21 novembre 2016

ARTIKEL PMG, VALERIE VERKAIN: NIEUW KB VERBIEDT CO2-CONCENTRATIES HOGER DAN 800 PPM ...

ARTIKEL PMG, VALERIE VERKAIN: NIEUW KB VERBIEDT CO2-CONCENTRATIES HOGER DAN 800 PPM ...

ARTIKEL PMG, VALERIE VERKAIN: NIEUW KB VERBIEDT CO2-CONCENTRATIES HOGER DAN 800 PPM OP ARBEIDSPLAATSEN WETGEVER WIL MEER VERSE LUCHT PER WERKNEMER PER UUR

In oktober organiseerde Atic, de Koninklijke vereniging van de verwarmings-, ventilatie en klimaatbeheersingstechniek, een studiedag over de impact van het Koninklijk Besluit (KB) van 25 maart 2016. Dit KB legt vast hoe hoog de CO2-concentratie en de relatieve luchtvochtigheid op een werkplek maximaal mag zijn. Het wijzigt het bestaande Koninklijk Besluit van 10 oktober 2012 dat de algemene basiseisen formuleert waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. De sprekers verschaften de 130 aanwezigen tekst en uitleg bij het nieuwe KB en reikten oplossingen aan om binnen dit nieuw wettelijk kader toch een zo goed mogelijke uitvoering van de luchttechnische installatie te realiseren. .. Lees meer..

 

Valerie Verkain

 

Questionnaire