Studiedag 13 oktober 2016: De impact van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 gepubliceerd in het staatsblad op 14 april 2016

Aulnenhof Hostellerie Walshoutem
13 oktober 2016
1200 - 1900

Dit besluit wijzigt het artikel 34 met een toevoeging van een bijlage II tot en met artikel 36 en artikel 38 van het KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (B.S. 5.11.2012, ed. 2; erratum: B.S. 20.3.2013, ed.2). De wijzigingen betreffen de Afdeling III inzake Verlichting en de Afdeling IV inzake Luchtverversing. Inzake luchtverversing worden waarden van concentraties van CO2 en relatieve vochtigheid op de werkplek vastgelegd. Dit nieuwe koninklijk besluit tot wijziging plaatst ontwerpers van gebouwen voor een voldongen feit. De vraag is dus: hoe bereiden we alle betrokken partijen voor (werkgevers, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, installateurs, operatoren..) aangaande dit nieuwe gegeven?  Dit is noodzakelijk om tot een zo goed mogelijke uitvoering te komen!

EVALUATIEFORMULIER STUDIEDAG: GELIEVE HIER TE KLIKKEN EN HEM IN TE VULLEN! MET DANK!

 • 12u00-13u15: Onthaal / Walking lunch
 • 13u15-13u30: Inleiding van de studienamiddag, door Joris Mampaey, voorzitter ATIC (NL/FR)
 • 13u30-13u50: Verklaringen van de FOD WASO aangaande het koninklijk besluit tot wijziging – Resultaatsverbintenissen voor nieuwe en bestaande gebouwen: wat is de manoeuvreerruimte? door ir Christl Bolle, Adviseur, AD HUA, FOD WASO (NL) Presentatie NL
 • 13u50-14u10: Concepten en gevolgen naar dimensionering van luchttechnische installaties - door Guy Lardinois, Arcadis België (FR) Presentatie NL
 • 14u10-14u30: Energy Impact en ruimteregeling strategieën, luchtstromen door Maarten Sourbon, KUL en Etienne Poncelet, Halton (NL) Presentatie NL Maarten - Presentatie FR Etienne
 • 14u30-14u50: Impact op de EPC / EPB, berekeningen van de certificatie van de passief standards door Jelle Laverge, UGent (NL) Presentatie NL
 • 14u50-15u20: Koffiepauze
 • 15u20-15u40: Probleem van de bevochtiging (normaal 40/60% - getolereerd 35/70%!) Hoe? door Dirk Vanhove, Condair (Engels) Presentatie English
 • 15u40-16u00: Het effect van planten op de werkplek, luchtkwaliteit, vochtigheid, fysiologie .. door Gregory Mahy, Ulg Agro-bio, Gembloux (FR) Presentatie English
 • 16u00-16u20: Opnieuw onder de aandacht: hygiëne in leidingen en ventilatiesystemen, concept en mogelijkheden door Gerben Smeets, Hamster Cleaning (NL) Presentatie NL
 • 16u20-16u50: Vragen en antwoorden in het bijzijn van alle sprekers
 • 17u00-18u00: Drink, u aangeboden door Atic

Wanneer?

Donderdag 13 oktober 2016
van 12u00 tot 18u30

INSCHRIJVINGSTARIEVEN?

• ATIC lid € 150
• Gepensioneerd ATIC lid € 60
• Student (+ kopie studentenkaart) € 60
• Geen lid € 180
 

Waar?

Hostellerie Aulnenhof
Walshoutemstraat 74
B-3401 Walshoutem

Als gast kan u gratis gebruikmaken van de ruime parking, indien u met de wagen wenst te komen. Met het openbaar vervoer kan u met de trein tot in Landen reizen, vervolgens met de bus tot voor de deur van Aulnenhof.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • ATIC vraagt met aandrang om de deelnameprijs aan de studiedag ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u tijdens de studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Ook onze facturen zijn trouwens altijd contant betaalbaar.
 • Een wijziging (naam of andere) in de deelname kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden tot 2 dagen voor datum van de studiedag. 
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd. Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van geschillen.
ADVIESCHEQUES
DEELNEMING
 • Schrijf het juiste bedrag over op rekening nr. 
  IBAN: BE 96 2300 1003 8005 BIC: GEBABEBB van ATIC
  met vermelding ‘studiedag 13 oktober 2016’ + naam.

 

 
Startdatum 13 oktober 2016
Startuur 12u00
Einduur 19u00
Locatie Aulnenhof Hostellerie Walshoutem
Aantal plaatsen 79
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijst