Was uw voorkennis voldoende om deze lessen te volgen?
Syllabus / PPT - Is de leerstof duidelijk uitgelegd ?
Syllabus: op welke manier sluit deze leerstof aan bij uw dagelijks werk?
Oefeningen. In welke mate sluiten de oefeningen aan op de les ?
Oefeningen. Was de opdracht duidelijk ?
 
 
Docent: wat vindt u van de vakkennis van de docent?
Docent: wat vindt u van de presentatie van de docent?
Docent: hoe was de interactie met de docent?
Docent: was er voldoende evenwicht tussen de theorie en de praktijk?
Docent: kan u de kennis die u heeft opgedaan in de les toepassen in uw werk?
Bent u tevreden over de praktische organisatie van de cursus? Ter beschikking stellen van syllabus en PPT, schikking van het leslokaal, stiptheid van de docent, …
 
 
 
Heb je nog opmerkingen over de leerstof, bv. leerstof die ontbrak, of overbodig was, of te moeilijk was, of niet duidelijk was?
Geef hier eventueel uw opmerkingen, indien u dat wil ook uw naam.
Annuleren
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.

Korte vragenlijsten