Optimalisatie van de systeem water kwaliteit en rendementsverbetering voor de HVAC. Dat is het actiedomein van Aqualisys. In tegenstelling tot de alom heersende aanpak in de markt doen we niet aan symptoombestrijding, maar richten we ons op het duurzaam inrichten en beheer van deze installaties. Een gezond systeem zorgt er o.a. voor dat alle aangesloten apparatuur veel minder snel schade oploopt. Afhankelijk van de grootte van het systeem levert dit al snel een besparing van enkele honderden tot duizenden euro’s per jaar op. Daarmee is ineens ook de basis gelegd voor een goede energieverdeling d.m.v. hydraulisch balanceren van het verdeelnet.

De voornaamste diensten van Aqualisys zijn het evalueren van bestaande systemen d.m.v. audits, het optimaliseren en het valideren van nieuwe installaties. We werken
volledig onafhankelijk van eender welke installateur of productaanbieder.

CONTACTEZ-NOUS

ELACOM

Lindestraat 4
3540 Herk-de-Stad

+32 13 555.600 Eric Ladang www.aqualisys.be

Questionnaire