Studiedagen

Studiedagen worden opgezet door de werkgroep Studiedagen en bijeenkomsten. Zij duren een halve tot één dag en kunnen over een waaier van verschillende specifieke onderwerpen gaan. Voorbeelden van studiedagen en hun onderwerpen-presentaties die in het verleden gehouden werden, kan u in ons archief vinden.  Studiedagen zijn uiteraard betalend. Inhoudelijk wordt hier hard aan gewerkt, echter ook de organisatie ervan wordt professioneel aangepakt.

Korte vragenlijsten