ATIC VORMING SANITAIRE INSTALLATIES - DEEL 1

Business Brewery - Atic Leuven
Van 10 oktober 2020 tot 28 november 2020
0930 - 1600

Een Atic lessenreeks in samenwerking met

BBRI

VAN 10 oktober TOT EN MET 28 november 2020

Wenst u de nodige kennis te verwerven over het ontwerp en de dimensionering van sanitaire installaties? Zeker niet aarzelen, schrijf u nu in voor onze nieuwe vorming!

DOELGROEP

Deze cursus vormt een onmisbaar instrument voor personen die zich in het specifieke vakgebied van sanitaire installaties verder willen bekwamen.  De doelgroep van cursus zijn personen zijn tewerkgesteld in studiebureaus, openbare instellingen, installatiebedrijven, die de nodige kennis verwerven om de verschillende types sanitaire installaties te ontwerpen en te dimensioneren.

Atic en WTCB willen met deze vorming beantwoorden aan de duidelijke opleidingsbehoefte in de sector.

 

LEGIONNELLA - 6U - 

 • Lesgevers Karla Dinne en Bart Bleys - WTCB
 • Datum : zaterdag 10 oktober 2020 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u

In deze module zullen alle aspecten m.b.t. van Legionella-ontwikkeling in sanitaire installaties aan bod komen: een inleiding m.b.t. Legionella en legionelloses, de Legionellawetgeving in Vlaanderen, Risicoanalyse en beheersplannen, de belangrijkste aanbevelingen uit de nieuwe BBT Legionella v. 2017 en de alternatieve beheersmaatregelen.

DIMENSIONERING SANITAIR WARM WATER PRODUCTIE - 3U

 • Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed
 • Datum : zaterdag 24 oktober 2020 van 9.30u tot 12.30u

In deze module komt u alles te weten over de dimensionering van SWW-productie-installaties: van installaties met volledige accumulatie over semi-accumulatie tot en met doorstroom. Praktische voorbeelden illustreren de verschillende normen en methodes.

ONTWERP HEMELAFVOERWATER – 3U

 • Lesgever: Liesbeth Vos - WTCB
 • Datum : zaterdag 24 oktober 2020 van 13u tot 16u

Deze module behandelt installaties voor hemelwaterafvoer onder vrij verval op hellende en platte daken. De theoretische aanbevelingen voor het ontwerp en de dimensionering van de belangrijkste onderdelen (hanggoten, bakgoten, dakkolken, verzamelleidingen, standleidingen, collectoren ...) worden verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden.  Verder wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Moet er in alle gevallen noodafvoer voorzien worden en, zo ja, hoe wordt deze best ontworpen en gedimensioneerd?’

RENDEMENTEN SANITAIR WARM WATER PRODUCTIE – 2U

 • Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed
 • Datum : zaterdag 28 november 2020 van 9.30u tot 11.30u

Ik deze module worden de verschillende types SWW-productie-toestellen toegelicht, samen met de voor- en nadelen van ieder type en de te verwachten rendementen

SANITAIRE EXPANSIEVATEN – 1U

 • Lesgever: Vincent Jadinon – WTCB  
 • Datum : zaterdag 28 november 2020 van 11.30u tot 12.30u

De dimensionering en de correcte plaatsing van sanitaire expansievaten wordt in deze module toegelicht en in de praktijk gebracht via een tool voor dimensionering en selectie van sanitaire expansievaten.

ONTWERP AFVALWATERAFVOER – 3U

 • Lesgever: Bart Bleys – WTCB
 • Datum : zaterdag 28 november 2020 van 13u tot 16u

In deze module zal de aandacht toegespitst worden op de afvalwaterafvoerinstallaties. Bij wijze van inleiding zullen aan de hand van korte video’s een aantal basisbegrippen uit de hydraulica geïllustreerd worden. Denken we hierbij maar even aan de invloed van de helling en de bochtstukken op de waterstroming in een leiding, het risico op terugstroming, de noodzaak om de installatie te verluchten enzovoorts. Vervolgens zullen het ontwerp en de dimensionering van de installatie aan bod komen en dit, met behulp van voorbeelden en praktische oefeningen.

EVALUATIE VAN DE LES VAN 10-10-2020

EVALUATIE VAN DE LES VAN 24-10-2020

EVALUATIE VAN DE LES VAN 28-11-2020

 

INSCHRIJVEN:

 • Lid ATIC – WTCB of Techlink € 750
 • Geen lid € 840


 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving sanitaire vorming - 2020” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 7 oktober 2020.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 10 oktober 2020 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), krijgt u 50 euro retour, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De sanitaire vorming deel 1 omvat 18 lesuren
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

 

WAAR

BUSINESS BREWERY

(waar Atic ook zijn kantoor heeft, het vroegere BedrijvenCentrum) - indien we niet voldoende kunnen beantwoorden aan de eisen van social distancing (als de groepen te groot zijn) dan gaan we naar een andere, grotere locatie.
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de vorming, m.n. hier uiterlijk liefst voor 23 oktober 2020. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de vorming. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 10 oktober 2020
Startuur 09u30
Einddatum 28 november 2020
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten