CYCLUS II: Verwarmingssystemen

Provinciehuis Vlaams Brabant
Van 17 september 2016 tot 26 november 2016
0930 - 1600

Wenst u de nodige kennis te verwerven voor het ontwerp en de realisatie van een verwarmingsinstallatie alsook voor de voorbereiding van het sanitair warm water dat volledige voldoening schenkt aan haar gebruikers én conform is aan de diverse reglementeringen? Zeker niet aarzelen! Schrijf u nu in voor onze cyclus II. 

Doelgroep

Deze cursus vormt een onmisbaar instrument voor personen die zich in ons vakgebied verder willen bekwamen. Deze personen zijn tewerkgesteld in studiebureau’s, openbare instellingen, installatiebedrijven, ...
Zij bezitten de theoretische en technische bagage die ook in onze cyclus I wordt gegeven: warmtetransmissie, warmteverliezen, energetische prestaties van gebouwen, thermisch comfort, vloeistoffentransport.
Zij willen de nodige kennis verwerven om een verwarmingsinstallatie te ontwerpen en te realiseren, alsook voor de productie van sanitair warm water.
 

Facultatieve Initiatie EES (ENERGY EQUATION SOLVER) - 3u
https://goo.gl/forms/mTQE21LWf8W5TFm63 
: evaluatieformulier

Lesgever: Ivan Verhaert en Gabrielle Masy (initiatiesessie of gevorderde sessie, ter plaatse te bekijken in welke groep de student thuis hoort, afhankelijk of hij cyclus 1 al dan niet heeft gevolgd) 
Datum: 17 september 2016 van 9.30u tot 12.30u 
Sinds enkele jaren, stelt ATIC aan al zijn cursisten en leerkrachten het programma “EES ” ter beschikking. EES staat voor Engineering Equation Solver, en werd ontwikkeld door de universiteit van Wisconsin. Dit programma kan beschouwd worden, enerzijds als “super rekenmachine” of “ gereedschapskist” voor praktische rekenopdrachten, en anderzijds als database van onderdelen van HVAC installaties voor diegenen die erin geïnteresseerd zijn, m.a.w. een krachtige simulatiemachine. Enkele eenvoudige oefeningen zullen gedemonstreerd worden op laptops tijdens de sessie. Een heleboel andere reeds opgeloste oefeningen zullen ter beschikking worden gesteld van de studenten. Het is dus best dat de studenten – indien mogelijk – hun eigen laptop meebrengen, wij zorgen er voor dat er vaste computers ter beschikking zijn in het lokaal waar deze les gegeven wordt.  

Warmteproductie en energiebesparing • 9u les + 2u workshop
https://goo.gl/forms/XuNRWwQ7Zp7ZLH1h2 : evaluatieformulier

Lesgever: Joris Mampaey - Outremer
Data: zaterdag 17 september 2016 van 13u tot 16u - zaterdag 1 oktober 2016 van 9.30u tot 12.30u - zaterdag 8 oktober 2016 van 13u tot 16u (8 oktober van 16u tot 18u: oefeningen, dit is het workshop gedeelte van de module ‘warmproductie en energiebesparing’)
Hoe kan de te leveren warmte worden opgewekt, rekening houdende met het kostenplaatje en met respect voor het milieu? Types van ketels, ontwerp en ventilatie van de stookplaats, schoorsteen en andere aspecten krijgen hier de nodige aandacht.
 
Warmteafgifte • 6u
https://goo.gl/forms/f0VHr7eTm1LcUGB53 : evaluatieformulier

Lesgever: Ivan Piette - Viessmann
Data: zaterdag 24 september 2016 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u  
Eenmaal het verwarmingssysteem gekozen, dient men het type van netwerk voor de verdeling van de warmte naar de verwarmingslichamen te kiezen (tweepijps-, éénpijps- of Tichelmann), vervolgens dient men de debieten, de drukverliezen en de inregelingen te berekenen. Praktijkvoorbeelden tonen ons wat de regels zijn van goed vakmanschap en wat vermeden moet worden.
 
Dimensioneren van hydraulische installaties • 6u les + 1u workshop
https://goo.gl/forms/6ACiDK0db8xYIDpI2 : evaluatieformulier

Lesgever: Wouter Parys – BAUPHI/KU LEUVEN 
Data: zaterdag 1 oktober 2016 van 13u tot 16u – zaterdag 15 oktober 206 van 13u tot 16u (15 oktober van 16u tot 17u: oefeningen: dit is het workshop gedeelte van de module ‘dimensioneren van hydraulische installaties’)
Hoe, op basis van de gekende warmtebehoeften, het beoogde thermisch comfort in de te behandelen ruimten verzekeren? Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten van verwarming: radiatoren, convectoren, stralingsverwarming, warme lucht? Praktische regels rekening houdende met de regels van de fysica en met de ervaringen worden u niet onthouden.
 
Pompen • 1,5u
https://goo.gl/forms/D5Tm7f5vSk0LMkYV2 : evalautieformulier

Lesgever: Ivan Verhaert –  Universiteit Antwerpen
Datum: zaterdag 8 oktober 2016 van 9.30u tot 11.00u
Hoe de juiste pomp kiezen? Wat zijn de gevolgen van een te “zware” of te “kleine” pomp? Welk type pomp voor mijn toepassing? Een stand van zaken van de huidige technologieën.
 
Expansievaten • 1,5u
https://goo.gl/forms/D5Tm7f5vSk0LMkYV2 : evaluatieformulier

Lesgever: Ivan Verhaert –  Universiteit Antwerpen
Datum: zaterdag 8 oktober 2016 van 11.00u tot 12.30u
Welke zijn de functies van een expansievat? Wat moet het volume zijn? En wat als het te klein is? Waar moet het geplaatst worden? Deze les zal een antwoord bieden op alle vragen.
 
Automatische regeling • 6u
https://goo.gl/forms/6ENO3mNL9t6jCNO83 : evaluatieformulier

Lesgever: Kristof Dupon - Building IQ
Data: zaterdag 15 oktober 2016 van 9.30u tot 12.30u en zaterdag 22 oktober 2016 van 13u tot 16u
Alle onderdelen van de productie, de verdeling en de afgifte van de warmte moeten optimaal bediend worden wil men optimaal comfort en minimaal verbruik van energie bekomen. Sturingen per lokaal en voor volledige gebouwen met min of meer complexe installaties, analoog of digitaal, allen komen aan bod.
 
Sanitair warm water • 3u
https://goo.gl/forms/HVrOyUNdCZwr6t7X2 : evaluatieformulier

Lesgever: Ivan Piette - Viessmann
Datum: zaterdag 22 oktober 2016 van 9.30u tot 12.30u
Boiler of warmtewisselaar? Centraal of decentraal? En hoe moet dit alles berekend worden? Op basis van praktijkvoorbeelden wordt het een en het ander duidelijk gemaakt.
 
Reglementering - Europees, federaal en regionaal • 3u
https://goo.gl/forms/Ni3VYjPQooc02cGG2 : evaluatieformulier

Lesgever: Laurent Vercruysse - Viessmann
Datum: zaterdag 12 november 2016 van 9.30u tot 12.30u
Welke wetten op welk niveau? Welke zijn de laatste wetgevingen? En welke zijn op komst? Welke zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers op het veld? Op deze vragen wordt er in deze sessie dieper ingegaan.
 
Waterkwaliteit • 3u
https://goo.gl/forms/UM8uXphIsSd2AJzd2 : evaluatieformulier

Lesgeefster: Karla Dinne - WTCB
Datum: zaterdag 12 november 2016 van 14.30u tot 17.30u
Ook al drinken wij regelmatig water (onder diverse vormen) toch zijn wij meestal leken op het gebied van chemische, fysische en biologische eigenschappen van dit goedje. Maar welke gevolgen kunnen die miskende eigenschappen hebben op onze installatie?
 
Workshop • 3u
https://goo.gl/forms/hGckyQNRznwryz612 : evaluatieformulier
Lesgevers: Ivan Piette – Kristof Dupon – Ivan Verhaert
Datum: zaterdag 19 november 2016 van 9.30u tot 12.30u
De workshop bestaat er enerzijds in de gegeven leerstof toe te passen en te gebruiken in concrete oefeningen, anderzijds kunnen de deelnemers vragen stellen over de leerstof. M.a.w., de workshop is dé ideale oefensessie voor het examen daar er soortgelijke vragen aan bod zullen komen. Er wordt gewerkt met een rotatiesysteem in kleine leerlingengroepen, elk vak komt een uur aan bod, vervolgens schuift u door naar de volgende lesgever.
 
Facultatief examen • 4u
Datum: zaterdag 26 november 2016 van 9.30u tot 13.30u
De ATIC examens zijn steeds open-boek examens. U mag zich verwachten aan een praktische oefening. Breng dus zeker uw laptop (indien u deze heeft) en syllabi mee.

Prijs:

 • Leden: 1440.00 EUR
 • Niet-leden: 1740.00 EUR
 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 2” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 15 september 2016.
 • Gezien het aantal plaatsen per taalgroep beperkt is tot 45 personen, houden wij rekening met de datum van betaling van de inschrijvingsgelden in geval van discussie.
 • Er wordt steeds voorrang gegeven aan onze leden.

Waar:

Syntra AB vzw - campus Leuven
Researchpark Haasrode 2007
Geldenaaksebaan 327
B-3001 Leuven

 • Parking achter het gebouw.
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven.

PRAKTISCHE INFORMATIE en data:

           Tijdstip en catering:

 • Telkens op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Op twee zaterdagen worden de lessen gevolgd worden door een workshop.
 • Een pauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Er zijn faciliteiten voorzien voor het nuttigen van een drankje.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een broodjesmaaltijd voorzien ‘s middags.

Subsidies:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. uiterlijk 7 oktober 2016. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie: www.kmo-portefeuille.be voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van het evenement. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 17 september 2016
Startuur 09u30
Einddatum 26 november 2016
Einduur 16u00
Locatie Provinciehuis Vlaams Brabant
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijst