Cyclus 3: Ventilatie en klimaatbeheersing

Business Brewery - Atic Leuven
Van 4 maart 2023 tot 10 juni 2023
0930 - 1600

VAN 4 MAART 2023 TOT EN MET 10 JUNI 2023

Deze cursus is een ideaal hulpmiddel voor iedereen die hoogwaardige ventilatie- en klimaatbeheersingsystemen wil ontwerpen en uitvoeren: medewerkers of projectmanagers in een ontwerpbureau, overheidsadministraties, installatie- of uitbatingsbedrijven.
Om deze cyclus te kunnen volgen is het noodzakelijk om de kennis te hebben van Atic cyclus 1: o.a. thermisch comfort, warmtetransmissie, vloeistoftransport,enz. . Voor meer informatie over onze cyclus 1, klik hier.

 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen. Lees hierover meer....
 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934
 • Bent u als bedrijf een VLAAMSE KMO? Betaal dan onze opleiding met KMO PORTEFEUILLE, meer informatie onderaan bij SUBSIDIES.
 

Initiatie PYTHON // 3h - DEZE LES IS FACULTATIEF, GRATIS EN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!

25 februari 2023 van 9.30u tot 12.30u

Leraar Maarten Sourbron – KU LEUVEN

Atic hecht veel belang aan het praktische aspect van haar cursussen, via oefeningen die de theorie in de praktijk brengen. ATIC promoot hiervoor het gebruik van PYTHON (Windows, MacOS en Linux compatibel), een gratis open source programmeertaal waarvoor tal van functiepakketten bestaan om HVAC installaties te berekenen. Een voorbeeld is CoolProp, ontwikkeld door o.a. ULiège, voor de berekening van bv. psychrometrie-toepassingen. Met deze initiatie sessie willen we dan ook alle cursisten wegwijs maken in het programmeren met PYTHON.  Iedereen is welkom, ook degenen die de vorige introductiesessies niet hebben bijgewoond en die dat vooralsnog willen doen.  Deze les is optioneel als onderdeel van de Cyclus 3-cursussen, maar wel maximaal aan te bevelen.  Deze les staat ook open voor wie zich niet inschrijft voor de andere modules van cyclus 3.  Vergeet je laptop niet

Initiatie EES // 3h - DEZE LES IS FACULTATIEF, GRATIS EN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!

25 februari 2023 van 13u tot 16u.

Leraar Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen

Sinds enkele jaren stelt ATIC het "EES"-programma ter beschikking van al zijn studenten en docenten. EES staat voor Engineering Equation Solver en is ontwikkeld door de Universiteit van Wisconsin. Dit programma kan enerzijds beschouwd worden als een "supercalculator" of "toolbox" voor praktische rekenopdrachten en anderzijds als een database van HVAC-producten voor geïnteresseerden, d.w.z. een krachtige simulatiemachine. Er zullen oefeningen worden gedaan, andere oefeningen die al zijn opgelost zullen aan de studenten ter beschikking worden gesteld. Er zijn sessies voor beginners en ook voor gevorderden. Deze les is optioneel als onderdeel van Cycle 3-cursussen, maximaal aan te bevelen. Deze les staat ook open voor andere mensen die zich niet inschrijven voor de andere modules van cyclus 3, deelnemers die met EES willen kennis maken. Vergeet je laptop niet!

EVALUATIEFORMULIER LESSEN EES EN PYTHON VAN 25-02-2023

Warmtewinsten // 9u

4 maart 2023 van 9.30u tot 12.30u - 11 maart 2023 van 13u tot 16u - 18 maart 2023 van 9.30u tot 12.30u

Leraar Margot De Pauw – Buildwise

Het berekenen van de warmte-input van elke ruimte in een gebouw is de eerste stap in een klimaatbeheersingstraject. Alle componenten van de bijdragen, zoals zonnestraling, thermische transmissie en interne belasting door de bewoners, computers en verlichting, zijn gedetailleerd, evenals alle soorten zonwering die de beperking van externe bijdragen mogelijk maken.

Berekening van de luchtkanalen // 6u

4 maart 2023 van 13u tot 16u - 11 maart 2023 van 9.30u tot 12.30u 

Leraar Carl Reynaert - Air Trade Centre

Basisprincipes van druk in de luchtkanalen. Berekening van de drukverliezen in ronde en rechthoekige kanalen. Methoden voor de dimensionering van kanalen (snelheidsreductie, constante of variabele lineaire drukverliezen, statisch herstel). Praktische toepassing.

Luchtbehandelingscycli en systemen: psychrometrie en toepassingen // 12u

18 maart 2023 van 13u tot 16u - 25 maart 2023 van 9.30u tot 12.30u - 22 april 2023 van 9.30u tot 12.30u - 29 april 2023 van 13u tot 16u - eventueel 3 juni 2023 van 13u tot 16u

Leraar Johan Verplaetsen – Menerga

In het proces van de klimaatbeheersing ondergaat de lucht een reeks transformaties waarbij de parameters variëren, zoals droge en natte temperaturen, absolute en relatieve vochtigheid, of dichtheid en enthalpie. Deze transformaties worden uitgevoerd door verwarmings- en koelspiralen, bevochtigers, recuperatoren en andere apparatuur en worden in de cursus beschreven en berekend met het psychrometrische schema als ondersteuning. De verschillende installaties en componenten van de luchtbehandelingskasten worden op deze manier geanalyseerd.

Koudeproductie // 6u

25 maart 2023 van 13u tot 16u - 6 mei 2023 van 9.30u tot 12.30u

Leraar Johan Timmermans – Daikin

Principes en koelmiddelen. Reglementering. De koelcyclus en de basiscomponenten van een koelmachine. Koelwatermachines en hun verschillende types.

Eindeenheden // 9u

22 april 2023 van 13u tot 16u - 29 april 2023 van 9.30u tot 12.30u - 6 mei 2023 van 13u tot 16u

Leraar Etienne Poncelet

In deze module worden volgende onderwerpen behandeld:

 • de wetten die de luchtstromen in een ruimte behandelen.
 • begrippen, zoals efficiëntie van de lucht in een ruimte
 • welke eindeenheden kunnen gekozen worden en welke zijn de meest doeltreffende in welke omstandigheden.
 • berekeningen van concrete situaties
 • werkelijke voorbeelden uit de HVAC wereld  

Automatische regeling // 6u

13 mei 2023 van 9.30u tot 12.30u en 3 juni 2023 van 9.30u tot 12.30u

Leraar Nele Vanderlinden - Priva 

De cursus « Automatische Regeling » van cyclus 3 zal drie thema’s behandelen : samenvatting van de basisbegrippen die in cyclus 2 werden uiteengezet, regeling van de koudeproductie, van de verluchtingsinstallaties en van de klimaatregelinginstallaties, de protocollen voor communicatie en beheer op afstand van systemen die binnen het gebouwbeheersysteem (GBS) worden gebruikt.  

Akoestiek // 3u

13 mei 2023 van 13u tot 16u

Leraar Filip Verbandt – Eva International

De cursus begint met een bespreking van de verschillende HVAC geluidsbronnen. De factoren en parameters die de verspreiding van de geluidsgolven in het HVAC systeem beïnvloeden worden besproken. Geluidmilderend maatregelen worden eveneens uitgelegd. De cursus wordt afgesloten met een praktische oefening waarin wordt geïllustreerd hoe het geluiddrukniveau in geventileerde ruimten kan worden berekend, rekening houdend met de verschillende wegen van de geluidsverspreiding van de bron naar de ontvanger.

Workshop // 6u – allen

10 juni 2023 van 9.30u tot 16u

Leraars: allen

De doelstellingen van de workshop zijn de praktische toepassing van de cursussen, het gebruik van rekenmethodes en het realiseren van concrete oefeningen. Het geeft de deelnemers ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de geleerde onderwerpen en de oefeningen. Met andere woorden, de workshop is de ideale sessie om het vak te leren en zich voor te bereiden op examens. Vergeet je laptop niet mee te nemen!

Examen // 4u

1 juli 2023 van 9.30u tot 14.30u of op een later tijdstip (na de zomervakantie bvb), de studenten beslissen samen zelf over de datum van het examen.

Atic examens zijn altijd open boek examens. U kunt een praktische oefening verwachten. Vergeet dus niet je laptop en syllabi mee te nemen.

 

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 2430
 • Geen lid € 2850
 • Lid BUILDWISE / TECHLINK of BOUWUNIE € 2640

 

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 3 - 2023” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 1 maart  2023.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 1 maart 2023 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), krijgt u 100 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 63 lesuren, inclusief workshop - exclusief examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY - Interleuvenlaan 62 - B-3000 Leuven

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.
 • Indien de lessen op woensdag zouden worden georganiseerd, gebeurt dit enkel on-line.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 17 maart 2023. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 4 maart 2023
Startuur 09u30
Einddatum 10 juni 2023
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten