Studiedagen

Studiedagen worden opgezet door de werkgroep Studiedagen en bijeenkomsten. Zij duren een halve tot één dag en kunnen over een waaier van verschillende specifieke onderwerpen gaan. Voorbeelden van studiedagen en hun onderwerpen-presentaties die in het verleden gehouden werden, kan u in ons archief vinden.  Studiedagen zijn uiteraard betalend. Inhoudelijk wordt hier hard aan gewerkt, echter ook de organisatie ervan wordt professioneel aangepakt.

EVENEMENTEN

Studiedagen
Haute Ecole de la Province de Liège
13 september 2018
1200 - 1830
Meer Info

Studiedagen
Comics Station
27 september 2018
0830 - 1800
Meer Info

Korte vragenlijst