ATIC Prijs Marcel Herman 2023 Verdediging eindwerk HVAC

Business Brewery - Atic Leuven
18 november 2023
0900 - 1200
 • De Prijs Marcel Herman wordt jaarlijks door Atic toegekend aan een eindwerk van een jong afgestudeerde hoger onderwijs. Hiertoe wordt door een technische jury een selectie gemaakt uit eindwerken die door afstuderende laatstejaars worden ingediend.
 • In het bijzonder wordt uit het aanbod van eindwerken dat eindwerk geselecteerd dat zich naar inhoud en bijdrage aan het vakgebied weet te onderscheiden. 
 • Hiermee wil ATIC jonge afgestudeerden extra waarderen voor de geleverde onderzoeken, en tegelijk haar basisdoelstelling realiseren : de technische vooruitgang promoten in de aan onze branche gerelateerde activiteitsdomeinen. De prijs draagt de naam “Prijs Marcel Herman” ter herinnering en als eerbetoon aan de stichter en eerste voorzitter van Atic in 1938.  Deze prijs werd een eerste maal toegekend in 1968.

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaat (M/V/X) dient met succes een opleiding van het hoger onderwijs in België af te sluiten. Dit kan een opleiding van volgende types omvatten :

 • Universitair onderwijs van het lange type (5 jaar) 
 • Universitair onderwijs van het korte type (4 jaar)
 • De kandidatuur dient te worden ondersteund door een “peter”. Dit kan hetzij de originele promotor van het eindwerk, hetzij een lid van Atic zijn.

Inschrijving

 • Kandidaten die wensen mee te dingen naar de Prijs Marcel Herman 2023, dienen schriftelijk hun kandidatuur in bij Atic via deze website, liefst voor 11 juli 2023. Ze kunnen tweede zittijd hebben; het eindwerk kan ook in september ingeleverd worden.
 • Na ontvangst van inschrijving ontvangt de kandidaat vanwege Atic een bevestiging dat zijn/haar kandidatuur al dan niet weerhouden is.

Nieuw sinds 2016!

 • Elk dossier dat wordt weerhouden door de jury van de Prijs Marcel Herman 2023, en waarvan de student zijn eindwerk komt toelichten voor de Atic-jury tijdens de maand november, ontvangt de som van 250 euro, dit ongeacht of hij laureaat PMH2023 wordt of niet!

Dossier

Is de kandidatuur weerhouden, dan heeft de kandidaat tot september de tijd om zijn/haar/hun dossier te vervolledigen.

Dit dossier dient te omvatten :

 • Abstract in het Frans, Nederlands en/of Engels op maximum 1 bladzijde.
 • Een pdf van het eindwerk in één van de aangehaalde talen (Nl, Fr of Engels) best te versturen via www.wetransfer.com, in te dienen voor eind september 2023.

Presentatie

 • De kandidaten worden uitgenodigd voor een mondelinge presentatie in aanwezigheid van de jury op 18 november 2023.

Jury

 • De jury wordt heterogeen samengesteld uit leden van het bestuursorgaan van Atic enerzijds, en externe professionelen uit de branche die door eerstgenoemde bestuursleden jaarlijks worden aangeduid anderzijds.
 • Om geldig te vergaderen, dient 50% van de juryleden aanwezig te zijn.  De niet-aanwezige juryleden kunnen een inbreng hebben – ten informatieve titel, zij kunnen niet deelnemen aan de stemming - door hun waardering aan de hand van onderstaande criteria door te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar onderstaande coördinaten. 
 • Na lezing van de eindwerken door de jury, wordt een bijeenkomst jury gepland, waarbij de kandidaten de mogelijkheid hebben gedurende max. 30 minuten hun eindwerk mondeling toe te lichten. Vervolgens zal de jury een beslissing nemen op basis van onderstaande criteria. 
 • Op het einde van deze bijeenkomst wordt door stemming het beste eindwerk van de Prijs Marcel Herman 2023 bekend onder de juryleden.  Vervolgens zal het rapport met motivatie van de jury worden voorgedragen aan het bestuursorgaan van Atic, die op haar beurt officieel zal aanduiden wie de laureaat van de Atic Prijs Marcel Herman 2023 wordt!

 • De laureaat van de Prijs Marcel Herman 2023, wordt voor 15 januari 2024 schriftelijk bekend gemaakt aan de deelnemers. Tegelijk zal vanaf dat ogenblik via de diverse communicatiekanalen van Atic (Newsletter, conferenties, publicaties, web-site, en dergelijke) de laureaat officieel bekend gemaakt worden.

 Prijs

 • Alle deelnemende kandidaten krijgen voor een jaar een gratis lidmaatschap “kandidaat-lid” van Atic aangeboden.

 • De prijs voor de laureaat bedraagt een cheque ter waarde van EUR 1.000,- .

 • De deelnemende peter die de kandidaat begeleidt, wordt aangeboden kosteloos deel te nemen aan een Atic studiedag naar keuze voor einde december 2024.

Prijsuitreiking

 • De prijsuitreiking wordt traditioneel georganiseerd tijdens de Algemene Vergadering van Atic, dewelke in de loop van de maand maart plaatsvindt. Voor 2024 wordt deze wellicht gepland op 27 of 28 maart in Leuven. 
 • Tijdens deze Vergadering met het bestuursorgaan en de leden van Atic, die meestal tesamen met een technische studiedag wordt georganiseerd, wordt de laureaat gevraagd een presentatie te verzorgen van zijn/haar/hun eindwerk.

Schrijf u NU in voor de Prijs Marcel Herman 2023! Zet duidelijk in het veld OPMERKINGEN wat de titel is van uw eindwerk, geef een korte uitleg, deel ons mee wie uw promotor is.. kortom, geef zo veel mogelijk details over uw eindwerk, liefst ook een motivatie van uw promotor! U heeft daarna nog tijd om uw werk in te leveren.

De laureaten van de Prijs Marcel Herman van 2022 met hun onderwerpen :

 • Ulrike Roose - De dynamische levenscyclusanalyse: de energiemix – Universiteit Gent (foto onder)
 • Antoine Lemaire - Développement de sytèmes low tech pour un bâtiment industriel Nearly Zero Energy – Université de Liège (hij was verlet op 23-03-2023 om zijn voordracht te doen)

Startdatum 18 november 2023
Startuur 09u00
Einduur 12u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten