CYCLUS III - KLIMATISATIE - PRINCIPES

KU Leuven Campus Arenberg III - Gebouw S
Van 2 maart 2019 tot 29 juni 2019
0930 - 1600

De ATIC lessen cyclus III - Voorjaar 2019 - van 2 maart tot en met 29 juni 2019

ATIC-cursussen • Cyclus III  KLIMATISATIE - PRINCIPES

Doelgroep

Deze basiscursus vormt een onmisbaar instrument voor eenieder – medewerkers van private studiebureaus, openbare besturen, installatie- of exploitatiebedrijven - die over een goede kennis beschikt op het gebied van verwarming, elektriciteit en fysica, of die ervaring heeft opgedaan in de klimaatregeling, en die behoefte heeft aan een grondige kennis van de begrippen van de klimaatbeheersing.

INITIATIE EES // 3u

Lesgever Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen

Lesdatum: 2 maart 2019 van 9.30u tot 12.30u  

Sinds enkele jaren stelt ATIC aan al zijn cursisten en leerkrachten het programma “EES” ter beschikking. EES staat voor Engineering Equation Solver, en werd ontwikkeld door de universiteit van Wisconsin. Dit programma kan beschouwd worden, enerzijds als “super rekenmachine” of “gereedschapskist” voor praktische rekenopdrachten, en anderzijds als database van HVAC producten voor diegenen die erin geïnteresseerd zijn, m.a.w. een krachtige simulatiemachine. Er worden oefeningen gemaakt, en een heleboel andere reeds opgeloste oefeningen zullen ter beschikking worden gesteld van de studenten. Laptop meebrengen aub. Er zijn sessies voor beginners en ook oefeningen voor gevorderden. Deze les is NIET VERPLICHT binnen de lessenreeks maar ZEKER aan te raden. Deze les staat ook open voor andere personen, die zich niet willen inschrijven voor cyclus 3 (kostprijs: 75 euro indien enkel deze les wordt bijgewoond)

 

INITIATIE PYTHON // 3u

Lesgever Gabrielle Masy, HEPL

Lesdatum: 2 maart 2019 van 13u tot 16u

ATIC hecht veel belang aan de praktische kant van haar cursussen, die steeds worden geïllustreerd door praktische oefeningen. Ter ondersteuning van deze oefeningen, promoot ATIC al enkele jaren het gebruik van de EES-soft ware die u ook ziet of verdiept in deze lessenreeks, maar werkt nu ook met de PYTHON-software, een zeer interessant alternatief. Na deze les heeft Python geen geheimen meer voor u! Laptop niet vergeten! Er zijn sessies voor beginners en ook oefeningen voor gevorderden. Deze les is NIET VERPLICHT binnen de lessenreeks maar ZEKER aan te raden. Deze les staat ook open voor andere personen, die zich niet willen inschrijven voor cyclus 3 (kostprijs: 75 euro indien enkel deze les wordt bijgewoond)

 

THERMODYNAMICA // 9u

Lesgever Svend Bram – VUB

Lesdata: 23 maart 2019 van 9.30u tot 12.30u – 27 april van 9.30u tot 12.30u - 11 mei van 9.30u tot 12.30u

Al onze uitrustingen werken volgens de principes van de thermodynamica. In de cursus worden onder andere begrippen zoals energie, enthalpie en druk, de basiswetten van de thermodynamica, de Carnot-cyclus en de dampkoelcyclus behandeld. Ook de parameters voor de beschrijving van vochtige lucht worden besproken alsook de psychrometrische kaart.

AKOESTIEK // 6u

Lesgever Filip Verbandt – EVA INTERNATIONAL

Lesdata: 23 maart 2019 van 13u tot 16u – 27 april van 13u tot 16u

Geluidscomfort speelt een vooraanstaande rol in alle HVAC - installaties. Alle installaties veroorzaken een of andere vorm van geluid. Het is belangrijk om de juiste oorsprong van deze geluidsproductie en de wetten van de voortplanting van geluid te kennen. Welk geluidsniveau is aanvaardbaar in welke omstandigheden? Deze theoretische achtergrond zal de cursist in staat stellen om de nodige maatregelen te nemen om geluid tot het vereiste of aanbevolen niveau te reduceren.

KLIMATOLOGIE // 3u

Lesgever Elisa Van Kenhove

Lesdatum: 6 april van 13u tot 16u

Ons buitenklimaat bepaalt in grote mate de noodzaak tot verwarmen en koelen van de bewoonde binnenomgeving. Temperatuur, bezonning, windaanval, vochtigheid zijn hier een aantal elementen van. In deze cursus worden al deze componenten gedefinieerd en wordt aangeleerd hoe ze te gebruiken om de externe thermische belastingen te berekenen.

WARMTEWINSTEN // 12u

Lesgever Jeroen Van der Veken – WTCB

Lesdata: 6 april 2019 van 9.30u tot 12.30u – 18 mei van 13u tot 16u – 1 juni van 9.30u tot 12.30u – 15 juni van 13u tot 16u

Het bepalen van de warmtelasten in een gebouw is de eerste stap in het ontwerp van een klimatisatieinstallatie. Alle elementen van warmtewinsten zoals bezonning, warmtetransmissie, warmteproductie van bewoners, computers en verlichting worden behandeld. Tevens wordt geïllustreerd hoe warmtewinsten beperkt kunnen worden door een adequate zonwering.

LUCHTBEHANDELINGSCYCLI // 9u

Lesgever Johan Verplaetsen – MENERGA

Lesdata: 11 mei van 13u tot 16u – 18 mei van 9.30u tot 12.30u – 1 juni van 13u tot 16u

In onze installaties ondergaat lucht een aantal veranderingen die parameters zoals droge en natte boltemperatuur, enthalpie, absolute en relatieve vochtigheid, dichtheid enz. doen variëren. Deze toestandsveranderingen van lucht die optreden in koelbatterijen, bevochtigers enz. worden aan de hand van het Mollier diagramma in detail beschreven.

WORKSHOP // 7u

Lesgevers allen

Lesdatum: 22 juni 2019 van 9.30u tot 17u

De workshop bestaat er enerzijds in de gegeven leerstof toe te passen en te gebruiken in concrete oefeningen, anderzijds kunnen de deelnemers alle vragen stellen over de stof van de gegeven lessen. M.a.w., de workshop is dé ideale oefensessie voor het examen daar er soortgelijke vragen aan bod zullen komen.

FACULTATIEF EXAMEN // 4u

Datum: 29 juni 2019 van 9.30u tot 13.30u

De ATIC examens zijn steeds open-boek examens. U mag zich verwachten aan een praktische oefening. Breng dus zeker uw laptop en syllabi mee.

 

Inschrijven:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 1650
 • Geen lid € 1830
 • Lid WTCB of Techlink € 1740

   

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 3 - 2019” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 1 maart 2019.
 • *Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 1 maart 2019 ! Dus u betaalt VOOR U UW FACTUUR ONTVANGT !), krijgt u 100 euro retour, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 52 lesuren, inclusief workshop + 4 uur examen
 • U ontvangt papier & elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

Waar:

KU Leuven - Campus Arenberg III - Gebouw S
Celestijnenlaan 200
B-3001 Leuven

 • U moet een lus volgen om er met de wagen te geraken, gebouw S is het VOORLAATSTE gebouw voor u terug op de Celestijnenlaan komt, net voor de slagboom, zie afbeelding. U komt dan met de wagen uit aan de ACHTERKANT van gebouw S. U kan daar uw wagen parkeren en dan rond het gebouw lopen om langs de binnenkant van de campus de ingang van het middenste gebouw S te nemen. De lokalen die Atic ter beschikking krijgt, bevinden zich gelijkvloers.
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, om te weten waar u moet afstappen, zie afbeelding

Tijdstip en catering:

 • Telkens op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een pauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Koffiepauze en middagmaaltijd voorzien
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een walking buffet voorzien ‘s middags.

Subsidies:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. uiterlijk 15 maart 2019. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie: www.kmo-portefeuille.be voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 2 maart 2019
Startuur 09u30
Einddatum 29 juni 2019
Einduur 16u00
Locatie KU Leuven Campus Arenberg III - Gebouw S

BIJLAGEN

Korte vragenlijst