Cyclus 4D: HVAC-installaties: modellering en dynamische simulatie van gebouwen en uitrusting - 21u

Business Brewery - Atic Leuven
Van 2 december 2023 tot 21 december 2023
0930 - 1600

DOELGROEP

HVAC-technieken beslaan een breed scala aan toepassingen. Cyclus 4 (A-B-C-D) is een essentiële opfrissing voor elke bouwprofessional die concurrentieel wil blijven door zijn vaardigheden in het optimaliseren van HVAC-systemen en deze te controleren en te verbeteren: installateurs, ontwerpers, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, projectmanagers voor grote werken in openbare of privé gebouwen.

JE HVAC-VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN?

Aan het einde van cyclus 4 heb je het proces van het monitoren en simuleren van een verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallatie onder de knie, met als doel het ontwerp en de regeling ervan te optimaliseren. Door voortschrijdende inzichten en gedegen kennis van technieken zoals de hybridisatie van productiesystemen, warmtekrachtkoppeling, inbedrijfstelling en het monitoren van HVAC-installaties sta jij voortaan één stap voor op je concurrenten.

 • Daarnaast is het noodzakelijk de modules "Modelling Tools" van cyclus 4C te hebben gevolgd.
 • Onze opleiding Atic cyclus 4A B C D (opleiding voor de 4 delen samen) werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 06/07/2023.
 • Dit betekent dat onze opleiding recht geeft op volgende maatregelen: Opleidingsverlof – Opleidingscheques.
 • Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE-loket. Volgend nummer zal op de attesten vermeld worden: ODB-1002788.
 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934
 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen.
 • Aangaande KMO-portefeuille dient u bij aanvraag in het bezit te zijn van ons erkenningsnummer: DV.O105602
 
 
 

Rekenprogramma's en case studies // 6u

Ivan Verhaert (EES) - UAntwerpen en Maarten Sourbron (Python) - KU Leuven-TLHK

Zaterdag 2 december 2023 van 9u30 tot 12u30 en van 13u tot 16u 

Globale studies: zoals de volledige dimensionering van een HVAC-installatie voor een referentiegebouw, of lokale studies voor een bepaald onderdeel van de installatie. In elk geval vertrouwt de ontwerper op numerieke systemen of rekenprogramma’s. Atic biedt u een introductiesessie aan over de numerieke tools EES en PYTHON, waarbij concrete problemen worden opgelost die het verdere verloop van deze cyclus faciliteren.

Simulatiedoelstellingen en klimaatgegevens // 3u

Lien Debacker - Ugent

Zaterdag 9 december 2023 van 9.30u tot 12.30u

In het kader van deze module is ons doel om de basis te leggen voor eenvoudige simulaties om de interesse en de bijdrage van deze benadering aan te tonen bij het bepalen van correcte en volledige energiebalansen die het primaire verbruik en het belang van het verbruik van hulpapparatuur integreren. We willen ook de mogelijkheden van simulatie laten zien bij het zoeken naar een technisch (en economisch) optimum en bij de analyse van de comfort / onbehaagssituatie onder extreme belasting.

We zullen niet het ene instrument meer dan het andere belichten ... maar de benaderingsmethodologie door enkele sleutelelementen van de gebouwschil en uitrusting in verband met een regelsysteem in overweging nemen.

Voorafgaand aan de simulatie inventariseren we klimaatgegevens in de context van de huidige opwarming van de aarde.

Gebouw // 3u

Maarten Sourbron - KU Leuven-TLHK

Zaterdag 9 december 2023 van 13u tot 16u

Het doel van deze cursus is het passief optimaliseren van gebouwen. Op basis van beschrijvende gegevens van het gebouw of op basis van monitoringgegevens komt een vereenvoudigd dynamisch model tot stand. De energievraag en het comfortniveau worden door middel van simulatie geëvalueerd. Er worden optimale en voorspellende regelingsstrategieën voorgesteld voor de regeling van free-cooling en voor de automatische regeling van zonweringen, met het oog op het verminderen van de vraag naar verwarming en koeling met inachtneming van de comfortcriteria.

Voor deze module is een basiskennis van vloeistoffentransport, warmte- en massa overdracht, warmteverliezen en warmteafgifte alsook van warmtewinsten wenselijk.. ook een basiskennis van automatische regelingen is wenselijk. Deze modules worden allemaal gegeven in de cyclus 1 - cyclus 2 en cyclus 3.

Gebouw en HVAC-uitrusting // 9u

Maarten Sourbron - KU Leuven-TLHK

Zaterdag 16 december 2023 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u - donderdag 21 december 2023 van 18u tot 21u ON-LINE (een andere dag tijdens die week is mogelijk, samen overeen te komen)

Vertrekkend van een model van het gebouw zelf, behandelt de cursus:

 • "Secundaire" units, lucht- en waterdistributie, ventilatie- en luchtbehandelingsunits
 • Primaire apparatuur: warmte- en koudeproductie-installaties, en opslag
 • De koppeling van componenten en systemen.

Ook voor deze module is een basiskennis van vloeistoffentransport, warmte- en massa overdracht, warmteverliezen en warmteafgifte alsook van warmtewinsten wenselijk.. ook een basiskennis van automatische regelingen is wenselijk. Deze modules worden allemaal gegeven in de cyclus 1 - cyclus 2 en cyclus 3.
Na deze lessen beslissen de studenten samen of er nog een extra workshop dag moet volgen of niet!

INSCHRIJVEN

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 1050*
 • Geen lid € 1260*
 • Lid Buildwise of Techlink € 1140*
 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 4D 2023” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 24 november 2023.
 • Bij onmiddellijke inning (d.i. voor 2 december 2023) krijgt u 30 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks!
 • Wij zijn bij Atic niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 21 lesuren
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks
 • Indien u zich inschrijft voor de totaliteit van cyclus 4 (dus zowel 4A - 4B - 4C als 4D volgt) kan u genieten van een korting van 5% op het totaalbedrag van alle inschrijvingsprijzen (bovenop de eventuele kortingen voor snelle betalingen). U krijgt dit bedrag terug gestort voor het einde van het jaar.

WAAR

BUSINESS BREWERY
Interleuvenlaan 62
B-3001 Leuven

 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u met koffiepauzes en lunch
 • Eventuele on-line lessen gaan door op donderdag van 18u tot 21u 

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk voor 15 december 2023. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Atic vraagt om de deelnameprijs aan alle Atic evenementen onmiddellijk te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan weten aub. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Atic is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist Atic in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 2 december 2023
Startuur 09u30
Einddatum 21 december 2023
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten