Nieuwe regelgeving met betrekking tot koelmiddelen en de huidige technologieën

Faculty Club Leuven
14 april 2016
1200 - 1900

De nieuwe richtlijn aangaande koudemiddelen kreeg ingang per 1 januari 2015.

 • Wat betekenen deze nieuwe regels, hebben de fabrikanten hun productie-eenheden aangepast aan de nieuwe regelgeving? Naar welke toekomst evolueren we aangaande koelsystemen ? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de prestaties reëel zijn?
 • Dit zijn belangrijke onderwerpen die zeker uw aandacht zullen trekken.  Wij nodigen u daarom met graagte uit om talrijk deel te nemen aan deze studienamiddag.  Zoals gewoonlijk hebben wij specialisten uitgenodigd om te komen spreken en hun ervaringen met u te delen.
 • Uw mening als deelnemer aan ons evenement is belangrijk. Vul snel het EVALUATIEFORMULIER in na het volgen van de studiedag.

Wanneer?

Donderdag 14 april 2016
van 12u00 tot 18u30

INSCHRIJVINGSTARIEVEN?

• ATIC lid € 150
• Gepensioneerd ATIC lid € 60
• Student (+ kopie studentenkaart) € 60
• Geen lid € 180
 

Waar?

Faculty Club
(langs de Leuvense stadsring – naast Brasserie De Waaiberg)
Groot Begijnhof 14
Zaal WILLEM VAN CROY
B-3000 Leuven

Als gast kan u gratis gebruikmaken van de ruime parking van de Faculty Club. De toegangscode die u op zak dient te hebben is 8187.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • ATIC vraagt met aandrang om de deelnameprijs aan de studiedag ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u tijdens de studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Ook onze facturen zijn trouwens altijd contant betaalbaar.
 • Een wijziging (naam of andere) in de deelname kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden tot 2 dagen voor datum van de studiedag. 
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd. Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van geschillen.
ADVIESCHEQUES
DEELNEMING
 • Schrijf het juiste bedrag over op rekening nr. 
  IBAN: BE 96 2300 1003 8005 BIC: GEBABEBB van ATIC
  met vermelding ‘studiedag 14 april 2016’+ naam.

 

 
Startdatum 14 april 2016
Startuur 12u00
Einduur 19u00
Locatie Faculty Club Leuven
Aantal plaatsen 72
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijst