CYCLUS 1A - HVAC PRINCIPES: THEORETISCHE KENNIS - 36u

Business Brewery - Atic Leuven
Van 15 februari 2024 tot 28 maart 2024
1300 - 1930

DOELGROEP

Deze cyclus 1A&B is een essentieel hulpmiddel voor bouwprofessionals die de basiskennis willen verwerven die nodig is om HVAC-installaties van hoge kwaliteit te ontwerpen, bouwen en superviseren: installateurs, ontwerpers, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, aanbestedende diensten voor grote werken in openbare of privé gebouwen.

JE HVAC-VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN?

Aan het einde van cyclus 1A&B begrijp je de rol van de verschillende onderdelen van een HVAC-installatie. Je hebt de basis onder de knie en beschikt over de nodige vaardigheden om de volgende opleidingscycli aan te vatten.

 • U kan zich apart inschrijven voor de cyclus 1A (36 lesuren) en voor de cyclus 1B (21 lesuren). Voor het verdere vervolg van onze lessenreeks (cyclus 2 en cyclus 3 en sommige modules van de cyclus 4) is het belangrijk dat u de lessen van cyclus 1A heeft gevolgd of dat u deze materie reeds beheerst. Vraag naar de inhoudstafel van deze lessen.
 • Onze opleiding Atic cyclus 1A en B (opleiding voor de 2 delen samen) werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 06/07/2023. Dit betekent dat onze opleiding recht geeft op volgende maatregelen: Opleidingsverlof – Opleidingscheques. Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE-loket. Volgend nummer zal op de attesten vermeld worden: ODB-1002785

 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934

 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen. Lees hierover meer....

 •  Aangaande KMO-portefeuille dient u bij aanvraag in het bezit te zijn van ons erkenningsnummer: DV.O105602

 • Voor opleidingscheques voor KMO's in het Waalse Gewest is ons accreditatienummer voor cyclus 1A (08)0708 0001 0005 voor een totaal van 36 uur.

THERMODYNAMICA // 9U

Leraar: Svend Bram - VUB
Data: 15-02-2024 van 13u tot 16u / 22-02-2024 van 13u tot 16u / 29-02-2024 van 13u tot 16u

De basiswetten van de thermodynamica worden in deze cursus behandeld. We bekijken hoe deze wetten kunnen worden gebruikt om de werking van de meest voorkomende technische componenten te beschrijven zoals pompen, ventilatoren, compressoren, warmtewisselaars en verbrandingskamers. Vervolgens wordt uitgelegd hoe men via een kringproces een koelmachine of warmtepomp kan realiseren en hoe de prestaties van dergelijke kringprocessen kan worden geëvalueerd. In het laatste deel van de cursus wordt uitgelegd hoe de toestand van vochtige lucht kan worden beschreven en met welke processen vochtige lucht kan worden geconditioneerd.

WARMTEOVERDRACHT // 6U

Lesgever: Wouter Van De Walle - Daidalos Studiebureau
Data: 15-02-2024 van 16.30u tot 19.30u / 22-02-2024 van 16.30u tot 19.30u

De fysica van de verschillende vormen van warmtetransmissie - geleiding, convectie en straling - wordt theoretisch uitgelegd, maar ook op een manier die de praktische toepassing in gebouwen laat zien, in de componenten van HVAC-installaties en in termen van comfort voor de bewoners. Er worden illustraties en oefeningen gegeven die zowel met handmatige berekeningen als met software in Python-code kunnen worden opgelost.

MASSA-OVERDRACHT // 3U

Lesgever: Wouter Van De Walle - Daidalos Studiebureau
Datum: 29-02-2024 van 16.30u tot 19.30u

Massaoverdracht, gecombineerd met warmteoverdracht, beslaat een breed scala aan toepassingen. Het kan met name worden gebruikt om condensatie op koude plafonds of in de massa van de muren van een gebouw te voorkomen, of juist te stimuleren bij het ontwerp van natte koude batterijen of warmteterugwinningsunits. Er worden illustraties en oefeningen gegeven die zowel met handmatige berekeningen als met software geschreven in Python-code kunnen worden opgelost.

WARMTEWISSELAARS // 6U

Lesgever: Wouter Van De Walle - Daidalos Studiebureau
Data: 07-03-2024 van 13u tot 19.30u

Warmtewisselaars bevorderen de uitwisseling van voelbare en latente warmte tussen twee vloeistoffen, zonder deze te mengen. Warmtewisselaars zijn overal te vinden in HVAC-installaties: verwarmings- of koelspiralen, warmteterugwinningseenheden, verdampers of condensors in warmtepompen en koelmachines, enz. Het doel van de cursus is om ingenieurs te helpen bij het selecteren van warmtewisselaars voor een HVAC-installatie. Er worden illustraties en oefeningen gegeven die zowel met handmatige berekeningen als met software geschreven in Python-code kunnen worden opgelost.

VLOESTOFTRANSPORT // 6U

Lesgever: Ivan Verhaert - UAntwerpen
Data: 14-03-2024 van 13u tot 19.30u

Het doel van deze cursus is om de basisprincipes van hydrostatica en hydrodynamica van vloeistofstromen vast te stellen. De cursus legt de relaties bloot tussen debieten, snelheden en drukverschillen in technische componenten zoals verwarmingsbuizen, luchtkanalen en luchtroosters. In deze les onderzoeken we ook de belangrijkste technieken voor het meten van de vloeistofdruk en het debiet. Deze cursus wordt uitgebreid geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

WORKSHOP // 6u

Leraars: allen
Datum: 21-03-2024 van 13u tot 19.30u 

De workshop is een sessie waarin het didactisch materiaal uit de cursus wordt toegepast op de componenten van een referentie HVAC-installatie, met als doel de dimensionering van deze componenten te valideren. Het is ook een gelegenheid om vragen te stellen over het cursusmateriaal. Met andere woorden, de workshop is de ideale oefensessie ter voorbereiding op het examen, aangezien gelijksoortige vragen aan bod zullen komen.

(OPTIONEEL) EXAMEN // 4u

Datum: 28-03-2024 van 13u tot 16u

De Atic examens zijn altijd open boek examens. U kunt een praktische oefening verwachten. Vergeet dus niet je laptop en je lesmateriaal mee te brengen.

 

INSCHRIJVEN

 • Individueel Atic lid of bedrijfslid € 1410*
 • Geen lid € 1620*
 • Lid Buildwise of Techlink € 1530*

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 1A - 2024” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 8 februari 2024.
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 36 lesuren, inclusief workshop
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks
 • Onze lessen gaan voor de eerste keer door op een donderdagnamiddag- en avond van 13u tot 16u en van 16.30u tot 19.30u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les en een broodjesbuffet rondom 16u
 • De aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk voor 28 februari 2024. 

WAAR

BUSINESS BREWERY - (waar Atic ook zijn kantoor heeft - sommige lessen kunnen on-line doorgaan - dit wordt uitdrukkelijk gespecifieerd)
Interleuvenlaan 62
B-3001 Leuven

ALGEMENE VOORWAARDEN

Atic vraagt om de deelnameprijs aan alle Atic evenementen onmiddellijk te betalen na inschrijving. Een factuur ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het soepel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het Atic evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist Atic in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 15 februari 2024
Startuur 13u00
Einddatum 28 maart 2024
Einduur 19u30
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten