23 novembre 2021

PRIJS MARCEL HERMAN 2021 - PRIX MARCEL HERMAN 2021

PRIJS MARCEL HERMAN 2021 - PRIX MARCEL HERMAN 2021

Zaterdag 20 november 2021 kwamen kandidaten en juryleden samen in de Business Brewery in Leuven. De sympathisanten moesten helaas deze keer verstek laten gaan om het event zo veilig mogelijk te laten doorgaan.

Le samedi 20 novembre dernier, candidats et membres du jury se sont rencontrés au Business Brewery à Leuven. Les sympathisants de nos candidats ont dû rester chez eux cette fois-ci pour éviter qu'il y ait trop de monde dans la salle.

 • 08.45-09.00: INTRODUCTION/INLEIDING, Joris Mampaey/Claude Debaecker – Voorzitters Commissie PMH 2021

 •  09.00-09.15: Techno-economische analyse van een off-grid wijk met behulp van batterijen en waterstof opslag door Dimitri Albrechts – UAntwerpen – peter: I. Verhaert

 •  09.15-09.30: Technical durability of the swimming pool, in depth research of the water and energy streams door Nicolas Guilbert van de UGent – peters, promotoren en counsellors: W. Boydens, L. De Backer, T. De Crits, E. Van Kenhove

 •  09.30-09.45: Using passive cooling techniques to improve the resilience to global warming of nearly zero-energy buildings par Alanis Zeoli – Ulg Liège – parrain V. Lemort

 •  09.45-10.00 : Pauze-Pause

 •  10.00-10.15: Design and Assessment of Low-carbon Residential District Concepts with (Collective) Seasonal Thermal Energy Storage door Robin Haesen en Louis Hermans van de KU Leuven, peters, promotoren en begeleiders: L. Helsen, W. Boydens, S. Carli, S. Kushwaha, A. Uytterhoeven, W. Peere

 •  10.15-10.30: Ontwerp en milieu-impactanalyse van HVAC systemen in de vroege ontwerpfase voor kantoorgebouwen door Tobias Verbank, KU Leuven, peters, promotoren en assesoren : K. Allacker, D. Ramon, J. Declercq

 •  11.00-12.00 : Deliberatie van de jury – délibération par le jury

 • 12.30-14.00 : Drink met de juryleden en korte viering verjaardag 20 jaar dienst bij Atic - Operating Manager, Veronique

Op 11 januari 2022 wordt de laureaat van de PMH2021 bekend gemaakt aan kandidaten en aan Atic leden! 
Le 11 janvier 2022, le nom du lauréat PMH2021 sera annoncé aux candidats et aux membres de l'Atic !

Le jury était composé des personnes suivantes – de jury werd samengesteld uit volgende personen :

Adminsitrateurs de l’ATIC/Bestuursleden van ATIC :

 • Joris Mampaey 
 • Claude Debaecker
 • Ivan Piette 

Membres externes du Jury/Externe leden van de Jury :

 • Philippe Deplasse 
 • Wim Boydens 

Questionnaire