Het minimum onderhoudsprogramma voor HVAC-systemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Online
10 april 2024
1530 - 1700

Onze gastsprekers zijn Christophe Danlois en Nicolas Breuls van het departement EPB en PLAGE - 'technische installaties Leefmilieu Brussel' - Presentatie alternerend in het FR/NL

Kwalitatief onderhoud van HVAC-installaties is niet alleen belangrijk om HVAC prestaties op peil te houden, maar ook om het comfort van de bewoners en optimale sanitaire omstandigheden te garanderen. Met dit in gedachten werd het minimumonderhoudsprogramma voor airconditioningsystemen op 21 maart 2014 goedgekeurd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op 16 augustus 2023 uitgebreid naar "grote" verwarmingsinstallaties.

Om welke installaties gaat het en welke werkzaamheden zijn gepland?

Wat zijn de gevolgen voor eigenaars, gebouwbeheerders, onderhouds- en controlebedrijven?

Welke documenten moeten worden geraadpleegd en welke training is nodig om toezicht te houden op de uitvoering van dit minimale onderhoudsprogramma? 

Onze sprekers zullen uw vragen beantwoorden. Dit webinar biedt ook gelegenheid voor een discussie tussen sprekers en deelnemers en heeft een vraag- en antwoordsessie.

 

 

INSCHRIJVINGSTARIEVEN

Deelname webinar:

  • Wij vragen aan niet-leden een bijdrage van 50 euro! (25 euro voor studenten met studentenkaart/gepensioneerden/Atic leden/Atic studenten cyclus 1)
  • U dient meteen te betalen bij inschrijving (zie formulier) door het bedrag over te schrijven op het rekening nummer van Atic 
    BE 96 2300 1003 8005, een ontvanstbewijs krijgt u na het webinar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • ATIC vraagt om de deelnameprijs aan het webinar onmiddellijk te betalen via overschrijving op ons rekening nummer, u krijgt achteraf een ontvangstbewijs. Als kleine organisatie zouden we je graag bij voorbaat bedanken voor die inspanning. 
  • Een wijziging (naam of andere) in de deelname kan steeds schriftelijk (per e-mail) gebeuren.
  • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de webinar. In dat geval is de annulering gratis.
  • No-show: het bedrag van je inschrijving is integraal verschuldigd als je niet verwittigt dat je niet deelneemt. Bij een annuleringen die later dan 2 dagen voor aanvang van de webinar wordt doorgegeven, is de volledige deelnameprijs verschuldigd. Je mag wel iemand anders in je plaats laten deelnemen maar graag verwittigen aub.
  • Atic behoudt de bevoegdheid om te beslissen over onderwerpen die niet in de voorwaarden worden behandeld. De bevoegdheid over eventuele geschillen ligt bij de rechtbanken van Brussel.

KMO PORTEFEUILLE*

Voor bedrijven gelegen in Vlaanderen: zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille - Erkenningsnummer Atic: DV.O105602 (*er kan slechts een beroep worden gedaan op KMO PORTEFEUILLE vanaf 100 euro)

BETALING

Atic is vrijgesteld van btw. U bent ingeschreven als u het inschrijvingsformulier heeft ingevuld en uw overschrijving heeft gedaan op het volgende rekeningnummer:

  • IBAN: BE 96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC

met vermelding van webinar 10 april 2024 Atic-Leefmilieu Brussel’ + naam 

Startdatum 10 april 2024
Startuur 15u30
Einduur 17u00
Locatie Online
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten