ECORCE

www.ecorce.be

De ecologische bezorgdheid wijzigt meer en meer onze manier om de economische activiteiten aan te pakken. De bouwsector ontsnapt niet aan deze ontwikkeling. écoRce is een studiebureau dat gespecialiseerd is in de integratie van diverse aspecten van de duurzame ontwikkeling in een bouwproject. Dit bureau wil hulp bieden om rekening te houden met al deze gezichtspunten.

economisch omgaan met energie

De klimaatverandering is een onbetwistbaar feit; de energie die wij verbruiken is niet onuitputbaar en wordt altijd maar duurder. Deze drie aspecten eisen een ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Om deze consideraties tegemoet te komen, werkt écoRce studies uit, die een rationeel energiegebruik, de inzet van energiezuinige installaties en van hernieuwbare energie bevorderen.

het milieu respecteren

Het concept van duurzame ontwikkeling omvat drie basisconcepten: een sociaal aspect, een economisch aspect en een ecologisch aspect (milieudimensie). écoRce stelt kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ter beschikking om een project te leiden naar de integratie van duurzame criteria.

certificatie van gebouwen

De zorg om het milieu is tegenwoordig niet meer te verwaarlozen en wordt door de maatregelingen der overheid beklemtoond en beloond: premies, energie-audit, certificatie... Om de ontwerpster, de promotoren, de bouwheren of de overheden bij hun beslissingen te ondersteunen, wil écoRce raad geven, oriëntatie en expertise aanbieden en certificeren.

 

CONTACTEER

ECORCE

Rue de Fragnée 67A

B-4000 Liège

+32 (0) 4 226 91 60 MURIEL BRANDT www.ecorce.be

Korte vragenlijsten