VERNIEUWDE CYCLUS 2: VERWARMINGSINSTALLATIES - NAJAAR 2020

Business Brewery - Atic Leuven
Van 26 september 2020 tot 19 december 2020
0930 - 1600

VAN 26 SEPTEMBER TOT EN MET 19 DECEMBER 2020

Wenst u de nodige kennis te verwerven voor het ontwerp en de realisatie van verwarmingsinstallaties die volledig aan de behoeften van haar gebruikers zal voldoen én conform is aan de diverse reglementeringen? Zeker niet aarzelen! Schrijf u nu in voor onze cyclus II.

Doelgroep

 • Deze cursus vormt een onmisbaar instrument voor personen die zich in ons vakgebied verder willen bekwamen. Deze personen zijn tewerkgesteld in studiebureaus, openbare instellingen, installatiebedrijven, ... 

 • Zij bezitten de theoretische en technische bagage die ook in onze cyclus I wordt gegeven: thermodynamica, warmte- en massa- overdracht , comfort en gezondheid (thermisch comfort, waterkwaliteit, indoor luchtkwaliteit), vloeistoffentransport, klimatologie, akoestiek en trillingen – grondbeginselen, brandveiligheid in gebouwen . 

 • Zij willen de nodige kennis verwerven om een verwarmingsinstallatie te ontwerpen en te realiseren..

   

 
 

OPTIONELE LES: REKENPROGRAMMA’S EN CASESTUDY'S – 6U - EVALUATIE

SESSIE OPEN VOOR ALLE GEINTERESSEERDEN

 • Lesgevers: Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen (EES) en Maarten Sourbron – KU Leuven (Python)
 • Datum: zaterdag 26 september 2020 van 9.30 uur tot 16 uur (met lunchpauze en 2 koffiepauzes)

De cursussen van ATIC worden geïllustreerd met casestudies. Dit kunnen globale studies zijn, zoals de volledige dimensionering van een HVAC-installatie voor een referentiegebouw, of lokale studies voor een bepaald onderdeel van de installatie. In alle gevallen vertrouwt de ontwerper liefst op numerieke tools om te rekenen.

ATIC biedt u een introductiesessie aan over de numerieke tools EES en PYTHON, waarbij de functionaliteiten van deze tools worden gepresenteerd in het kader van praktische berekeningen in het kader van HVAC.

 

WARMTEVERLIEZEN - 12U - EVALUATIE

 • Lesgever Margot De Pauw – Thomas More
 • Data : zaterdag 3 oktober 2020 van 9.30u tot 12.30u in Leuven – woensdag 7 oktober 2020 van 18.00u tot 21.00u online – woensdag 21 oktober van 18.00u tot 21.00u online - zaterdag 31 oktober 2020 van 9.30u tot 12.30u in Leuven

Hoe de warmtedoorgangscoëfficiënten van de gebouwwanden berekenen volgens de NBN B62-002-norm, en vervolgens de warmteverliezen van de gebouwen volgens de norm NBN EN 12831.

 

WARMTEPRODUCTIE EN ENERGIEBESPARING – 9U - EVALUATIE

 • Lesgever: Joris Mampaey – Studiebureau Herelixka
 • Data : zaterdag 3 oktober 2020 van 13.00u tot 16.00u in Leuven – woensdag 14 oktober 2020 van 18.00u tot 21.00u online en zaterdag 17 oktober 2020 van 13.00u tot 16.00u in Leuven

Hoe kan de te leveren warmte worden opgewekt, rekening houdende met het kostenplaatje en met respect voor het milieu? Types van ketels, ontwerp en ventilatie van de stookplaats, schoorsteen en andere aspecten krijgen hier de nodige aandacht.

 

WARMTEAFGIFTE – 6U - EVALUATIE

 • Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed
 • Data : zaterdag 17 oktober 2020 van 9.30u tot 12.30u in Leuven - woensdag 28 oktober 2020 van 18.00u tot 21.00u online

Hoe, op basis van de gekende warmtebehoeften, het beoogde thermisch comfort in de te behandelen ruimten verzekeren? Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten van verwarming: radiatoren, convectoren, stralingsverwarming, warme lucht? Praktische regels rekening houdende met de regels van de fysica en met de ervaringen worden u niet onthouden.

 

DIMENSIONEREN VAN HYDRAULISCHE INSTALLATIES - 6U - EVALUATIE

 • Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed
 • Data : zaterdag 31 oktober 2020 van 13u tot 16u in Leuven – woensdag 18 november 2020 van 18u tot 21u online

Eenmaal het verwarmingssysteem gekozen, dient men het type van netwerk voor de verdeling van de warmte naar de verwarmingslichamen te kiezen (tweepijps-, éénpijps- of Tichelmann), vervolgens dient men de debieten, de drukverliezen en de inregelingen te berekenen. Praktijkvoorbeelden tonen ons wat de regels zijn van goed vakmanschap en wat vermeden moet worden.

 

POMPEN - 1,5U - EVALUATIE

 • Lesgever: Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen
 • Datum : zaterdag 21 november 2020 van 9.30u tot 11u in Leuven

Hoe de juiste pomp kiezen? Wat zijn de gevolgen van een te “zware” of te “kleine” pomp? Welk type pomp voor mijn toepassing? Een stand van zaken van de huidige technologieën.

 

EXPANSIEVATEN - 1,5U - EVALUATIE

 • Lesgever: Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen
 • Datum : zaterdag 21 november 2020 van 11u tot 12.30u in Leuven

Welke zijn de functies van een expansievat? Wat moet het volume zijn? En wat als het te klein is? Waar moet het geplaatst worden? Deze les zal een antwoord bieden op alle vragen.

 

AUTOMATISCHE REGELING - 6U - EVALUATIE

 • Lesgever: Kristof Dupon - EEG
 • Data : zaterdag 21 november 2020 van 13u tot 16u in Leuven – woensdag 25 november 2020 van 18u tot 21u online

Alle onderdelen van de productie, de verdeling en de afgifte van de warmte moeten optimaal bediend worden wil men optimaal comfort en minimaal verbruik van energie bekomen. Sturingen per lokaal en voor volledige gebouwen met min of meer complexe installaties, analoog of digitaal,

 

WORKSHOP - 6U - EVALUATIE

 • Lesgevers: ALLEMAAL SAMEN
 • Datum : 5 december 2020 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u

Het doel van de workshop die een cyclus afsluit, is tweeledig:

 • Het stelt de studenten on staat om, zoals ze in werkelijkheid zullen doen, de opeenvolgende stappen van het ontwerp van een installatie in een echt gebouw uit te voeren.
 • Het staat de studenten ook toe om aan de docenten vragen te stellen die in hen zijn opgekomen nadat ze alle cursussen hebben gevolgd.

De workshop staat open voor alle studenten, maar is vooral gericht op voorbereiding op het examen. We werken met een roulatiesysteem in kleine groepen studenten: elk onderwerp wordt binnen een uur behandeld, waarna de student naar de volgende leraar gaat.

 

FACULTATIEF EXAMEN - 4U

 • Datum : zaterdag 19 december 2020 van 9.30u tot 14u

De ATIC examens zijn steeds open-boek examens. U mag zich verwachten aan een praktische oefening. Breng dus zeker uw laptop en syllabi mee.

 

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 2100
 • Geen lid € 2460
 • Lid WTCB of Techlink € 2280

 

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 2 - 2020” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 15 september 2020.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 26 september 2020 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvange!), krijgt u 100 euro retour, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 58 lesuren, inclusief workshop + 4 uur examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY

(waar Atic ook zijn kantoor heeft, het vroegere BedrijvenCentrum) - indien we niet voldoende kunnen beantwoorden aan de eisen van social distancing (als de groepen te groot zijn) dan gaan we naar een andere, grotere locatie.
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.
 • Indien de lessen op woensdag worden georganiseerd, gebeurt dit enkel on-line.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 9 oktober 2020. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 26 september 2020
Startuur 09u30
Einddatum 19 december 2020
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten