SANITAIRE INSTALLATIES - DEEL 1

Business Brewery - Atic Leuven
Van 10 september 2022 tot 1 oktober 2022
0930 - 1600

Een Atic lessenreeks in samenwerking met

BBRI

VAN 10 september tot en met 1 oktober 2022

Wenst u de nodige kennis te verwerven over het ontwerp en de dimensionering van sanitaire installaties? Zeker niet aarzelen, schrijf u nu in voor deze vorming!

DOELGROEP

Deze cursus vormt een onmisbaar instrument voor personen die zich in het specifieke vakgebied van sanitaire installaties verder willen bekwamen.  De doelgroep van cursus zijn personen zijn tewerkgesteld in studiebureaus, openbare instellingen, installatiebedrijven, die de nodige kennis verwerven om de verschillende types sanitaire installaties te ontwerpen en te dimensioneren.

Atic en WTCB willen met deze vorming een antwoord bieden aan de opleidingsbehoefte in de sector.

Bent u als bedrijf een VLAAMSE KMO? Betaal dan onze opleiding met KMO PORTEFEUILLE, meer informatie onderaan bij SUBSIDIES.

 

LEGIONNELLA - 6U 

 • Lesgever: Bart Bleys - WTCB
 • Datum : zaterdag 10 september 2022 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u

In deze module zullen alle aspecten m.b.t. van Legionella-ontwikkeling in sanitaire installaties aan bod komen: een inleiding m.b.t. Legionella en legionelloses, de Legionellawetgeving in Vlaanderen, Risicoanalyse en beheersplannen, de belangrijkste aanbevelingen uit de nieuwe BBT Legionella v. 2017 en de alternatieve beheersmaatregelen.

DIMENSIONERING SANITAIR WARM WATER PRODUCTIE - 3U

 • Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed
 • Datum : zaterdag 24 september 2022 van 9.30u tot 12.30u

In deze module komt u alles te weten over de dimensionering van SWW-productie-installaties: van installaties met volledige accumulatie over semi-accumulatie tot en met doorstroom. Praktische voorbeelden illustreren de verschillende normen en methodes.

ONTWERP HEMELAFVOERWATER – 3U

 • Lesgever: Liesbeth Vos - WTCB
 • Datum : zaterdag 24 september 2022 van 13u tot 16u

Deze module behandelt installaties voor hemelwaterafvoer onder vrij verval op hellende en platte daken. De theoretische aanbevelingen voor het ontwerp en de dimensionering van de belangrijkste onderdelen (hanggoten, bakgoten, dakkolken, verzamelleidingen, standleidingen, collectoren ...) worden verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden.  Verder wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Moet er in alle gevallen noodafvoer voorzien worden en, zo ja, hoe wordt deze best ontworpen en gedimensioneerd?’

RENDEMENTEN SANITAIR WARM WATER PRODUCTIE – 2U

 • Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed
 • Datum : zaterdag 1 oktober 2022 van 9.30u tot 11.30u

Ik deze module worden de verschillende types SWW-productie-toestellen toegelicht, samen met de voor- en nadelen van ieder type en de te verwachten rendementen

SANITAIRE EXPANSIEVATEN – 1U

 • Lesgever: Vincent Jadinon – WTCB  
 • Datum : zaterdag 1 oktober 2022 van 11.30u tot 12.30u

De dimensionering en de correcte plaatsing van sanitaire expansievaten wordt in deze module toegelicht en in de praktijk gebracht via een tool voor dimensionering en selectie van sanitaire expansievaten.

ONTWERP AFVALWATERAFVOER – 3U

 • Lesgever: Bart Bleys – WTCB
 • Datum : zaterdag 1 oktober 2022 van 13u tot 16u

In deze module zal de aandacht toegespitst worden op de afvalwaterafvoerinstallaties. Bij wijze van inleiding zullen aan de hand van korte video’s een aantal basisbegrippen uit de hydraulica geïllustreerd worden. Denken we hierbij maar even aan de invloed van de helling en de bochtstukken op de waterstroming in een leiding, het risico op terugstroming, de noodzaak om de installatie te verluchten enzovoorts. Vervolgens zullen het ontwerp en de dimensionering van de installatie aan bod komen en dit, met behulp van voorbeelden en praktische oefeningen.

EVALUATIE VAN DE LES VAN 10-09-2022 - BART BLEYS

EVALUATIE VAN DE LES VAN 24-09-2022 - IVAN PIETTE & LIESBETH VOS

EVALUATIE VAN DE LES VAN 01-10-2022- IVAN PIETTE & VINCENT JADINON & BART BLEYS

INSCHRIJVEN:

 • Lid ATIC – WTCB of Techlink € 750
 • Geen lid € 840


 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving sanitaire vorming - 2022” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 7 september 2022.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 10 september 2022 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), betaalt u 50 euro minder, uw lessenreeks wordt dus goedkoper !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De sanitaire vorming deel 1 omvat 18 lesuren
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks, dit zal te vinden zijn op een beveiligd deel van de website van Atic.

 

WAAR

BUSINESS BREWERY

(waar Atic ook zijn kantoor heeft, het vroegere BedrijvenCentrum) 
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de vorming, m.n. hier uiterlijk liefst voor 24 september 2022. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de vorming. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 10 september 2022
Startuur 09u30
Einddatum 1 oktober 2022
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten