Nieuws

25-03-2014 | Algemene Vergadering - Proclamatie cyclus 4 - voordracht Jacques Schietecat

Aan alle leden van ATIC (individuele leden en bedrijfsleden)

Op dinsdag 25 maart 2014 zal de Algemene vergadering doorgaan in de Faculty Club in Leuven, bij het Groot Begijnhof, aan de Leuvense stadsring. Alle Atic-leden hebben een schriftelijke uitnodiging gekregen voor deze vergadering, die aanvangt om 12.30u (met een walking lunch).

De eigenlijke ledenvergading vangt aan om 13.30u en eindigt om 14.30u.
Indien de leden inzicht willen krijgen in de rekeningen en verslagen van de vereniging Atic, dienen zij zich naar de ledenpagina te begeven en daar via het afgeschermde ledengedeelte de nodige documenten te downloaden. De documenten zullen beschikbaar zijn vanaf 1 maart 2014!

Voor onze leden: U kan HIER alle documenten aangaande de Algemene vergadering downloaden.

Aan alle HVAC-geïntesseerden:

Indien u geen lid bent van ATIC, en toch graag naar de voordrachten en/of het diner komt, ook dan bent u van harte welkom vanaf 14.30u in de Faculty Club. Graag een korte bevestiging via e-mail met de vermelding voor welke activiteiten u zich wil inschrijven.

Programma

15u00 : Voordracht van dhr Nicolas Bernard (ULg Liège) – Winnaar van de Prijs Marcel Herman 2013 : Investigation of a decentralized air handling unit under frosting conditions

15u45: Voordracht van dhr Jacques Schietecat (Atic erelid):
Praktijkgids voor de berekening van de warmteverliezen van gebouwen volgens de norm NBN EN 12831

16u30: Proclamatie cursisten cyclus 4 2013 – Uitreiking PRIJS JEAN-PIERRE MINNE - aperitief

Vanaf 18 u gaan we naar Restaurant Turquoise

18u00 : Diner in restaurant “Turquoise” - Naamsevest 6 – 3000 Leuven

Voor deelname aan het diner: laat ons uw keuze weten:
Menuvoorstel 1(vis) – menuvoorstel 2 (vlees) – menuvoorstel 3 (vegetarisch)
de betaling van deelname aan dit diner (48€) gebeurt:

  • door overschrijving op rek.nr. 230-0100380-05 (IBAN : BE96 2300 1003 8005 – BIC : GEBABEBB) van ATIC met vermelding van “Diner A.V.2014 + naam"
  • cash op 25 maart 2014 aan de operating manager

14-06-2013 | Prijs Marcel Herman 2013

Zin om deel te nemen aan de Prijs Marcel Herman 2013?

Klik dan snel op deze link en download onze poster.

Als u vervolgens beslist om de stap te zetten, stuur dan een mail naar info@atic.be , wij zullen u alle informatie bezorgen en de nodige documenten toezenden.

 

07-06-2013 | Atic viert zijn 75 jarig bestaan …

Het was een prachtige dag op een geweldige locatie, het Koloniënpaleis te Tervuren..

Wil u zelf ook een beetje mee vieren?

Door op onderstaande links te klikken, kan u de presentaties downloaden, de foto’s van de geschiedenis van 75 jaar Atic bekijken, de brochure die opgemaakt werd ter gelegenheid van dit feest inkijken, en de foto’s - die de dag van de viering werden gemaakt door onze fotografe - downloaden.

Uitnodiging en programma

Presentatie Jacques Schietecat

Presentatie André De Herde

Presentatie Karel De Cuyper

Presentatie Jiang Yi

Fotoshow 75 jaar ATIC

Brochure 75 jaar ATIC

Foto’s die werden gemaakt tijdens de viering in het Koloniënpaleis

Belangrijke mededeling: in ons enthousiasme bij de opmaak van onze brochure en bij de voorbereidingen van het feest, zijn wij een heel belangrijke persoonlijkheid binnen ons vakgebied vergeten te vermelden bij de PERSONEN MET EEN SPECIALE BETEKENIS VOOR ATIC, m.n. wij zijn vergeten te melden dat Marcel Herman ook benoemd werd tot voorzitter ter ere! Hij mag dus zeker niet aan de lijst ontbreken, wij hebben dit rechtgezet in de digitale versie van de brochure. Gelieve ons te excuseren voor deze vergeltelheid.

07-05-2013 | Publieke enquête

Heeft u opmerkingen betreffende het voorontwerp van de nieuwe norm ‘Pr NBN B61-001’?

De dead-line van de publieke enquête is 15 mei 2013 ! Bedankt om te reageren voor deze datum via het e-mail adres info@atic.be
 

 

19-03-2013 | Algemene Leden Vergadering Atic 2013

Aan alle leden van ATIC (individuele leden en bedrijfsleden)

Op dinsdag 19 maart 2013 zal de Algemene vergadering doorgaan in de Faculty Club in Leuven, bij het Groot Begijnhof, aan de Leuvense stadsring. Alle Atic-leden hebben een schriftelijke uitnodiging gekregen voor deze vergadering, die aanvangt om 12.30u (met een walking lunch).

De eigenlijke ledenvergading vangt aan om 13.30u en eindigt om 14.30u.
Indien de leden inzicht willen krijgen in de rekeningen en verslagen van de vereniging Atic, dienen zij zich naar de ledenpagina te begeven en daar via het afgeschermde ledengedeelte de nodige documenten te downloaden.

Voor onze leden: U kan hier alle documenten aangaande de Algemene vergadering downloaden!

Aan alle HVAC-geïntesseerden:

Indien u geen lid bent van ATIC, en toch graag naar de voordrachten en/of het diner komt, ook dan bent u van harte welkom vanaf 14.30u in de Faculty Club.
Graag een korte bevestiging via e-mail met de vermelding voor welke activiteiten u zich wil inschrijven.

Programma

15u00 : Voordracht Prijs Marcel Herman 2012 : Energetische analyse van wijken in situ: invloed van het bewonersgedrag met focus op regelsystemen door Elisabeth Cnockaert en Tracy Davidson, Universiteit Gent. 
U kan hier de presentaties downloaden:

Thesispresentatie
Abstract Nederlands

16u30: Proclamatie cursisten cyclus 2 2012 en aperitief

Vanaf 18 u gaan we naar Restaurant Turquoise

18u00 : Diner in restaurant “Turquoise” - Naamsevest 6 – 3000 Leuven

19u00: Voordracht van dhr André De Herde (UCL Louvain-La-Neuve):
Duurzame architectuur en de uitdagingen van morgen

Voor deelname aan het diner: omcirkel uw menukeuze
Menuvoorstel 1(vis) – menuvoorstel 2 (vlees) – menuvoorstel 3 (vegetarisch)

de betaling van mijn deelname aan dit diner (48€) gebeurt

  • door overschrijving op rek.nr. 230-0100380-05 (IBAN : BE96 2300 1003 8005 – BIC : GEBABEBB) van ATIC met vermelding van “Diner A.V.2013 + naam"
  • cash op 19 maart 2013 aan de operating manager
     

 

12-11-2012 | Seventh International Cold Climate HVAC Conference

The Conference provides key elements of a strategy by which scientists, designers, engineers, manufacturers and other decision makers in cold climate regions can achieve good indoor environmental quality (IEQ), with a minimum use of resources and energy.

Cold Climate HVAC Conference Flyer