ATIC WEBINAR - Waterkwaliteit, slijkvorming, corrosie: oorzaken, gevolgen, oplossingen

1 april 2020
1645 - 1800

1 april 2020 - Van 16u45 tot 18u00
Onze gastspreker is Karl Willemen, Resus

Wat?

Bespaar op onvoorziene kosten, storingen en uitvallen van componenten

Hoe zorg je dat HVAC-installaties optimaal presteren en hun beloftes van energiebesparing effectief waarmaken? En dat de kloof tussen het theoretische rendement en het rendement in de praktijk verkleint?  Het antwoord is relatief eenvoudig:

Door er simpelweg voor te zorgen dat de installatie in de praktijk ook werkt zoals het hoort, en dat blijkt steeds minder het geval te zijn. Steeds vaker doen zich problemen voor met ontluchten, bijvullen, verstoppen, uitval van componenten, gebrek aan comfort en dikwijls (hoog) oplopende kosten, soms al in een vroeg stadium.

  • Het probleem is véél groter dan de sector graag wil toegeven. In een normaal, goed ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden gesloten watervoerend systeem dat correct werkt, is corrosie geen thema. Het installatiewater is immers ‘dood’ omdat er geen verse zuurstof wordt aangevoerd. Toch komen er in de praktijk steeds meer problemen met corrosie voor, en steeds met grotere gevolgen.
  • Door hun toegenomen rendement en energetische prestaties eisen fabrikanten van componenten voor verwarmings- en koelinstallaties een uitstekende waterkwaliteit. Vuilvorming door corrosie vormt immers een sluipend gevaar en kan ernstige schade veroorzaken aan watervoerende installaties. Er is een nieuwe TV (technische voorlichting) op komst van het WTCB die op dit vlak zeer interessante inzichten levert, maar ook de ervaringen opgedaan met de corrosiemonitoring van Resus, de audits en systemische correcties van Aqualisys gecombineerd met de toegenomen wil van de fabrikanten van generatoren om het probleem in de wortel aan te pakken leveren nieuwe en soms verrassende conclusies op.
  • “Corrosie” omvat véél meer dan “lekkende” leidingen. Vastzittende radiatorkranen? Verstopte ketel? Geblokkeerde pomp? Dichtgeslibde warmtewisselaar? Allemaal volstrekt overbodige ellende.
  • Uiteraard is symptoombestrijding zinloos, en monitoring van zaken die aan de basis al verkeerd werden aangepakt, is zelfs idioot. Daarom is het goed om de basisprincipes even opnieuw te overlopen en de relatie te leggen tussen oorzaken en gevolgen. Dat begint met het vermijden van zuurstofintrede door goed drukbehoud en een juiste materiaalkeuze, vervolgens degelijk ontluchten/ontgassen en watersuppletie vermijden. Als er geen vuil (corrosieproduct) gevormd wordt, zijn vuilafscheiders ook niet noodzakelijk, maar er zijn genoeg goede redenen om ze toch van bij aanvang te voorzien.
  • Als de fundamenten voor een gezonde installatie aldus goed gelegd zijn, volstaat een eenvoudige en slimme monitoring om het zaakje in de gaten te houden om een jarenlange probleemvrije en kostengunstige werking te garanderen. 
  • SCHRIJF U IN VIA DE KNOP HIERONDER EN U ONTVANGT BINNEN DE PAAR UUR EEN LINK OM HET WEBINAR TE VOLGEN VAN BIJ U THUIS OP WOENSDAG 1 APRIL VANAF 16U45 TOT 18U00.

     
Startdatum 1 april 2020
Startuur 16u45
Einduur 18u00
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten