CYCLUS 1 : HVAC EN SANITAIR - THEORETISCHE EN PRAKTISCHE BEGINSELEN

Business Brewery - Atic Leuven
Van 19 maart 2022 tot 25 juni 2022
0930 - 1600

Wenst u de nodige kennis te verwerven over de basisconcepten voor het ontwerp van HVAC en sanitaire installaties?
Zeker niet aarzelen! Schrijf u nu in voor onze Cyclus I. 

 • Deze cursus voorziet de nodige theoretische en praktische bagage voor de erop volgende cycli over verwarmingsinstallaties (cyclus 2), klimaatregelingsinstallaties (cyclus 3), algemene technieken en alternatieve en duurzame HVAC installaties (nieuwe cyclus 4), en de nieuwe cyclus over sanitaire installaties.
 • De behandelde onderwerpen zijn: thermodynamica, warmte- en massa-overdracht, comfort en gezondheid, vloeistoftransport, energie en LCA – LCC, klimatologie, akoestiek en trillingen, brandveiligheid.
 • De aangeleerde concepten worden geïllustreerd met concrete voorbeelden en toepassingen op referentie-installaties.
 • Basiskennis van bouwtechnieken, natuurkunde en wiskunde is vereist om de cursussen in deze cyclus te kunnen volgen.
 • EPB verslaggevers: een aantal van de modules die in deze cyclus worden gegeven zullen in aanmerking komen voor verplichte permanente opleiding EPB, meer inlichtingen volgen.
 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen. Lees hierover meer....
 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934

Doelgroep

De Atic Cyclus I vormt een onmisbaar instrument voor bouwprofessionals die de nodige basiskennis willen verwerven om kwaliteitsvolle HVAC installaties te ontwerpen, uit te voeren en te superviseren. We denken hier bijvoorbeeld aan installateurs, ontwerpers, overheden, bouwheren voor grote openbare of private gebouwen,...

OPTIONELE LES: REKENPROGRAMMA’S EN CASESTUDY'S // 6u

OPTIONELE SESSIE (gratis) OPEN VOOR ALLE GEINTERESSEERDEN

Lesgevers: Ivan Verhaert (EES) en Maarten Sourbron (Python)

Datum: zaterdag 19 maart 2022 van 9.30 uur tot 16 uur (met lunchpauze en 2 koffiepauzes)

De ATIC-cursussen worden geïllustreerd met casestudies. Dit kunnen globale studies zijn, zoals de volledige dimensionering van een HVAC-installatie voor een referentiegebouw, of lokale studies voor een bepaald onderdeel van de installatie. In elk geval vertrouwt de ontwerper op numerieke systemen of rekenprogramma’s. ATIC biedt u een introductiesessie aan over de numerieke tools EES en PYTHON, waarbij concrete problemen worden opgelost die het verloop van cyclus 1 illustreren.

THERMODYNAMICA // 9u

Lesgever: Svend Bram - VUB

Data: zaterdag 26 maart 2022 van 9.30u tot 12.30u – zaterdag 2 april 2022 van 13u tot 16u - zaterdag 23 april 2022 van 13u tot 16u

De basiswetten van de thermodynamica worden in deze cursus behandeld. We bekijken hoe deze wetten kunnen worden gebruikt om de werking van de meest voorkomende technische componenten te beschrijven zoals pompen, ventilatoren, compressoren, warmtewisselaars en verbrandingskamers. Vervolgens wordt uitgelegd hoe men via een kringproces een koelmachine of warmtepomp kan realiseren en hoe de prestaties van dergelijke kringprocessen kan worden geëvalueerd. In het laatste deel van de cursus wordt uitgelegd hoe de toestand van vochtige lucht kan worden beschreven en met welke processen vochtige lucht kan worden geconditioneerd.

WARMTE- EN MASSA-OVERDRACHT // 9u

Lesgever: Wouter Van De Walle - Daidalos Studiebureau

Data: zaterdag 26 maart 2022 van 13u tot 16u – zaterdag 2 april 2022 van 9.30u tot 12.30u - zaterdag 23 april 2022 van 9.30u tot 12.30u

De fysica van de verschillende vormen van warmteoverdracht - geleiding, convectie en straling - wordt theoretisch uitgelegd, maar ook op een manier die de praktische toepassing ervan in de bouwsector laat zien. Illustraties en software-oefeningen versterken het begrip van het materiaal.

COMFORT EN GEZONDHEID // 12u

THERMISCH COMFORT (6u)

Lesgever: Etienne Poncelet

Data: zaterdag 7 mei 2022 van 9.30u tot 12.30u – zaterdag 14 mei 2022 van 13u tot 16u

Waarom is een correcte kamertemperatuur niet voldoende om een bevredigend algemeen thermisch comfort te garanderen? Hoe is de Fanger-definitie van comfort tot stand gekomen? Wat zijn de invloeden van asymmetrische straling, verwarmingslocaties, verticale temperatuurgradiënten? Wat is het juiste vloerontwerp voor voetcomfort? Een samenvatting van de beginselen en praktische richtlijnen.

WATERKWALITEIT (3u)

Lesgever: Bart Bleys - WTCB

Datum: zaterdag 7 mei 2022 van 13u tot 16u

Het doel van deze cursus is de chemische, fysische en biologische eigenschappen van water toe te lichten en aan te geven wat de mogelijke gevolgen van deze onderbelichte aspecten zijn voor onze installaties. En dit zowel voor sanitaire als voor CV installaties.

INDOOR LUCHTKWALITEIT (3u)

Lesgevers: Joris Van Herreweghe (1u) en Tom Haerinck (2u) - WTCB

Datum: zaterdag 18 juni 2022 van 13u tot 16u

In onze regio's brengen we gemiddeld 85% van de dag binnenshuis door. De lucht die we binnenshuis inademen is niet altijd van goede kwaliteit en kan specifiek vervuild zijn in vergelijking met de lucht buiten. De belangrijkste verontreinigende stoffen zijn deeltjes en vluchtige organische stoffen (VOS), maar er zijn ook micro-organismen zoals schimmels. Er zijn veel bronnen van luchtvervuiling in onze gebouwen: polluenten uit de buitenlucht, vervuilende stoffen die verband houden met het gebouw, de apparatuur en materialen die in gebouwen worden gebruikt, maar ook dewelke die het gevolg zijn van ons gebruik en ons gedrag. Bij IAQ spelen verschillende factoren een rol: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtverversing en de aanwezigheid van vervuilende bronnen. Het waarborgen van een goede IAQ betekent zowel het beperken van de verontreinigende stoffen in onze binnenlucht als het waarborgen van een goede luchtverversing in het gebouw, respectievelijk de woning.

VLOESTOFTRANSPORT // 6u

Lesgever: Ivan Verhaert - UAntwerpen

Data: zaterdag 14 mei 2022 van 9.30u tot 12.30u – zaterdag 18 juni 2022 van 9.30u tot 12.30u

Het doel van deze cursus is om de basisprincipes van hydrostatica en hydrodynamica van vloeistofstromen vast te stellen. De cursus legt de relaties bloot tussen debieten, snelheden en drukverschillen in technische componenten zoals verwarmingsbuizen, luchtkanalen en luchtroosters. In deze les onderzoeken we ook de belangrijkste technieken voor het meten van de vloeistofdruk en het debiet. Deze cursus wordt uitgebreid geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

ENERGIE EN LIFE CYCLE ANALYSIS / LIFE CYCLE COST ANALYSIS // 3u

Lesgever: Matthias Buyle - Universiteit Antwerpen  

Datum: zaterdag 4 juni 2022 van 9.30u tot 12.30u 

Principes en methodologie: in deze cursus worden de basisprincipes van de energieanalyse behandeld en wordt het belang van een globale aanpak benadrukt. Ook basisconcepten van de financiële analyse komen aan bod, zoals ROI (return on investment), TCO (total cost of ownership) of NPV (netto contante waarde).

KLIMATOLOGIE // 3u

Lesgever: Maarten Sourbron - KU Leuven

Datum: zaterdag 4 juni 2022 van 13u tot 16u

Ons buitenklimaat bepaalt in grote mate de noodzaak tot verwarmen en koelen van de bewoonde binnenomgeving. Temperatuur, bezonning, windaanval, vochtigheid zijn hier een aantal elementen van. In deze cursus worden al deze componenten gedefinieerd en wordt aangeleerd hoe ze te gebruiken om de externe thermische belastingen te berekenen.

AKOESTIEK EN TRILLINGEN – PRINCIPES // 3u

Lesgever: Filip Verbandt – Eva International

Datum: zaterdag 11 juni 2022 van 9.30u tot 12.30u

Geluidscomfort speelt een vooraanstaande rol in alle HVAC - installaties. Alle installaties veroorzaken een of andere vorm van geluid. Het is belangrijk om de juiste oorsprong van deze geluidsproductie en de wetten van de voortplanting van geluid te kennen. Welk geluidsniveau is aanvaardbaar in welke omstandigheden? Deze theoretische achtergrond zal de cursist in staat stellen om de nodige maatregelen te nemen om geluid tot het vereiste of aanbevolen niveau te reduceren.

BRANDVEILIGHEID IN GEBOUWEN // 3u

Lesgever: later te bepalen

Datum: zaterdag 11 juni 2022 van 13u tot 16u

Basiskennis en doelstellingen, wetgeving, in relatie tot en met betrekking tot technische installaties (compartimentering, voorzieningen, uitrustingen, afdichtingen, enz) en ontrokingssystemen.

WORKSHOP // 6u

Leraars: allen

Datum: zaterdag 25 juni 2022 van 9.30u tot 16u (met een broodjesmaaltijd en 2 koffiepauzes)

De workshop bestaat enerzijds uit de toepassing van het in de cursus gegeven didactisch materiaal en het gebruik ervan op een referentiegebouw; anderzijds kunnen de deelnemers vragen stellen over de inhoud van de gegeven cursussen. Met andere woorden, de workshop is de ideale oefensessie voor het examen, omdat vergelijkbare vragen worden behandeld.

(OPTIONEEL) EXAMEN // 4u

Datum: zaterdag 9 juli 2022 van 9.30 uur tot 13.30 uur.

ATIC examens zijn altijd open boek examens. U kunt een praktische oefening verwachten. Vergeet dus niet je laptop en je lesmateriaal mee te brengen.

 

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 2340
 • Geen lid € 2700
 • Lid WTCB of Techlink € 2520

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 1 - 2022” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 15 maart 2022.
 • *Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 19 maart 2022 ! Dus u betaalt VOOR U UW FACTUUR ONTVANGT !), krijgt u 100 euro retour, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 64 lesuren, inclusief workshop + 4 uur examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR:

BUSINESS BREWERY - (waar Atic ook zijn kantoor heeft)
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Data (19-03-2022) – 26-03-2022 – 02-04-2022 – 23-04-2022 – 07-05-2022 – 14-05-2022 – 04-06-2022 – 11-06-2022 - 18-06-2022 – 25-06-2022 (03-09-2022)
 • Telkens dus op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Walking buffet voorzien ‘s middags.

SUBSIDIES EN ERKENNINGEN:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 1 april 2022. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 19 maart 2022
Startuur 09u30
Einddatum 25 juni 2022
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten