CYCLUS 1B - HVAC PRINCIPES: KLIMAAT, CONFORT, GEZONDHEID & VEILIGHEID - 24u

Business Brewery - Atic Leuven
Van 18 april 2024 tot 23 mei 2024
1300 - 1930

 

DOELGROEP

Deze cyclus 1A&B is een essentieel hulpmiddel voor bouwprofessionals die de basiskennis willen verwerven die nodig is om HVAC-installaties van hoge kwaliteit te ontwerpen, bouwen en superviseren: installateurs, ontwerpers, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, aanbestedende diensten voor grote werken in openbare of privé gebouwen.

JE HVAC-VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN?

Aan het einde van cyclus 1A&B begrijp je de rol van de verschillende onderdelen van een HVAC-installatie. Je hebt de basis onder de knie en beschikt over de nodige vaardigheden om de volgende opleidingscycli aan te vatten.

 • U kan zich apart inschrijven voor de cyclus 1A (36 lesuren) en voor de cyclus 1B (24 lesuren). Voor het verdere vervolg van onze lessenreeks (cyclus 2 en cyclus 3 en sommige modules van de cyclus 4) is het belangrijk dat u de lessen van cyclus 1A heeft gevolgd of dat u deze materie reeds beheerst. Vraag naar de inhoudstafel van deze lessen.
 • Onze opleiding Atic cyclus 1A en B (opleiding voor de 2 delen samen) werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 06/07/2023. Dit betekent dat onze opleiding recht geeft op volgende maatregelen: Opleidingsverlof – Opleidingscheques. Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE-loket. Volgend nummer zal op de attesten vermeld worden: ODB-1002785

 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934

 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen.

 •  Aangaande KMO-portefeuille dient u bij aanvraag in het bezit te zijn van ons erkenningsnummer: DV.O105602

 • Voor opleidingscheques voor KMO's in het Waalse Gewest is ons accreditatienummer voor cyclus 1B (08)0708 0001 0001 voor een totaal van 24 uur.

CONFORT EN GEZONDHEID - AKOESTIEK EN TRILLINGEN – PRINCIPES // 3U

Lesgever: Filip Verbandt – Eva International
Datum: 18-04-2024 van 13u tot 16u

Geluidscomfort speelt een vooraanstaande rol in alle HVAC - installaties. Alle installaties veroorzaken een of andere vorm van geluid. Het is belangrijk om de juiste oorsprong van deze geluidsproductie en de wetten van de voortplanting van geluid te kennen. Welk geluidsniveau is aanvaardbaar in welke omstandigheden? Deze theoretische achtergrond zal de cursist in staat stellen om de nodige maatregelen te nemen om geluid tot het vereiste of aanbevolen niveau te reduceren.

CONFORT EN GEZONDHEID - THERMISCH COMFORT // 6U

Lesgever: Etienne Poncelet
Data: 18-04-2024 van 16.30u tot 19.30u en 25-04-2024 van 16.30u tot 19.30u

Waarom is een correcte kamertemperatuur niet voldoende om een bevredigend algemeen thermisch comfort te garanderen? Hoe is de Fanger-definitie van comfort tot stand gekomen? Wat zijn de invloeden van asymmetrische straling, verwarmingslocaties, verticale temperatuurgradiënten? Wat is het juiste vloerontwerp voor voetcomfort? Een samenvatting van de beginselen en praktische richtlijnen.

CONFORT EN GEZONDHEID - WATERKWALITEIT // 3U

Lesgever: Karla Dinne - Buildwise
Datum: 25-04-2024 van 13u tot 16u 

Het doel van deze cursus is de chemische, fysische en biologische eigenschappen van water toe te lichten en aan te geven wat de mogelijke gevolgen van deze onderbelichte aspecten zijn voor onze installaties. En dit zowel voor sanitaire als voor CV installaties.

CONFORT EN GEZONDHEID - INDOOR LUCHTKWALITEIT // 3U

Lesgevers: Joris Van Herreweghe (1u) en Tom Haerinck (2u) - Buildwise
Datum: 16-05-2024 van 13u tot 16u

In onze regio's brengen we gemiddeld 85% van de dag binnenshuis door. De lucht die we binnenshuis inademen is niet altijd van goede kwaliteit en kan specifiek vervuild zijn in vergelijking met de lucht buiten. De belangrijkste verontreinigende stoffen zijn deeltjes en vluchtige organische stoffen (VOS), maar er zijn ook micro-organismen zoals schimmels. Er zijn veel bronnen van luchtvervuiling in onze gebouwen: polluenten uit de buitenlucht, vervuilende stoffen die verband houden met het gebouw, de apparatuur en materialen die in gebouwen worden gebruikt, maar ook dewelke die het gevolg zijn van ons gebruik en ons gedrag. Bij IAQ spelen verschillende factoren een rol: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtverversing en de aanwezigheid van vervuilende bronnen. Het waarborgen van een goede IAQ betekent zowel het beperken van de verontreinigende stoffen in onze binnenlucht als het waarborgen van een goede luchtverversing in het gebouw, respectievelijk de woning.

KLIMATOLOGIE // 3U

Lesgever: Lien Debacker - UGent
Datum: 16-05-2024 van 16.30u tot 19.30u 

Ons buitenklimaat bepaalt in grote mate de noodzaak tot verwarmen en koelen van de bewoonde binnenomgeving. Temperatuur, bezonning, windaanval, vochtigheid zijn hier een aantal elementen van. In deze cursus worden al deze componenten gedefinieerd en wordt aangeleerd hoe ze te gebruiken om de externe thermische belastingen te berekenen.

BRANDVEILIGHEID IN GEBOUWEN // 3U

Lesgever: lesgever nader te bepalen 
Datum: 23-05-2024 van 13u tot 16u

Basiskennis en doelstellingen, wetgeving, in relatie tot en met betrekking tot technische installaties (compartimentering, voorzieningen, uitrustingen, afdichtingen, enz) en ontrokingssystemen.

REKENPROGRAMMA PYTHON EN CASE STUDIES // 3U

Lesgever: Maarten Sourbron (Python) - KU Leuven-TLHK
Datum: 23-05-2024 van 16.30u tot 19.30u

Globale studies: zoals de volledige dimensionering van een HVAC-installatie voor een referentiegebouw, of lokale studies voor een bepaald onderdeel van de installatie. In elk geval vertrouwt de ontwerper op numerieke systemen of rekenprogramma’s. Atic biedt u een introductiesessie aan over de numerieke tool PYTHON, waarbij concrete problemen worden opgelost die het verdere verloop van alle Atic cycli faciliteren.

 

INSCHRIJVEN

 • Individueel Atic lid of bedrijfslid € 960*
 • Geen lid € 1080*
 • Lid Buildwise of Techlink € 1020*

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 1B - 2024” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 10 april 2024.
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 24 lesuren, inclusief workshop
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks
 • Onze lessen gaan door op een donderdagnamiddag- en avond van 13u tot 16u en van 16.30u tot 19.30u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les en een broodjesbuffet rondom 16u
 • De aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk voor 2 mei 2024. 

WAAR

BUSINESS BREWERY - (waar Atic ook zijn kantoor heeft - sommige lessen kunnen on-line doorgaan - dit wordt uitdrukkelijk gespecifieerd)
Interleuvenlaan 62
B-3001 Leuven

ALGEMENE VOORWAARDEN

Atic vraagt om de deelnameprijs aan alle Atic evenementen onmiddellijk te betalen na inschrijving. Een factuur ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het soepel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het Atic evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist Atic in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 18 april 2024
Startuur 13u00
Einddatum 23 mei 2024
Einduur 19u30
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten