CYCLUS 2 - VERWARMINGSINSTALLATIES - 57u

Business Brewery - Atic Leuven
Van 12 september 2024 tot 28 november 2024
1300 - 1930

DOELGROEP

Cyclus 2 is een essentieel hulpmiddel voor bouwprofessionals die de kennis willen verwerven of verdiepen die nodig is om verwarmingsinstallaties te ontwerpen, te bouwen en er toezicht op te houden: installateurs, ontwerpers, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, aanbestedende diensten voor grote werken in openbare of particuliere gebouwen.

JE HVAC-VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN?

Aan het einde van cyclus 2 heb je het proces van het ontwerpen en dimensioneren van een hydraulische verwarmingsinstallatie onder de knie. Je ontwikkelt je kennis van geavanceerde technieken zoals warmtepompen, zonne-energie en geothermische energie. Je beschikt over de nodige vaardigheden om probleemloos deel te nemen aan de volgende opleidingscycli.

 • U heeft de lessen van cyclus 1A gevolgd of u beheerst deze materie? Dan kan u zich probleemloos verder bekwamen door het volgen van cyclus 2. Vraag naar de inhoudstafel van de cyclus 1A.
 • Onze opleiding Atic cyclus 2 werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 06/07/2023. Dit betekent dat onze opleiding recht geeft op volgende maatregelen: Opleidingsverlof – Opleidingscheques.
 • Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE-loket. Volgend nummer zal op de attesten vermeld worden: ODB-1002786
 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934
 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen.
 • Aangaande KMO-portefeuille dient u bij aanvraag in het bezit te zijn van ons erkenningsnummer: DV.O105602 
 • Voor opleidingscheques voor KMO's in het Waalse Gewest is ons accreditatienummer voor cyclus 2 (08)0708 0001 0006 voor een totaal van 57 uur.

WARMTEVERLIEZEN // 12U

Lesgever Margot De Pauw – Buildwise

Hoe de warmtedoorgangscoëfficiënten van de gebouwwanden berekenen volgens de NBN B62-002-norm, en vervolgens de warmteverliezen van de gebouwen volgens de norm NBN EN 12831.

WARMTEAFGIFTE // 6U

Lesgever: Ivan Piette - Optimizzed

Hoe, op basis van de gekende warmtebehoeften, het beoogde thermisch comfort in de te behandelen ruimten verzekeren? Welke zijn de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten van verwarming: radiatoren, convectoren, stralingsverwarming, warme lucht? Praktische regels rekening houdende met de regels van de fysica en met de ervaringen worden u niet onthouden.

DIMENSIONEREN VAN HYDRAULISCHE INSTALLATIES // 6U

Lesgever: Ivan Piette – Optimizzed

Eenmaal het verwarmingssysteem gekozen, dient men het type van netwerk voor de verdeling van de warmte naar de verwarmingslichamen te kiezen (tweepijps-, éénpijps- of Tichelmann), vervolgens dient men de debieten, de drukverliezen en de inregelingen te berekenen. Praktijkvoorbeelden tonen ons wat de regels zijn van goed vakmanschap en wat vermeden moet worden.

POMPEN // 1,5U

Lesgever: Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen

Hoe de juiste pomp kiezen? Wat zijn de gevolgen van een te “zware” of te “kleine” pomp? Welk type pomp voor mijn toepassing? Een stand van zaken van de huidige technologieën.

EXPANSIEVATEN // 1,5U

Lesgever: Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen

Welke zijn de functies van een expansievat? Wat moet het volume zijn? En wat als het te klein is? Waar moet het geplaatst worden? Deze les zal een antwoord bieden op alle vragen.

WARMTEPRODUCTIE DOOR VERBRANDING // 9U

Lesgever: Joris Mampaey – Studiebureau Herelixka

Hoe kan de te leveren warmte worden opgewekt, rekening houdende met het kostenplaatje en met respect voor het milieu? Types van ketels, ontwerp en ventilatie van de stookplaats, schoorsteen en andere aspecten krijgen hier de nodige aandacht.

AUTOMATISCHE REGELING // 6U

Lesgever: Nele Vanderlinden - Priva

Alle onderdelen van de productie, de verdeling en de afgifte van de warmte moeten optimaal bediend worden wil men optimaal comfort en minimaal verbruik van energie bekomen. Sturingen per lokaal en voor volledige gebouwen met min of meer complexe installaties, analoog of digitaal,

WATMTEPOMPEN // 3U

Lesgever: Ivan Piette – Optimizzed

De warmtepomp zal een van de drijvende krachten zijn achter de energietransitie op het gebied van de verwarming van gebouwen en de productie van warm water. De thermische eisen van bestaande installaties enerzijds en de toekomstige eisen van de F-gas verordening anderzijds zijn slechts twee uitdagingen waaraan de warmtepomp sector het hoofd moet bieden. De technische en wetgevende ontwikkelingen komen aan bod bij de behandeling van de verschillende courante warmtepomp types.

ZONNE-ENERGIE EN GEOTHERMIE // 6U

Lesgever: Ivan Piette – Optimizzed

Het potentieel van deze twee energiebronnen voor hernieuwbare energie komt duidelijk naar voren in de klimaatdoelstellingen van onze verschillende regeringen. De eenvoud en efficiëntie van thermische zonnewarmte worden vaak over het hoofd gezien in de discussie over energietransitie. Het potentieel van geothermische energie wordt vaak als te duur beschouwd. Deze twee onuitputtelijke, plaatselijke en rechtstreeks beschikbare bronnen zonder tussenpersonen kennen echter minder belemmeringen voor de toepassing ervan dan andere technieken die in de media en de politiek populairder zijn.

WORKSHOP // 6U

Lesgevers: Allen 

De workshop is een sessie waarin de leerstof van de cursus wordt toegepast op een referentiegebouw, met als doel de dimensionering van een complete verwarmingsinstallatie wat betreft de thermische en hydraulische aspecten. Het is ook een gelegenheid om vragen te stellen over het cursusmateriaal. Met andere woorden, de workshop is de ideale oefensessie om je voor te bereiden op het examen, aangezien soortgelijke vragen aan bod zullen komen.

FACULTATIEF EXAMEN // 4U

De Atic-examens zijn steeds open-boek examens. U mag zich verwachten aan een praktische oefening. Breng dus zeker uw laptop en syllabi mee.

INSCHRIJVEN

 • Individueel Atic lid of bedrijfslid € 2220*
 • Geen lid € 2550*
 • Lid Buildwise of Techlink € 2400*

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van Atic met vermelding: “Inschrijving cyclus 2 - 2024” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 6 september 2024.
 • De aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend wordne ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 25 september 2024.
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 57 lesuren, inclusief workshop
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

PRAKTISCHE INFO

BUSINESS BREWERY - (waar Atic ook zijn kantoor heeft - sommige lessen kunnen on-line doorgaan)
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

 • Onze lessen gaan door op een donderdagnamiddag- en avond van 13u tot 16u en van 16.30u tot 19.30u of eventueel on-line (wordt uitdrukkelijk gespecifieerd)

 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les en een broodjesbuffet voorzien om 16u

ALGEMENE VOORWAARDEN

Atic vraagt om de deelnameprijs aan alle Atic evenementen onmiddellijk te betalen na inschrijving. Een factuur ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het soepel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het Atic evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist Atic in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 12 september 2024
Startuur 13u00
Einddatum 28 november 2024
Einduur 19u30
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten