Nieuws

14-07-2014 | Burnay Foundation – Call for Projects within the framework of the 75th anniversary of ATIC

Call for projects

The aim is to support practical work which would allow designers and installers to make the best decision in the application of heating, ventilation and air-conditioning techniques. Through this call for projects, ATIC aims to inform candidates and encourage them to submit their application.

Subject

Applications for a research and development project must be within the field of heating, ventilation and air-conditioning. The project is based on energy-saving, the integration of renewable energy or the improvement of comfort. Practical aspects are considered: design, work carried out on site, follow-up, assessment of available equipment.

For more info, go to webpage BURNAY FOUNDATION

06-06-2014 | Ventilative cooling

Ventilative cooling is the use of natural or mechanical ventilation strategies to cool indoor spaces. It can significantly reduce the cooling energy demand in summer or mid-season conditions. Therefore, ventilative cooling is increasingly common in NZEBs. This BUILD UP Web Seminar will address the following:

  • Challenges for ventilative cooling in the context of NZEB - the venticool platform;
  • Potential energy savings and the new IEA EBC Annex 62 on ventilative cooling; and
  • Case studies - demonstrated high level summer comfort in real buildings.

Participation is free. Registration is required. Capacity is limited. Friday 6 June 2014 10:00-11:00

Peter Wouters, CSTC
Belgian representative in IEA EBC Executive Committee
More info and registration ONLY on http://www.buildup.eu/events/40575.

02-06-2014 | Praktijkgids Warmteverliezen – Communicatie

Ter ondersteuning van de toepassing van de NBN EN 12831 in de Belgische bouw- en installatiepraktijk is een 'Praktijkgids voor de berekening van warmteverliezen van gebouwen' opgesteld. De praktijkgids wordt door het NBN gratis aangeboden uitsluitend in combinatie met de verkoop van de hierin verwerkte normen NBN EN 12831:2003, NBN EN 12831 ANB:2014 en NBN B 62-002:2008.
De beschikbare pakketten zijn:

  • ontwerp NBN EN 12831 ANB:2014 + Praktijkgids
  • ontwerp NBN EN 12831 ANB:2014 + NBN EN 12831:2003 + Praktijkgids
  • ontwerp NBN EN 12831 ANB:2014 + NBN EN 12831:2003 + NBN B 62-002:2008 + Praktijkgids
  • ontwerp NBN EN 12831 ANB:2014 + NBN B 62-002:2008 + Praktijkgids

Voor de aankoop van deze pakketten dient u contact op te nemen met het Bureau voor Normalisatie (www.nbn.be), Jozef II-straat, 40/6 te 1000 Brussel (tel +32 2 738 01 11; fax +32 2 733 42 64; E-mail: sales@nbn.be).

Klik hier voor meer informatie aangaande de Praktijkgids Warmteverliezen.

25-03-2014 | Algemene Vergadering - Proclamatie cyclus 4 - voordracht Jacques Schietecat

Aan alle leden van ATIC (individuele leden en bedrijfsleden)

Op dinsdag 25 maart 2014 zal de Algemene vergadering doorgaan in de Faculty Club in Leuven, bij het Groot Begijnhof, aan de Leuvense stadsring. Alle Atic-leden hebben een schriftelijke uitnodiging gekregen voor deze vergadering, die aanvangt om 12.30u (met een walking lunch).

De eigenlijke ledenvergading vangt aan om 13.30u en eindigt om 14.30u.
Indien de leden inzicht willen krijgen in de rekeningen en verslagen van de vereniging Atic, dienen zij zich naar de ledenpagina te begeven en daar via het afgeschermde ledengedeelte de nodige documenten te downloaden. De documenten zullen beschikbaar zijn vanaf 1 maart 2014!

Voor onze leden: U kan HIER alle documenten aangaande de Algemene vergadering downloaden.

Aan alle HVAC-geïntesseerden:

Indien u geen lid bent van ATIC, en toch graag naar de voordrachten en/of het diner komt, ook dan bent u van harte welkom vanaf 14.30u in de Faculty Club. Graag een korte bevestiging via e-mail met de vermelding voor welke activiteiten u zich wil inschrijven.

Programma

15u00 : Voordracht van dhr Nicolas Bernard (ULg Liège) – Winnaar van de Prijs Marcel Herman 2013 : Investigation of a decentralized air handling unit under frosting conditions

15u45: Voordracht van dhr Jacques Schietecat (Atic erelid):
Praktijkgids voor de berekening van de warmteverliezen van gebouwen volgens de norm NBN EN 12831

16u30: Proclamatie cursisten cyclus 4 2013 – Uitreiking PRIJS JEAN-PIERRE MINNE - aperitief

Vanaf 18 u gaan we naar Restaurant Turquoise

18u00 : Diner in restaurant “Turquoise” - Naamsevest 6 – 3000 Leuven

Voor deelname aan het diner: laat ons uw keuze weten:
Menuvoorstel 1(vis) – menuvoorstel 2 (vlees) – menuvoorstel 3 (vegetarisch)
de betaling van deelname aan dit diner (48€) gebeurt:

  • door overschrijving op rek.nr. 230-0100380-05 (IBAN : BE96 2300 1003 8005 – BIC : GEBABEBB) van ATIC met vermelding van “Diner A.V.2014 + naam"
  • cash op 25 maart 2014 aan de operating manager

07-06-2013 | Atic viert zijn 75 jarig bestaan …

Het was een prachtige dag op een geweldige locatie, het Koloniënpaleis te Tervuren..

Wil u zelf ook een beetje mee vieren?

Door op onderstaande links te klikken, kan u de presentaties downloaden, de foto’s van de geschiedenis van 75 jaar Atic bekijken, de brochure die opgemaakt werd ter gelegenheid van dit feest inkijken, en de foto’s - die de dag van de viering werden gemaakt door onze fotografe - downloaden.

Uitnodiging en programma

Presentatie Jacques Schietecat

Presentatie André De Herde

Presentatie Karel De Cuyper

Presentatie Jiang Yi

Fotoshow 75 jaar ATIC

Brochure 75 jaar ATIC

Foto’s die werden gemaakt tijdens de viering in het Koloniënpaleis

Belangrijke mededeling: in ons enthousiasme bij de opmaak van onze brochure en bij de voorbereidingen van het feest, zijn wij een heel belangrijke persoonlijkheid binnen ons vakgebied vergeten te vermelden bij de PERSONEN MET EEN SPECIALE BETEKENIS VOOR ATIC, m.n. wij zijn vergeten te melden dat Marcel Herman ook benoemd werd tot voorzitter ter ere! Hij mag dus zeker niet aan de lijst ontbreken, wij hebben dit rechtgezet in de digitale versie van de brochure. Gelieve ons te excuseren voor deze vergeltelheid.

07-05-2013 | Publieke enquête

Heeft u opmerkingen betreffende het voorontwerp van de nieuwe norm ‘Pr NBN B61-001’?

De dead-line van de publieke enquête is 15 mei 2013 ! Bedankt om te reageren voor deze datum via het e-mail adres info@atic.be