ATIC VORMING SANITAIRE INSTALLATIES - DEEL 2

Business Brewery - Atic Leuven
Van 6 maart 2021 tot 26 juni 2021
0930 - 1600

Een Atic lessenreeks in samenwerking met

BBRI

VAN 6 maart TOT EN MET 26 juni 2021

Wenst u de nodige kennis te verwerven over het ontwerp en de dimensionering van sanitaire installaties? Zeker niet aarzelen, schrijf u nu in voor onze nieuwe vorming!

DOELGROEP

Deze cursus vormt een onmisbaar instrument voor personen die zich in het specifieke vakgebied van sanitaire installaties verder willen bekwamen. De doelgroep van deze vorming zijn de personen die tewerkgesteld zijn in studiebureaus, openbare instellingen, installatiebedrijven..; zij willen de nodige kennis verwerven om de verschillende types sanitaire installaties te ontwerpen en te dimensioneren.
 

Atic en het WTCB willen met deze vorming beantwoorden aan de duidelijke opleidingsbehoefte in de sector; na het eerste deel dat in het najaar van 2020 werd gegeven, volgt met deze opleiding een tweede deel.

 

ONTWERP TOEVOERINSTALLATIES - 4U

 • Lesgever Bart Bleys - WTCB
 • Datum : zaterdag 6 maart van 9.30u tot 14u (met een koffiepauze en een middagpauze)

Het optimale ontwerp van de installatie omvat het voorzien van alle noorzakelijke onderdelen en dit op de juiste plaats in het hydraulische schema. Praktijkvoorbeelden tonen ons wat de regels zijn van goed vakmanschap en wat vermeden moet worden.

DIMENSIONERING TOEVOERINSTALLATIES - 2U 

 • Lesgever Bart Bleys - WTCB
 • Datum : zaterdag 6 maart 2021 van 14u tot 16u

Eénmaal optimal ontworpen dient de installatie gedimensioneerd te worden. In dit lesdeel wordt de dimensionering van sanitaire toevoerinstallaties volgens DIN 1988-300 toegelicht en dit zowel voor vertakte distributieinstallaties als voor installaties met een circulatiesysteem.

KLIK  HIER OM HET EVALUATIEFORMULIER VAN DEZE DAG TE DOWNLOADEN (06-03-2021)

BRANDBLUS + SPRINKLER INSTALLATIES – 3U

 • Datum : zaterdag 26 juni 2021 van 9.30u tot 12.30u
 • Lesgever Koen Van Herpe - VK ENGINEERING

  Type installaties en toepasbaarheid.
  Opbouw en projectering

SPRINKLERINSTALLATIES  – 3U

 • Lesgever: Koen Van Herpe - VK ENGINEERING
 • Datum : zaterdag 26 juni 2021 van 13u tot 16u

  Dimensionering van sprinklersysteem d.m.v. hydraulische berekeningen

WORKSHOP EN EXAMEN - 3U 

 • Lesgevers: allebei
 • Datum: nader te bepalen

 

INSCHRIJVEN:

 • Lid ATIC – WTCB of Techlink € 510 of 50% van dit bedrag indien u maar één van de 2 dagen bijwoont.
 • Geen lid € 570 of 50% van dit bedrag indien u maar één van de 2 dagen bijwoont.


 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving sanitaire vorming - 2021” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 1 maart 2021.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 6 maart 2021 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), krijgt u 30 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De sanitaire vorming deel 2 omvat 12 lesuren zonder de workshop en het examen.
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY - Interleuvenlaan 62 - B-3000 Leuven

(waar Atic ook zijn kantoor heeft) - Indien we niet voldoende kunnen beantwoorden aan de eisen van social distancing (als de groepen te groot zijn / we nog niet immuum zijn aan het Covid virus..) dan gaan we naar een andere, grotere locatie. Of we kunnen ook elk moment schakelen en on-line lessen organiseren als de omstandigheden dit vragen!  Ondertussen hebben we hiermee voldoende ervaring.

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de vorming, m.n. hier uiterlijk voor 19 maart 2021. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de vorming. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 6 maart 2021
Startuur 09u30
Einddatum 26 juni 2021
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten