Prijs Marcel Herman

De prijs draagt de naam “Prijs Marcel Herman” ter herinnering en als eerbetoog aan de stichter én eerste voorzitter van ATIC in 1938.

Een jaarlijkse traditie

De Prijs Marcel Herman wordt sinds 1968 jaarlijks door ATIC toegekend aan een eindwerk van een jong afgestudeerde van het hoger onderwijs.

Hiermee wil ATIC jonge afgestudeerden waarderen voor de geleverde onderzoeken en tegelijk één van haar basisdoelstellingen realiseren: de technische vooruitgang promoten in de aan onze branche gerelateerde activiteits-domeinen. De weerhouden eindwerken worden door een technische jury beoordeeld.

Inhoud, vorm of presentatie ?

Een eindwerk wordt in eerste instantie bekeken naar de inhoud: de eigen inbreng, de technische onderbouw, het nut/toepasbaarheid van de resultaten, de moeilijkheidsgraad van het onderwerp, de omvang van het afgeleverde werk in verhouding tot het (potentieel van het) onderwerp,…

In dat verband willen we even opmerken dat bij de beoordeling door de jury in november 2002, een zeker gebrek aan evenwicht werd vastgesteld: de moeilijkheidsgraad van het onderwerp stond niet altijd in relatie tot de beoogde afstudeergraad. Dit roept vragen op bij een aantal jury-leden. In ieder geval wordt bij de beoordeling door de vakjury van de Prijs Marcel Herman rekening gehouden met de afstudeerrichting.

De vormgeving van het voorgestelde werk heeft ook belang: orde, netheid, duidelijkheid in de opgestelde tekst en technisch correctheid van het eindwerk spelen een rol.

Omdat duidelijke communicatie in onze samenleving een primordiale rol speelt, neemt de jury als laatste element de mondelinge presentatie mee op in haar beoordeling.

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN VOOR DE PRIJS MARCEL HERMAN 2014 - wij hebben slechts 2 geldige kandidaturen ontvangen - Onze deadline wordt verlengd tot 15 september 2014!

Klik op deze link en download onze poster van Prijs Marcel Herman 2014.

Download hier de deelnamecriteria
Download hier de deelnameprocedure 

 

Uitreiking van de Prijs Marcel Herman 2013 op 25 maart 2014 in de Faculty Club te Leuven

De laureaat van 2013 is Nicolas Bernard, Ulg. Liège: Investigation of a decentralized air handling unit under frosting conditions

Proficiat!

 

Van links naar rechts : Joris Mampaey (voorzitter ATIC) – Nicolas Bernard

Een eervolle vermelding in het kader van de Prijs Marcel Herman ging naar Cédric Flandre: Assessment of the Energy Performance of a GEO-HP-TABS, Thermally activated building systems equipped with geothermal heat pumps.

Van links naar rechts : Joris Mampaey (voorzitter ATIC) – Cédric Flandre

Foto’s genomen door Alex Baumans van ‘De Onderneming’

Nog eens alle deelnemende eindwerken op een rijtje:

 • Assessment of the Energy Performance of a GEO-HP-TABS par Cédric Flandre, ULG Liège. Parain: Vincent Lemort
 • Het gebruik van Duurzaamheidsbeoordelingsinstrumenten voor gebouwen: een vergelijkende studie door Elke Meex, UHasselt. Meter: Griet Verbeeck
 • Intégration mathématique des flux d’énergie d’une piscine commerciale par Florent Delarbre, Haute Ecole de la Province de Liège. Maraine: Gabrielle Masy
 • De toepassing van warmtepompen in een renovatiecontext: lage temperatuur radiatoren versus hoge temperatuur warmtepompen door Evelyn Heylen en Romain Jordens, KU Leuven. Meter: Lieve Helsen
 • La qualité de l’air dans les écoles par Mathilde Cailliau, UCL Louvain La Neuve. Parain: Geoffrey Van Moeseke – OOK DIT EINDWERK WERD OPGEMERKT EN ALS ZEER GOED BESCHOUWD
 • Studie, Ontwerp en Dimensionering van een Nul Energie Woning door Tom Bressinck, KHBO. Meter: Leen Peters
 • Investigation of a decentralized air handling unit under frosting conditions par Nicolas Bernard, ULG Liège. Parain: Vincent Lemort

De jury werd samengesteld uit volgende personen:

 • Jan Ulens – voorzitter comm. PMH
 • Claude Debaecker
 • Bram De Meester
 • Joris Mampaey
 • Christian Malevez
 • Pierre Hoenig
 • Evert Schouppe
 • Ivan Piette
 • Geert Gallet
   

Andere afstudeerprijzen

Voor meer informatie omtrent andere afstudeerprijzen- en mogelijkheden, surf naar www.vzw-bachelor.be/afstudeerprijzen

De hoofddoelstelling van de vzw is het verdedigen van de beroepsbelangen, in de meest brede zin, van de Bachelor uit het professioneel gericht hoger onderwijs en een brug te vormen tussen de hogescholen en de beroepenvelden in een Europese context.