Onze vereniging

Onze vereniging

ATIC is de Koninklijke Vereniging van de Verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek. Onze afkorting komt van de Franse naam: 'Association Royale de la Technique du chauffage, de la ventilation et de la climatisation'.

  • Onze leden zijn professionals in verwarming en klimaatregeling en komen uit studiebureaus, overheid, scholen, R&D-organisaties, controleorganismen of bedrijven die thermisch materiaal vervaardigen, installeren of verkopen.
  • ATIC heeft bedrijfsleden en individuele leden. Voor beide groepen hebben we aantrekkelijke lidmaatschapsformules.

ATIC bevordert de technische vooruitgang in verwarming, koeling, verluchting, klimaatregeling en alles wat erbij komt kijken:

  • cursussen (cyclus 1 - 2 - 3 - 4 en wellicht binnenkort 5),
  • specialisatiecursussen,
  • bijeenkomsten,
  • studiedagen,
  • bezoeken van technische installaties van speciale gebouwen ...

ATIC reikt prijzen uit en ondersteunt en begeleidt wetenschappelijke ontwikkelingen. 

ATIC is actief op het domein van voorbereiding, uitwerking en verdeling van normen.

ATIC communiceert via:

Ontdek de andere initiatieven van ATIC op het vlak van public relations

ATIC is lid van REHVA, de Federation of European Heating and Air Conditioning Associations. REHVA groepeert 29 Europese technische verenigingen in de sector van verwarming, koeling, ventilatie en klimaatregeling. REHVA maakt nuttige uitwisselingen mogelijk tussen de landen die lid zijn en heeft een woordenboek uitgegeven in verschillende talen met technische termen uit onze sector.

ATIC maakt deel uit van ASHRAE, de American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.

 

Hieronder kan u kennismaken met de mensen achter de schermen :

* foto's genomen door Alex Baumans, de Onderneming

Dagelijks bestuur

Veronique Matthys

Operating Manager [nl/fr]
+32 (0) 477 79 50 48

Raad van bestuur

Joris Mampaey

Bestuurslid [nl] - Voorzitter

Claude Debaecker

Bestuurslid [fr] - Vice-voorzitter - (werkgroep voordrachten: voorzitter)

Pierre Hoenig

Bestuurslid [fr] (werkgroep voordrachten) (Penningmeester)

Bart Bleys

Bestuurslid [nl] – (co-voorzitter werkgroep technisch onderwijs)

Michel De Paepe

Bestuurslid [nl]

Patrick De Visscher

Bestuurslid [fr] (werkgroep technisch onderwijs)

Jean Lebrun

Bestuurslid - Erelid [fr] (werkgroep technisch onderwijs)

Gabrielle Masy

Bestuurslid [fr] (werkgroep technisch onderwijs: voorzitter)

Jean-Pierre Minne

Bestuurslid [fr] - Erevoorzitter (werkgroep technisch onderwijs)

Jean Nouwynck

Bestuurslid [fr] - Erevoorzitter (werkgroep technisch onderwijs)

Ivan Piette

Bestuurslid [nl] (werkgroep technisch onderwijs en voorzitter normen commissie)

Niko Raes

Bestuurslid [nl] (werkgroep voordrachten)

Evert Schouppe

Bestuurslid [nl] (werkgroep voordrachten)

Sylvain Tusset

Bestuurslid [fr] (werkgroep technisch onderwijs)

Ivan Verhaert

Bestuurslid [nl] (werkgroep technisch onderwijs)

Korte vragenlijsten