ATIC WEBINAR - SANITAIRE INSTALLATIES: ONDERZOEKSRESULTATEN EN INVLOED OP ONTWERPVOORSCHRIFTEN

Verschillende onderwerpen m.b.t. sanitaire installaties zullen aan bod komen:

onderzoeksresultaten over legionella-ontwikkeling in sanitaire installaties en gerelateerde ontwerpvoorschriften

metingen van sww-piekdebieten en dimensionering van sww- distributie

dimensionering van sww-productie

tool voor de dimensionering van sanitaire expansievaten

Questionnaire