CYCLUS I: THERMISCH COMFORT EN WARMTEVERLIEZEN

KU Leuven Campus Arenberg III - Gebouw S
Van 3 maart 2018 tot 30 juni 2018
0930 - 1600

De ATIC lessen cyclus 1 - Voorjaar 2018 - van 3 maart 2018 tot en met 30 juni 2018

richten zich tot diegenen die verwarmingsinstallaties ontwerpen, bouwen, onderhouden of toezicht houden

 • zij beschikken minstens over de basiskennis van bouwentechnieken, fysica en wiskunde  
 • zij willen de fysische fenomenen die betrekking hebben op verwarming van een gebouw beter begrijpen
 • zij willen zich vooral de praktische handelingen eigen maken om met al deze gegevens rekening te houden bij de uitoefening van hun beroep als HVAC-specialist.

De "ATIC-cursussen" blijven trouw aan hun basisfilosofie, namelijk: een gedogen HVAC opleiding aanbieden aan medewerkers in de HVAC-sector, gegeven door HVAC-specialisten die algemeen erkend zijn voor hun competentie binnen hun vakgebied.

Deze opleiding combineert de theorie in relatie tot het aanleren van de beste methodes die in de dagelijkse praktijk moeten worden toegepast.

THERMISCH COMFORT // 6U

Lesgever : Etienne Poncelet - Data 3 maart 2018 van 9.30u tot 12.30u - 10 maart 2018 van 13u tot 16u
EVALUATIE

Waarom is een juiste kamertemperatuur niet voldoende om een ​​bevredigend algemeen thermisch comfort te garanderen? Hoe werd de definitie van comfort volgens Fanger geboren? Wat zijn de invloeden van asymmetrische straling, locaties van verwarmingslichamen, verticale temperatuurgradiënten? Wat is hét goede ontwerp van de vloer om het comfort van de voeten te garanderen? Een samenvatting van de principes en praktische richtlijnen.

INITIATIE EES of PYTHON  // 3U
EVALUATIE

Lesgevers : Jelle Langmans  (PYTHON) of Ivan Verhaert  (EES) - Datum 3 maart  2018 van 13u tot 16u

ATIC hecht veel belang aan de praktische kant van haar cursussen, die steeds worden geïllustreerd door praktische oefeningen. Ter ondersteuning van deze oefeningen, promoot ATIC al enkele jaren het gebruik van de EES-software, maar onderzoekt momenteel de mogelijkheden die de PYTHON-software biedt.

WARMTEVERLIEZEN  // 12U
EVALUATIE

Lesgever : Jeroen Van der Veken - WTCB - Data : 10 maart 2018 van 9.30u tot 12.30u - 31 maart 2018 van 13u tot 16u  - 28 april 2018 van 9.30u tot 12.30u - 5 mei 2018 van 9.30u tot 12.30u

Hoe de warmtedoorgangscoëfficiënten van de gebouwwanden berekenen volgens de NBN B62-002-norm, en vervolgens de warmteverliezen van de gebouwen volgens de norm NBN EN 12831, de "Praktische gids" geschreven door de ATIC, het WTCB en SECO.

WARMTETRANSMISSIE // 9 U
EVALUATIE

Lesgever : Jelle Langmans - BAUPHI - Data 24 maart  2018 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u - 31 maart 2018 van 9.30u tot 12.30u

De fysica van de verschillende vormen van warmteoverdracht - geleiding, convectie en straling - wordt theoretisch uitgelegd, de praktische toepassing ervan in het gebouw wordt aangetoond. Illustraties en oefeningen met software versterken het begrip van het materiaal.

ENERGETISCHE PRESTATIES VAN GEBOUWEN // 9U
EVALUATIE

Lesgever : Ivan Piette – Viessmann - Data : 5 mei 2018 van 13u tot 16u - 9 juni 2018 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u

Waarom en hoe energiezuinige gebouwen ontwerpen. Welke factoren moeten in overweging worden genomen? Hoe zit het met de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen en de toepassing ervan in België ? Wat is de impact ervan op het ontwerp en gebruik van gebouwen en hun technische installaties?

VLOEISTOFTRANSPORT // 6U
EVALUATIE

Lesgever Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen - Data: 2 juni 2018 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u

Het doel van deze cursus is het leggen van een basis voor de hydrostatische en hydrodynamische stroming van vloeistoffen. De relaties tussen stroomsnelheden, snelheden en drukvariaties in de technische componenten zoals verwarmingsbuizen, luchtkanalen en luchtroosters worden vastgesteld. De belangrijkste technieken voor het meten van druk en vloeistofstroming worden ook onderzocht. De cursus wordt geïllustreerd met praktische voorbeelden

WORKSHOP // 6U
EVALUATIE

ALLE leraars - Datum 16 juni 2018 van 9.30h tot 12.30h en van 13u tot 16u

Het doel van de workshop die een cyclus afsluit, is tweeledig:

 • Het stelt de studenten on staat om, zoals ze in werkelijkheid zullen doen, de opeenvolgende stappen van het ontwerp van een installatie in een echt gebouw uit te voeren.
 • Het staat de studenten ook toe om aan de docenten vragen te stellen die in hen zijn opgekomen nadat ze alle cursussen hebben gevolgd. 

De workshop staat open voor alle studenten, maar is vooral gericht op voorbereiding op het examen. We werken met een roulatiesysteem in kleine groepen studenten: elk onderwerp wordt binnen een uur behandeld, waarna de student naar de volgende leraar gaat.

EXAMEN (FACULTATIEF) // 4U

Datum 30 juni 2018 van 9.30u tot 13.30u

Bij ATIC zijn examens altijd open boek-examen.  Je kunt je dus verwachten aan praktische oefeningen. Neem dus indien mogelijk uw syllabi en uw laptop mee.

 

Inschrijven:

 • Leden: 1440.00 EUR*

 • Niet-leden: 1650.00 EUR*

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 1 - 2018” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 27 februari 2018.
 • Het aantal plaatsen per taalgroep is beperkt is tot 45 personen.
 • *Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 10 maart 2018 ! Dus u betaalt VOOR U UW FACTUUR ONTVANGT !), krijgt u 100 euro retour, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 51 lesuren, inclusief workshop + 4 uur examen

Waar:

KU Leuven - Campus Arenberg III - Gebouw S
Celestijnenlaan 200
B-3001 Leuven

 • U moet een lus volgen om er met de wagen te geraken, gebouw S is het VOORLAATSTE gebouw voor u terug op de Celestijnenlaan komt, net voor de slagboom, zie afbeeldingU komt dan met de wagen uit aan de ACHTERKANT van gebouw S. U kan daar uw wagen parkeren en dan rond het gebouw lopen om langs de binnenkant van de campus de ingang van het middenste gebouw S te nemen. De lokalen die Atic ter beschikking krijgt, bevinden zich gelijkvloers.
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, om te weten waar u moet afstappen, zie afbeelding

PRAKTISCHE INFORMATIE en data:

Tijdstip en catering:

 • Telkens op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een pauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Er zijn faciliteiten voorzien voor het nuttigen van een drankje.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een walking buffet voorzien ‘s middags.

Subsidies:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. uiterlijk 16 maart 2018. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie: www.kmo-portefeuille.be voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 3 maart 2018
Startuur 09u30
Einddatum 30 juni 2018
Einduur 16u00
Locatie KU Leuven Campus Arenberg III - Gebouw S
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten