ENGIE Axima NV-SA

www.cofelyaxima-gdfsuez.be

Complete HVAC- installaties

ENGIE Axima ontwerpt, installeert en onderhoudt complete HVAC-installaties, inclusief regeling, elektriciteit, sturing en alle bijhorende randvoorzieningen. We zetten uw eisen of bestek om in een functionele installatie. Om u de beste dienstverlening te kunnen geven, maakt onze studiedienst het ontwerp en de uitvoeringsstudie in eigen beheer. De projectleider, die uw unieke aanspreekpunt is, overlegt daarbij voortdurend met alle partners van het bouwteam: de architect, het studiebureau, de nevenaannemers,… en uiteraard u als klant. Het ontwerp en de uitvoering van de installatie beantwoorden aan het kwaliteitssysteem NBN EN ISO 9001:2000, het veiligheidssysteem VCA**, en uw specifieke wensen en normen.

We beschikken over de meest moderne hulpmiddelen en onze technici zijn stuk voor stuk échte professionals die de knepen van het vak kennen. U kunt bij ons terecht voor:
 • Verwarming

 • Ventilatie

 • Klimaatregeling en koeling

 • Industriële luchtbehandeling

 • Clean Rooms, laboratoria

 • Afzuiging en ontroking

 • Oververhit water en stoom

 • Ijswaterproductie en -verdeling

 • Sanitaire installaties en zonneboilers

 • WKK (Warmtekrachtkoppeling)

 • KWO (Koude-warmteopslag)

 • BEO-velden (Boorgat-energieopslag)

U kunt ook 24u/7d op ons uitgebreid serviceteam rekenen.

 CONTACTEER

ENGIE Axima NV-SA

Montenegrostraat 138-144

B-1190 Brussel

+32 (0) 2 533 23 11 Christophe De Boeck www.cofelyaxima-gdfsuez.be

Korte vragenlijsten