05 décembre 2019

VLAIO proeftuin de schipjes in hartje Brugge : 2e workshop op 29 januari 2020

VLAIO proeftuin de schipjes in hartje Brugge : 2e workshop op 29 januari 2020

In het project ‘Samengaan van gebouwzorg en energieoptimalisatie in historische woonerven’ wordt een methode opgebouwd, onderbouwd en gerealiseerd teneinde woonerven in historische centra energetisch-ecologisch op te waarderen. Hierbij worden de organisatorische, technische, economische en sociale aspecten behandeld.

Als renovatiecase voor de Proeftuin fungeert een woonerf met elf nagenoeg identieke woningen in de historische stadskern van Brugge. De woonerf wordt een technisch collectief geheel door toepassing van een klein warmtenet, waardoor op belangrijke voordelen in de huidige maatschappelijke context kan worden gefocust. Het schaaleffect laat een financiële optimalisatie van de meest gunstige (energie, hernieuwbaar, emissie, …) opwekkingstechnologie toe voor de bewoners, waardoor ook een collectief duurzaamheids-bewustzijn (‘yes, we can’) kan kiemen bij die bevolkingsgroepen met minder individuele financiële draagkracht. De clustering is bovendien een belangrijke stap naar een latere mogelijke uitwerking van thermische netten in onze stadscentra.

 

MEER LEZEN....

Questionnaire