CYCLUS 2: VERWARMINGSINSTALLATIES - NAJAAR 2022

Business Brewery - Atic Leuven
Van 8 oktober 2022 tot 17 december 2022
0930 - 1600

VAN 8 OKTOBER 2022 TOT EN MET 10 DECEMBER 2022

Wenst u de nodige kennis te verwerven voor het ontwerp en de realisatie van verwarmingsinstallaties die volledig aan de behoeften van haar gebruikers zal voldoen én conform is aan de diverse reglementeringen? Zeker niet aarzelen! Schrijf u nu in voor onze cyclus II. 

Doelgroep

 • Deze cursus is een onmisbaar instrument voor elke persoon die zijn vaardigheden in ons vakgebied wil verbeteren. Deze personen zijn werkzaam in ontwerpbureaus, openbare instellingen, installatiebedrijven, ... 
 • Zij hebben de theoretische en technische achtergrond die ook in onze vernieuwde cyclus I wordt gegeven: thermodynamica, warmte- en massaoverdracht, comfort en gezondheid (thermisch comfort - waterkwaliteit - binnenluchtkwaliteit), vloeistoftransport, klimatologie, akoestiek en trillingen - principes, brandveiligheid in gebouwen... Deze kennis is van essentieel belang om cyclus 2 te kunnen volgen.
 • Zij willen de nodige kennis opdoen om een verwarmingsinstallatie te ontwerpen en te bouwen.
 • Bent u als bedrijf een VLAAMSE KMO? Betaal dan onze opleiding met KMO PORTEFEUILLE, meer informatie onderaan bij SUBSIDIES.
 

OPTIONELE LES: REKENPROGRAMMA’S EN CASESTUDY'S – 6U 

SESSIE OPEN VOOR ALLE GEINTERESSEERDEN

 • Lesgevers: Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen (EES) en Maarten Sourbron – KU Leuven (Python)
 • Datum: zaterdag 17 september 2022 van 9.30 uur tot 16 uur (met lunchpauze en 2 koffiepauzes)

De cursussen van ATIC worden geïllustreerd met casestudies. Dit kunnen globale studies zijn, zoals de volledige dimensionering van een HVAC-installatie voor een referentiegebouw, of lokale studies voor een bepaald onderdeel van de installatie. In alle gevallen vertrouwt de ontwerper liefst op numerieke tools om te rekenen.

ATIC biedt u een introductiesessie aan over de numerieke tools EES en PYTHON, waarbij de functionaliteiten van deze tools worden gepresenteerd in het kader van praktische berekeningen in het kader van HVAC.

WARMTEVERLIEZEN - 12U 

 • Lesgever Margot De Pauw – Thomas More
 • Data : zaterdag 8 oktober 2022 van 9.30u tot 12.30u – zaterdag 15 oktober 2022 van 13u tot 16u - zaterdag 22 oktober van 9.30u tot 12.30u en zaterdag 29 oktober van 13u tot 16u

Hoe de warmtedoorgangscoëfficiënten van de gebouwwanden berekenen volgens de NBN B62-002-norm, en vervolgens de warmteverliezen van de gebouwen volgens de norm NBN EN 12831.

WARMTEPRODUCTIE EN ENERGIEBESPARING – 9U 

 • Lesgever: Joris Mampaey – Studiebureau Herelixka
 • Data : zaterdag 8 oktober 2022 van 13.00u tot 16.00u - zaterdag 15 oktober 2022 van 9.30u tot 12.30u en zaterdag 29 oktober 2022 van 9.30u tot 12.30u

Hoe kan de te leveren warmte worden opgewekt, rekening houdende met het kostenplaatje en met respect voor het milieu? Types van ketels, ontwerp en ventilatie van de stookplaats, schoorsteen en andere aspecten krijgen hier de nodige aandacht.

WARMTEAFGIFTE – 6U

 • Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed
 • Data : zaterdag 22 oktober 2022 van 13u tot 16u en zaterdag 26 november 2022 van 9u30 tot 12u30

Hoe, op basis van de gekende warmtebehoeften, het beoogde thermisch comfort in de te behandelen ruimten verzekeren? Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten van verwarming: radiatoren, convectoren, stralingsverwarming, warme lucht? Praktische regels rekening houdende met de regels van de fysica en met de ervaringen worden u niet onthouden.

POMPEN - 1,5U 

 • Lesgever: Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen
 • Datum : zaterdag 19 november 2022 van 9.30u tot 11u 

Hoe de juiste pomp kiezen? Wat zijn de gevolgen van een te “zware” of te “kleine” pomp? Welk type pomp voor mijn toepassing? Een stand van zaken van de huidige technologieën.

EXPANSIEVATEN - 1,5U 

 • Lesgever: Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen
 • Datum : zaterdag 19 november 2022 van 11u tot 12.30u

Welke zijn de functies van een expansievat? Wat moet het volume zijn? En wat als het te klein is? Waar moet het geplaatst worden? Deze les zal een antwoord bieden op alle vragen.

AUTOMATISCHE REGELING - 6U 

 • Lesgever: Nele Vanderlinden - Priva
 • Data : zaterdag 19 november 2022 van 13u tot 16u en zaterdag 26 november van 13u tot 16u

Alle onderdelen van de productie, de verdeling en de afgifte van de warmte moeten optimaal bediend worden wil men optimaal comfort en minimaal verbruik van energie bekomen. Sturingen per lokaal en voor volledige gebouwen met min of meer complexe installaties, analoog of digitaal,

DIMENSIONEREN VAN HYDRAULISCHE INSTALLATIES - 6U 

 • Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed
 • Data : zaterdag 10 december 2022 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u

Eenmaal het verwarmingssysteem gekozen, dient men het type van netwerk voor de verdeling van de warmte naar de verwarmingslichamen te kiezen (tweepijps-, éénpijps- of Tichelmann), vervolgens dient men de debieten, de drukverliezen en de inregelingen te berekenen. Praktijkvoorbeelden tonen ons wat de regels zijn van goed vakmanschap en wat vermeden moet worden.

WORKSHOP - 6U 

 • Lesgevers: Allen samen
 • Datum : 17 december 2022 van 9.30u tot 12.30u en van 13u tot 16u

Het doel van de workshop die een cyclus afsluit, is tweeledig:

 • Het stelt de studenten on staat om, zoals ze in werkelijkheid zullen doen, de opeenvolgende stappen van het ontwerp van een installatie in een echt gebouw uit te voeren.
 • Het staat de studenten ook toe om aan de docenten vragen te stellen die in hen zijn opgekomen nadat ze alle cursussen hebben gevolgd.

De workshop staat open voor alle studenten, maar is vooral gericht op voorbereiding op het examen. We werken met een roulatiesysteem in kleine groepen studenten: elk onderwerp wordt binnen een uur behandeld, waarna de student naar de volgende leraar gaat.

FACULTATIEF EXAMEN - 4U

 • Zaterdag 7 januari 2023 (of een andere datum, deelnemers aan het examen beslissen zelf in groep!) van 9.30u tot 14u

De ATIC examens zijn steeds open-boek examens. U mag zich verwachten aan een praktische oefening. Breng dus zeker uw laptop en syllabi mee.

 

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 2100
 • Geen lid € 2460
 • Lid WTCB of Techlink € 2280

 

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 2 - 2022” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 6 oktober 2022.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 8 oktober ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvange!), krijgt u 100 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 58 lesuren, inclusief workshop + 4 uur examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY
(waar Atic ook zijn kantoor heeft, het vroegere BedrijvenCentrum) 
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een broodjesmaaltijd voorzien ‘s middags.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 21 oktober 2022. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 8 oktober 2022
Startuur 09u30
Einddatum 17 december 2022
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten