Brandbeveiliging in gebouwen en de gevolgen ervan voor technische installaties

VUB Brussel Bruxelles
30 april 2019
1200 - 1800

!SAVE THE DATE!

 • Technische installaties in gebouwen, en meer in het bijzonder die van HVAC, omvatten gereguleerde, soms complexe, concepten en implementaties.
  Tijdens deze studiedag zullen we de meest recente normen en voorschriften bespreken, maar ook de methoden voor de implementatie van de apparatuur, de aard en keuze van de materialen, om opmerkingen tijdens inspecties en goedkeuringen, die achteraf altijd moeilijk te beheren zijn, te vermijden.
 • Architecten, ingenieurs, constructeurs, projectontwikkelaars, installateurs: deze dag zal iedereen in staat stellen om zijn of haar standpunt naar voor te brengen en een betere samenwerking tijdens lopende of toekomstige projecten en prestaties mogelijk te maken.
 • We zullen ook de mening vragen van brandweerlieden, verzekeraars, ANPI, SECO, fabrikanten en specialisten uit de industrie.

Het volledige programma volgt snel!

 

WANNEER?

Dinsdag 30 april 2019
van 12u00 tot 18u30

INSCHRIJVINGSTARIEVEN?

• ATIC lid € 100
• Gepensioneerd ATIC lid € 30
• Student (+ kopie studentenkaart) € 30
• Geen lid € 120

U wenst exposant te worden? Stuur ons snel een mail om alle modaliteiten te vernemen, een Atic bedrijfslid betaalt € 400 (en krijgt 2 gratis toegangen) en een niet-Atic bedrijfslid betaalt € 550 (incl. 2 gratis toegangen tot de studiedag). Uiteraard kan u altijd Atic lid worden, klik hier!
 

WAAR?

VUB BRUSSEL
U Residence
Pleinlaan 2
B-1050 Brussel

Als gast kan u gratis gebruikmaken van de ruime parking, indien u met de wagen wenst te komen.
Uiteraard is het erg makkelijk om met het openbaar vervoer te komen!

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • ATIC vraagt om de deelnameprijs aan de studiedag ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u tijdens de studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Ook onze facturen zijn trouwens altijd contant betaalbaar. Indien het u niet is gelukt om op voorhand te betalen, dan betaalt u gewoon bij ontvangst op de dag van het evenelent zelf via bancontact. 
 • Een wijziging (naam of andere) in de deelname kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden tot 2 dagen voor datum van de studiedag. 
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd. Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van geschillen.

ADVIESCHEQUES

DEELNEMEN

 • Schrijf het juiste bedrag over op rekening nr. 
  IBAN: BE 96 2300 1003 8005 BIC: GEBABEBB van ATIC 
  met vermelding ‘studiedag 30 april 2019 - VUB’ + naam, WACHT NIET OP ONS FACTUUR OM TE BETALEN!

 

Startdatum 30 april 2019
Startuur 12u00
Einduur 18u00
Locatie VUB Brussel Bruxelles

Korte vragenlijst