CYCLUS II: VERWARMINGSSYSTEMEN

KU Leuven Campus Arenberg III - Gebouw S
Van 29 september 2018 tot 15 december 2018
0930 - 1600

De ATIC lessen cyclus 2 - Najaar 2018 - van 29 september tot en met 15 december 2018

Wenst u de nodige kennis te verwerven voor het ontwerp en de realisatie van een verwarmingsinstallatie alsook voor de voorbereiding van het sanitair warm water dat volledige voldoening schenkt aan haar gebruikers én conform is aan de diverse reglementeringen? Zeker niet aarzelen! Schrijf u nu in voor onze cyclus II.

Doelgroep

Deze cursus vormt een onmisbaar instrument voor personen die zich in ons vakgebied verder willen bekwamen.
Deze personen zijn tewerkgesteld in studiebureau’s, openbare instellingen, installatiebedrijven, ...
Zij bezitten de theoretische en technische bagage die ook in onze cyclus I wordt gegeven: warmtetransmissie, warmteverliezen, energetische prestaties van gebouwen, thermisch comfort, vloeistoffentransport.
Zij willen de nodige kennis verwerven om een verwarmingsinstallatie te ontwerpen en te realiseren, alsook voor de productie van sanitair warm water.

 

 

REGLEMENTERING - EUROPEES, FEDERAAL EN REGIONAAL // 3U

EVALUATIE

Lesgever Laurent Vercruysse - Viessmann

Datum zaterdag 29 september 2018 van 9.30u tot 12.30u

Welke wetten op welk niveau? Welke zijn de laatste wetgevingen? En welke zijn op komst? Welke zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers op het veld? Op deze vragen wordt er in deze sessie dieper ingegaan. allen komen aan bod.

INITIATIE EES // 3U

EVALUATIE

Lesgevers Ivan Verhaert - Universiteit Antwerpen

Datum 6 oktober 2018 van 13u tot 16u

EES staat voor Engineering Equation Solver, en werd ontwikkeld door de universiteit van Wisconsin. Dit programma kan beschouwd worden, enerzijds als “super rekenmachine” of “ gereedschapskist” voor praktische rekenopdrachten, en anderzijds als database van onderdelen van HVAC installaties voor diegenen die erin geïnteresseerd zijn, m.a.w. een krachtige simulatiemachine. Enkele eenvoudige oefeningen zullen gedemonstreerd worden op laptops tijdens de sessie. Een heleboel andere reeds opgeloste oefeningen zullen ter beschikking worden gesteld van de studenten. Het is dus best dat de studenten steeds hun eigen laptop meebrengen.

WARMTEPRODUCTIE EN ENERGIEBESPARING // 9U

EVALUATIE

Lesgever Joris Mampaey - Outremer

Data zaterdag 6 oktober 2018 van 9.30u tot 12.30u // zaterdag 13 oktober 2018 van 9.30u tot 12.30u // zaterdag 24 november 2018 van 13u tot 16u

Hoe kan de te leveren warmte worden opgewekt, rekening houdende met het kostenplaatje en met respect voor het milieu? Types van ketels, ontwerp en ventilatie van de stookplaats, schoorsteen en andere aspecten krijgen hier de nodige aandacht.

DIMENSIONEREN VAN HYDRAULISCHE INSTALLATIES // 6U

EVALUATIE

Lesgever Ivan Piette - Viessmann

Data zaterdag 13 oktober 2018 van 13u tot 16u en zaterdag 20 oktober van 9.30u tot 12.30u

Eenmaal het verwarmingssysteem gekozen, dient men het type van netwerk voor de verdeling van de warmte naar de verwarmingslichamen te kiezen (tweepijps-, éénpijps- of Tichelmann), vervolgens dient men de debieten, de drukverliezen en de inregelingen te berekenen. Praktijkvoorbeelden tonen ons wat de regels zijn van goed vakmanschap en wat vermeden moet worden.

SANITAIR WARM WATER // 3U

EVALUATIE

Lesgever Ivan Piette - Viessmann

Datum zaterdag 20 oktober 2018 van 13u tot 16u

Boiler of warmtewisselaar? Centraal of decentraal? En hoe moet dit alles berekend worden? Op basis van praktijkvoorbeelden wordt het een en het ander duidelijk gemaakt.

WARMTEAFGIFTE // 6U

EVALUATIE

Lesgever Jeroen Van der Veken – WTCB

Data zaterdag 27 oktober 2018 van 9.30u tot 12.30u // zaterdag 10 november 2018 van 13u tot 16u

Hoe, op basis van de gekende warmtebehoeften, het beoogde thermisch comfort in de te behandelen ruimten verzekeren? Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten van verwarming: radiatoren, convectoren, stralingsverwarming, warme lucht? Praktische regels rekening houdende met de regels van de fysica en met de ervaringen worden u niet onthouden.

POMPEN // 1,5U

EVALUATIE

Lesgever Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen

Datum zaterdag 27 oktober 2018 van 13u tot 14.30u

Hoe de juiste pomp kiezen? Wat zijn de gevolgen van een te “zware” of te “kleine” pomp? Welk type pomp voor mijn toepassing? Een stand van zaken van de huidige technologieën.

EXPANSIEVATEN // 1,5U

EVALUATIE

Lesgever Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen

Datum zaterdag 27 oktober 2018 van 14.30u tot 16u

Welke zijn de functies van een expansievat? Wat moet het volume zijn? En wat als het te klein is? Waar moet het geplaatst worden? Deze les zal een antwoord bieden op alle vragen.

AUTOMATISCHE REGELING // 6U

EVALUATIE

Lesgever Kristof Dupon - Building IQ

Data zaterdag 10 november 2018 van 9.30u tot 12.30u // zaterdag 17 november 2018 van 14.30u tot 17.30u

Alle onderdelen van de productie, de verdeling en de afgifte van de warmte moeten optimaal bediend worden wil men optimaal comfort en minimaal verbruik van energie bekomen. Sturingen per lokaal en voor volledige gebouwen met min of meer complexe installaties, analoog of digitaal,

INITIATIE PYTHON // 3U  

EVALUATIE

Lesgevers Jelle Langmans - Bauphi

Datum 17 november 2018 van 9.30u tot 12.30u

ATIC hecht veel belang aan de praktische kant van haar cursussen, die steeds worden geïllustreerd door praktische oefeningen. Ter ondersteuning van deze oefeningen, promoot ATIC al enkele jaren het gebruik van de EES-soft ware die u ziet op 6 oktober, maar werkt nu ook met de PYTHON-software, een zeer interessant alternatief. Na deze les heeft Python geen geheimen meer voor u! Laptop niet vergeten!

WATERKWALITEIT // 3U

EVALUATIE

Lesgeefster Karla Dinne - WTCB

Datum zaterdag 24 november 2018 van 9.30u tot 12.30u

Ook al drinken wij regelmatig water (onder diverse vormen) toch zijn wij meestal leken op het gebied van chemische, fysische en biologische eigenschappen van dit goedje. Maar welke gevolgen kunnen die miskende eigenschappen hebben op onze installatie?

WORKSHOP // 7U

EVALUATIE

Lesgevers ALLEMAAL SAMEN

Datum zaterdag 1 december 2018 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 17u

Het doel van de workshop die een cyclus afsluit, is tweeledig:

 • Het stelt de studenten on staat om, zoals ze in werkelijkheid zullen doen, de opeenvolgende stappen van het ontwerp van een installatie in een echt gebouw uit te voeren.
 • Het staat de studenten ook toe om aan de docenten vragen te stellen die in hen zijn opgekomen nadat ze alle cursussen hebben gevolgd.

De workshop staat open voor alle studenten, maar is vooral gericht op voorbereiding op het examen. We werken met een roulatiesysteem in kleine groepen studenten: elk onderwerp wordt binnen een uur behandeld, waarna de student naar de volgende leraar gaat.

FACULTATIEF EXAMEN // 4U

Datum zaterdag 15 december 2018 van 9.30u tot 13.30u

De ATIC examens zijn steeds open-boek examens. U mag zich verwachten aan een praktische oefening. Breng dus zeker uw laptop en syllabi mee.

 

Inschrijven:

 • Leden: 1560.00 EUR*

 • Niet-leden: 1740.00 EUR*

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 2 - 2018” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 27 september 2018.
 • Het aantal plaatsen per taalgroep is beperkt is tot 45 personen.
 • *Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 29 september 2018 ! Dus u betaalt VOOR U UW FACTUUR ONTVANGT !), krijgt u 100 euro retour, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 52 lesuren, inclusief workshop + 4 uur examen

Waar:

KU Leuven - Campus Arenberg III - Gebouw S
Celestijnenlaan 200
B-3001 Leuven

 • U moet een lus volgen om er met de wagen te geraken, gebouw S is het VOORLAATSTE gebouw voor u terug op de Celestijnenlaan komt, net voor de slagboom, zie afbeeldingU komt dan met de wagen uit aan de ACHTERKANT van gebouw S. U kan daar uw wagen parkeren en dan rond het gebouw lopen om langs de binnenkant van de campus de ingang van het middenste gebouw S te nemen. De lokalen die Atic ter beschikking krijgt, bevinden zich gelijkvloers.
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, om te weten waar u moet afstappen, zie afbeelding

PRAKTISCHE INFORMATIE en data:

Klik hier voor het programma in PDF

Tijdstip en catering:

 • Telkens op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een pauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Koffiepauze en middagmaaltijd voorzien
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een walking buffet voorzien ‘s middags.

Subsidies:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. uiterlijk 12 oktober 2018. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie: www.kmo-portefeuille.be voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.

Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.


 • De laureaten voor de Cyclus 2 - 2018 (voor de NL talige groep) waren : PONCELET ANNELEEN – VAN HOVER TOM – MATTERNE JONAS
 • De laureaten voor de Cyclus 2 - 2018 (voor de FR talige groep) waren: WARNIMONT ARNAUD – SCHREDER EDWIN – DELPATURE ASTRID

 


Startdatum 29 september 2018
Startuur 09u30
Einddatum 15 december 2018
Einduur 16u00
Locatie KU Leuven Campus Arenberg III - Gebouw S
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten