Berekening bedrag bedrijfslidmaatschap voor uw bedrijf

Vaststelling bijdrage bedrijfsleden

Zoals vermeld in de statuten van de Vereniging, wenst ATIC bedrijven de mogelijkheid te bieden zich als bedrijf lid te maken van de vereniging (art. 6). Om aanvaard te worden als bedrijfslid moet het bedrijf activiteiten uitoefenen op het vlak van verwarming, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek.

De bedrijfsleden ondersteunen de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging zowel in materiële als in immateriële zin (zie ook art. 7 - reglement van inwendige orde).

Zij doen dit door :

  • hun jaarlijkse bedrijfslidmaatschapsbijdrage te betalen;
  • het bekend maken - in de ruimste zin - van de activiteiten van de Vereniging binnen hun eigen organisatie ;
  • hun actieve deelname (via hun medewerkers) aan de activiteiten van de Vereniging, commissies en andere werkgroepen ; De bedrijfsleden genieten allerlei voordelen :
  • zij ontvangen uitnodigingen, mededelingen, nieuwsbrieven van de Vereniging
  • zij kunnen de publicaties van de Vereniging aankopen aan dezelfde gunsttarieven als deze aan de individuele leden worden aangeboden
  • bedrijfsleden kunnen hun medewerkers aan de door de Vereniging georganiseerde cursussen en studiedagen laten deelnemen tegen ledenprijs
  • bedrijfsleden kunnen gratis deelnemen aan de bijeenkomsten van ATIC
  • hun bedrijf wordt opgenomen op de webstek van ATIC, met logo en doorklikmogelijkheid naar de eigen webstek
  • bedrijfsleden kunnen gratis vacatures plaatsen op de webstek van ATIC

Bovendien kan de vertegenwoordiger van het bedrijf deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, en dit binnen de grenzen vastgelegd door de statuten.

Bijdrage

De jaarlijkse bijdrage van het bedrijfslid wordt be volgende formule : (alle bedragen zijn in euro)

 

Atic NL

Korte vragenlijsten