Geluid en warmtepomp; overzicht van normen en optimale plaatsing van warmtepompen in woonwijken

Online
12 juni 2024
1530 - 1700

Onze gastspreker is Thijs Van den Brande van Daikin 

Geluid is een essentieel aspect van ons dagelijks leven en heeft een aanzienlijke invloed op onze leefomgeving. Met de opkomst van warmtepompsystemen als duurzame alternatieven voor traditionele verwarmings- en koelsystemen, is het van cruciaal belang om de geluidsniveaus en de regelgeving omtrent geluid goed te begrijpen en te hanteren. Tijdens het webinar vertrekken we vanuit een herhaling van enkele de basisbergrippen akoestiek en gaan we nadien dieper in op de relevante normen en regelgeving in de drie regio’s voor zowel residentiële als niet-residentiële installaties. Tot slot verkennen we strategieën voor de optimale plaatsing van buitenunits van warmtepompen, met specifieke aandacht voor woonwijken.

Onze spreker zal uw vragen beantwoorden. Dit webinar biedt ook gelegenheid voor een discussie tussen sprekers en deelnemers en heeft een vraag- en antwoordsessie.

 

INSCHRIJVINGSTARIEVEN

Deelname webinar:

  • Wij vragen aan niet-leden een bijdrage van 50 euro! (25 euro voor studenten met studentenkaart/gepensioneerden/Atic leden/Atic studenten cyclus 1)
  • U dient meteen te betalen bij inschrijving (zie formulier) door het bedrag over te schrijven op het rekening nummer van Atic 
    BE 96 2300 1003 8005, een ontvanstbewijs krijgt u na het webinar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • ATIC vraagt om de deelnameprijs aan het webinar onmiddellijk te betalen via overschrijving op ons rekening nummer, u krijgt achteraf een ontvangstbewijs. Als kleine organisatie zouden we je graag bij voorbaat bedanken voor die inspanning. 
  • Een wijziging (naam of andere) in de deelname kan steeds schriftelijk (per e-mail) gebeuren.
  • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de webinar. In dat geval is de annulering gratis.
  • No-show: het bedrag van je inschrijving is integraal verschuldigd als je niet verwittigt dat je niet deelneemt. Bij een annuleringen die later dan 2 dagen voor aanvang van de webinar wordt doorgegeven, is de volledige deelnameprijs verschuldigd. Je mag wel iemand anders in je plaats laten deelnemen maar graag verwittigen aub.
  • Atic behoudt de bevoegdheid om te beslissen over onderwerpen die niet in de voorwaarden worden behandeld. De bevoegdheid over eventuele geschillen ligt bij de rechtbanken van Brussel.

KMO PORTEFEUILLE*

Voor bedrijven gelegen in Vlaanderen: zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille - Erkenningsnummer Atic: DV.O105602 (*er kan slechts een beroep worden gedaan op KMO PORTEFEUILLE vanaf 100 euro)

BETALING

Atic is vrijgesteld van btw. U bent ingeschreven als u het inschrijvingsformulier heeft ingevuld en uw overschrijving heeft gedaan op het volgende rekeningnummer:

  • IBAN: BE 96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC

met vermelding van webinar 12 juni 2024 Atic-Daikin’ + naam 

Startdatum 12 juni 2024
Startuur 15u30
Einduur 17u00
Locatie Online

Korte vragenlijsten