CYCLUS SANITAIRE INSTALLATIES - DEEL 1 - 18U

Business Brewery - Atic Leuven
Van 5 december 2024 tot 19 december 2024
1300 - 1930

DOELGROEP

Deze cyclus sanitaire installaties deel 1&2 is een essentieel hulpmiddel voor bouwprofessionals die de basiskennis willen verwerven die nodig is voor het ontwerp, de bouw en de supervisie van de dimensionering van sanitaire installaties: installateurs, ontwerpers, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, aanbestedende diensten voor grote werken in openbare of particuliere gebouwen.

JE HVAC-VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN

Aan het einde van de cyclus sanitaire installaties deel 1&2 begrijp je de rol van de verschillende onderdelen van een sanitaire installatie. Je hebt de basisonderwerpen onder de knie en beschikt over de nodige vaardigheden om eventueel de volgende opleidingscycli aan te pakken.

 • U kan zich apart inschrijven voor de sanitaire cyclus deel 1 (18 lesuren) & voor de sanitaire cyclus deel 2 (15 lesuren).
 • Onze opleiding Atic sanitaire cyclus deel 1 en deel 2 (opleiding voor de 2 delen samen) werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 06/07/2023. Dit betekent dat onze opleiding recht geeft op volgende maatregelen: Opleidingsverlof – Opleidingscheques. Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE-loket. Volgend nummer zal op de attesten vermeld worden: ODB-1002789

 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934

 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen. 

 •  Aangaande KMO-portefeuille dient u bij aanvraag in het bezit te zijn van ons erkenningsnummer: DV.O105602

 • Voor opleidingscheques voor KMO's in het Waalse Gewest is ons accreditatienummer voor sanitaire cyclus deel 1 en deel 2 (08)0708 0001 0011 en 0012 en  voor een totaal van 33 uur.

 

LEGIONNELLA // 6U

Lesgevers: Karla Dinne en Bart Bleys - Buildwise

In deze module zullen alle aspecten m.b.t. van Legionella-ontwikkeling in sanitaire installaties aan bod komen: een inleiding m.b.t. Legionella en legionelloses, de Legionellawetgeving in Vlaanderen, Risicoanalyse en beheersplannen, de belangrijkste aanbevelingen uit de nieuwe BBT Legionella v. 2017 en de alternatieve beheersmaatregelen.

DIMENSIONERING SANITAIR WARM WATER PRODUCTIE // 3U

Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed

In deze module komt u alles te weten over de dimensionering van SWW-productie-installaties: van installaties met volledige accumulatie over semi-accumulatie tot en met doorstroom. Praktische voorbeelden illustreren de verschillende normen en methodes.

ONTWERP HEMELAFVOERWATER – 3U

Lesgever: Liesbeth Vos - Buildwise

Deze module behandelt installaties voor hemelwaterafvoer onder vrij verval op hellende en platte daken. De theoretische aanbevelingen voor het ontwerp en de dimensionering van de belangrijkste onderdelen (hanggoten, bakgoten, dakkolken, verzamelleidingen, standleidingen, collectoren ...) worden verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden.  Verder wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Moet er in alle gevallen noodafvoer voorzien worden en, zo ja, hoe wordt deze best ontworpen en gedimensioneerd?’

RENDEMENTEN SANITAIR WARM WATER PRODUCTIE – 2U

Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed

Ik deze module worden de verschillende types SWW-productie-toestellen toegelicht, samen met de voor- en nadelen van ieder type en de te verwachten rendementen

SANITAIRE EXPANSIEVATEN – 1U

Lesgever: Vincent Jadinon – Buildwise

De dimensionering en de correcte plaatsing van sanitaire expansievaten wordt in deze module toegelicht en in de praktijk gebracht via een tool voor dimensionering en selectie van sanitaire expansievaten.

ONTWERP AFVALWATERAFVOER – 3U

Lesgever: Bart Bleys – Buildwise

In deze module zal de aandacht toegespitst worden op de afvalwaterafvoerinstallaties. Bij wijze van inleiding zullen aan de hand van korte video’s een aantal basisbegrippen uit de hydraulica geïllustreerd worden. Denken we hierbij maar even aan de invloed van de helling en de bochtstukken op de waterstroming in een leiding, het risico op terugstroming, de noodzaak om de installatie te verluchten enzovoorts. Vervolgens zullen het ontwerp en de dimensionering van de installatie aan bod komen en dit, met behulp van voorbeelden en praktische oefeningen.

INSCHRIJVEN

 • Individueel Atic lid of bedrijfslid € 720*
 • Geen lid € 810*
 • Lid Buildwise of Techlink € 780*

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van Atic met vermelding: “Inschrijving sanitaire cyclus deel 1 - 2024” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 28 november 2024.
 • De aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend wordne ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 18 december 2024.
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De sanitaire cyclus deel 1 omvat 18 lesuren
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les - een broodjesbuffet omstreeks16u

PRAKTISCHE INFO

BUSINESS BREWERY - (waar Atic ook zijn kantoor heeft - sommige lessen kunnen on-line doorgaan)
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

ALGEMENE VOORWAARDEN

Atic vraagt om de deelnameprijs aan alle Atic evenementen onmiddellijk te betalen na inschrijving. Een factuur ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het soepel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het Atic evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist Atic in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

 

Startdatum 5 december 2024
Startuur 13u00
Einddatum 19 december 2024
Einduur 19u30
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten