletter 5 - januari 2003

Newsletter 4 - oktober 2002

Newsletter 3 - juli 2002

Newsletter 2 - april 2002

Newsletter 1 - januari 2002