Atic cyclus 3 vervolmakingscursus: ventilatie en klimaatbeheersing

Business Brewery - Atic Leuven
Van 13 maart 2021 tot 3 juli 2021
0930 - 1600

VAN 13 MAART TOT EN MET 3 JULI 2021

Deze cursus is een ideaal hulpmiddel voor iedereen die hoogwaardige ventilatie- en klimaatbeheersingsystemen wil ontwerpen en uitvoeren: medewerkers of projectmanagers in een ontwerpbureau, overheidsadministraties, installatie- of uitbatingsbedrijven. Om deze cyclus te kunnen volgen is het noodzakelijk om de kennis te hebben van Atic cyclus 1: o.a. thermisch comfort, warmtetransmissie, vloeistoftransport,enz. . Voor meer informatie over onze cyclus 1, klik hier.

 
 

Initiatie PYTHON // 3h - DEZE LES IS FACULTATIEF, GRATIS EN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!

27 februari 2021 van 9.30 tot 12.30u

Leraar Maarten Sourbron – KU LEUVEN

Atic hecht veel belang aan het praktische aspect van haar cursussen, via oefeningen die de theorie in de praktijk brengen. ATIC promoot hiervoor het gebruik van PYTHON (Windows, MacOS en Linux compatibel), een gratis open source programmeertaal waarvoor tal van functiepakketten bestaan om HVAC installaties te berekenen. Een voorbeeld is CoolProp, ontwikkeld door o.a. ULiège, voor de berekening van bv. psychrometrie-toepassingen. Met deze initiatie sessie willen we dan ook alle cursisten wegwijs maken in het programmeren met PYTHON.  Iedereen is welkom, ook degenen die de vorige introductiesessies niet hebben bijgewoond en die dat vooralsnog willen doen.  Deze les is optioneel als onderdeel van de Cyclus 3-cursussen, maar wel maximaal aan te bevelen.  Deze les staat ook open voor wie zich niet inschrijft voor de andere modules van cyclus 3.  Vergeet je laptop niet

Initiatie EES // 3h - DEZE LES IS FACULTATIEF, GRATIS EN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!

27 februari 2021 van 13 tot 16u.

Leraar Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen

Sinds enkele jaren stelt ATIC het "EES"-programma ter beschikking van al zijn studenten en docenten. EES staat voor Engineering Equation Solver en is ontwikkeld door de Universiteit van Wisconsin. Dit programma kan enerzijds beschouwd worden als een "supercalculator" of "toolbox" voor praktische rekenopdrachten en anderzijds als een database van HVAC-producten voor geïnteresseerden, d.w.z. een krachtige simulatiemachine. Er zullen oefeningen worden gedaan, andere oefeningen die al zijn opgelost zullen aan de studenten ter beschikking worden gesteld. Er zijn sessies voor beginners en ook voor gevorderden. Deze les is optioneel als onderdeel van Cycle 3-cursussen, maximaal aan te bevelen. Deze les staat ook open voor andere mensen die zich niet inschrijven voor de andere modules van cyclus 3, deelnemers die met EES willen kennis maken. Vergeet je laptop niet!

EVALUATIEFORMULIER LESSEN EES EN PYTHON VAN 27-02-2021

Warmtewinsten // 9u

13 maart 2021 van 9.30 tot 12.30u - 20 maart 2021 van 13.00 tot 16.00u - 24 april 2021 van 13.00 tot 16.00u

Leraar Margot De Pauw – Thomas More

Het berekenen van de warmte-input van elke ruimte in een gebouw is de eerste stap in een klimaatbeheersingstraject. Alle componenten van de bijdragen, zoals zonnestraling, thermische transmissie en interne belasting door de bewoners, computers en verlichting, zijn gedetailleerd, evenals alle soorten zonwering die de beperking van externe bijdragen mogelijk maken.

Berekening van de luchtkanalen // 6u

13 maart 2021 van 13.00 tot 16.00u - 27 maart 2021 van 9.30 tot 12.30u 

Leraar Carl Reynaert - BVL

Basisprincipes van druk in de luchtkanalen. Berekening van de drukverliezen in ronde en rechthoekige kanalen. Methoden voor de dimensionering van kanalen (snelheidsreductie, constante of variabele lineaire drukverliezen, statisch herstel). Praktische toepassing.

Luchtbehandelingscycli en systemen: psychrometrie en toepassingen // 12u

20 maart 2021 van 9.30 tot 12.30u - 27 maart 2021 van 13 tot 16u - 24 april 2021 van 9.30 tot 12.30u- 8 mei 2021 van 13 tot 16u

Leraar Johan Verplaetsen – Menerga

In het proces van de klimaatbeheersing ondergaat de lucht een reeks transformaties waarbij de parameters variëren, zoals droge en natte temperaturen, absolute en relatieve vochtigheid, of dichtheid en enthalpie. Deze transformaties worden uitgevoerd door verwarmings- en koelspiralen, bevochtigers, recuperatoren en andere apparatuur en worden in de cursus beschreven en berekend met het psychrometrische schema als ondersteuning. De verschillende installaties en componenten van de luchtbehandelingskasten worden op deze manier geanalyseerd.

Eindeenheden // 9u

8 mei 2021 van 9.30 tot 12.30u - 29 mei 2021 van 13u tot 16u - 5 juni 2021 van 9.30u tot 12.30u

Leraar Etienne Poncelet

In deze module worden volgende onderwerpen behandeld:

 • de wetten die de luchtstromen in een ruimte behandelen.
 • begrippen, zoals efficiëntie van de lucht in een ruimte
 • welke eindeenheden kunnen gekozen worden en welke zijn de meest doeltreffende in welke omstandigheden.
 • berekeningen van concrete situaties
 • werkelijke voorbeelden uit de HVAC wereld  

Koudeproductie // 6u

29 mei 2021 van 9.30 tot 12.30u - 12 juni van 9.30 tot 12.30u

Leraar Johan Timmermans – Daikin

Principes en koelmiddelen. Reglementering. De koelcyclus en de basiscomponenten van een koelmachine. Koelwatermachines en hun verschillende types.

Automatische regeling // 6u

16 juni 2021 van 18 tot 21u en 24 juni van 18u tot 21u

Leraar Kristof Dupon - EEG - Building-IQ

Vervolgreeks op de reeds in cyclus 2 geziene leerstof : in cyclus 3 wordt het probleem van het optimale beheer van een HVAC-systeem behandeld. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het werkelijke verbruik van alle componenten, inclusief de "hulpapparatuur", d.w.z. ventilatoren en pompen.

Akoestiek // 3u

12 juni 2021 van 13 tot 16u

Leraar Filip Verbandt – Eva International

Akoestisch comfort is een alomtegenwoordig probleem in de klimaatbeheersting. Installaties genereren lawaai waarvan de oorsprong bekend moet zijn, de manieren van verspreiding moeten worden begrepen en in kaart gebracht. Het is nuttig om aanvaardbare akoestische niveaus te bepalen volgens het type activiteit en de gevoeligheid van het menselijk oor. Deze theoretische concepten stellen de studenten in staat om strategieën te bespreken om ervoor te zorgen dat het aanbevolen of opgelegde geluidsniveau wordt bereikt.

Workshop // 6u – allen

19 juni 2021 van 9.30 tot 16u

Leraars: allen

De doelstellingen van de workshop zijn de praktische toepassing van de cursussen, het gebruik van rekenmethodes en het realiseren van concrete oefeningen. Het geeft de deelnemers ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de geleerde onderwerpen en de oefeningen. Met andere woorden, de workshop is de ideale sessie om het vak te leren en zich voor te bereiden op examens. Vergeet je laptop niet mee te nemen!

Examen // 4u

3 juli 2021 van 9.30 tot 14.30u of na de zomervakantie.

Atic examens zijn altijd open boek examens. U kunt een praktische oefening verwachten. Vergeet dus niet je laptop en syllabi mee te nemen.

 

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 2430
 • Geen lid € 2850
 • Lid WTCB of Techlink € 2640

 

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 3 - 2021” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 20 februari 2021.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 13 maart 2021 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), krijgt u 100 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 67 lesuren, inclusief workshop + 4 uur examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY - Interleuvenlaan 62 - B-3000 Leuven

(waar Atic ook zijn kantoor heeft) - Indien we niet voldoende kunnen beantwoorden aan de eisen van social distancing (als de groepen te groot zijn / we nog niet immuum zijn aan het Covid virus..) dan gaan we naar een andere, grotere locatie. Of we kunnen ook elk moment schakelen en on-line lessen organiseren als de omstandigheden dit vragen!  Ondertussen hebben we hiermee voldoende ervaring.

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.
 • Indien de lessen op woensdag worden georganiseerd, gebeurt dit enkel on-line.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 20 maart 2021. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 13 maart 2021
Startuur 09u30
Einddatum 3 juli 2021
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten