CYCLUS 3 - VENTILATIE & KLIMAATBEHEERSING - 63u

Business Brewery - Atic Leuven
Van 13 februari 2025 tot 22 mei 2025
1300 - 1930

DOELGROEP

Cyclus 3 is een essentieel hulpmiddel voor bouwprofessionals die de kennis willen verwerven of verdiepen die nodig is om ventilatie- en airconditioningsystemen te ontwerpen, te bouwen en er toezicht op te houden: installateurs, ontwerpers, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, aanbestedende diensten voor grote werken in openbare of privé gebouwen.

JE HVAC-VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN?

Aan het einde van cyclus 2 heb je het proces van het ontwerpen en dimensioneren van een ventilatie- en airconditioningsinstallatie onder de knie. Je ontwikkelt je kennis van geavanceerde technieken zoals verdampingskoeling. Je beschikt over de nodige vaardigheden om de volgende opleidingscycli 4ABC aan te vatten.

 • U heeft de lessen van cyclus 1A gevolgd of u beheerst deze materie? Dan kan u zich probleemloos verder bekwamen door het volgen van cyclus 3. Vraag naar de inhoudstafel van de cyclus 1A.
 • Onze opleiding Atic cyclus 3 werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 06/07/2023. Dit betekent dat onze opleiding recht geeft op volgende maatregelen: Opleidingsverlof – Opleidingscheques.
 • Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE-loket. Volgend nummer zal op de attesten vermeld worden: ODB-1002787
 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934
 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen.
 • Aangaande KMO-portefeuille dient u bij aanvraag in het bezit te zijn van ons erkenningsnummer: DV.O105602 
 • Voor opleidingscheques voor KMO's in het Waalse Gewest is ons accreditatienummer voor cyclus 3 (08)0708 0001 0007 voor een totaal van 63 uur.

WARMTEWINSTEN // 9U

Lesgever: Margot De Pauw – Thomas More Hogeschool

Het berekenen van de warmte-input van elke ruimte in een gebouw is de eerste stap in een klimaatbeheersingstraject. Alle componenten van de bijdragen, zoals zonnestraling, thermische transmissie en interne belasting door de bewoners, computers en verlichting, zijn gedetailleerd, evenals alle soorten zonwering die de beperking van externe bijdragen mogelijk maken.

BEREKENING VAN DE LUCHTKANALEN // 6U

Lesgever: Carl Reynaert

Basisprincipes van druk in de luchtkanalen. Berekening van de drukverliezen in ronde en rechthoekige kanalen. Methoden voor de dimensionering van kanalen (snelheidsreductie, constante of variabele lineaire drukverliezen, statisch herstel). Praktische toepassing.

LUCHTBEHANDELINGSCYCLI EN SYSTEMEN: PSYCHROMETRIE // 9U

Lesgever: Johan Verplaetsen – Menerga

In het proces van de klimaatbeheersing ondergaat de lucht een reeks transformaties waarbij droge- en natteboltemperatuur, absolute en relatieve vochtigheid, dichtheid en enthalpie gaan wijzigen. Deze transformaties gebeuren door verwarmings- en koelbatterijen, bevochtiger, warmtewisselaars en andere apparatuur waarbij belangrijke energiestromen gepaard gaan.
Deze worden in de cursus beschreven en berekend met het psychrometrische schema als ondersteuning. De verschillende installaties en componenten van de luchtbehandelingskasten worden op deze manier geanalyseerd en hun gedrag met vrij eenvoudige formules voorspeld

LUCHTBEHANDELINGSCYCLI EN SYSTEMEN: TOEPASSINGEN // 6U

Lesgever: Johan Verplaetsen – Menerga

De theoretische benadering van de vorige module wordt vergeleken met de praktijk.
Aan de hand van praktische voorbeelden wordt aangegeven waar extra aandacht nodig is of waar frequent voorkomende fouten worden gemaakt met schade aan apparatuur of andere mogelijke risico’s als gevolg. De aspecten en gevolgen van het werken in deellast worden toegelicht.
Een aantal belangrijke normen worden aangehaald zoals de vrij nieuwe norm rond luchtfilters.
Ten slotte wordt als voorbereiding op het facultatieve examen een volledig project berekend en schematisch voorgesteld.

KOUDEPRODUCTIE // 6U

Lesgever: Johan Timmermans – Daikin

Principes en koelmiddelen. Reglementering. De koelcyclus en de basiscomponenten van een koelmachine. Koelwatermachines en hun verschillende types.

EINDEENHEDEN // 9U

Lesgever: Etienne Poncelet

In deze module worden volgende onderwerpen behandeld:

 • de wetten die de luchtstromen in een ruimte behandelen.
 • begrippen, zoals efficiëntie van de lucht in een ruimte
 • welke eindeenheden kunnen gekozen worden en welke zijn de meest doeltreffende in welke omstandigheden.
 • berekeningen van concrete situaties
 • werkelijke voorbeelden uit de HVAC wereld

AUTOMATISCHE REGELING // 6U

Lesgever: Nele Vanderlinden - Priva

De cursus « Automatische Regeling » van cyclus 3 zal drie thema’s behandelen : samenvatting van de basisbegrippen die in cyclus 2 werden uiteengezet, regeling van de koudeproductie, van de verluchtingsinstallaties en van de klimaatregelinginstallaties, de protocollen voor communicatie en beheer op afstand van systemen die binnen het gebouwbeheersysteem (GBS) worden gebruikt.

AKOESTIEK // 3U

Lesgever: Filip Verbandt – Eva International

De cursus begint met een bespreking van de verschillende HVAC geluidsbronnen. De factoren en parameters die de verspreiding van de geluidsgolven in het HVAC systeem beïnvloeden worden besproken. Geluidmilderend maatregelen worden eveneens uitgelegd. De cursus wordt afgesloten met een praktische oefening waarin wordt geïllustreerd hoe het geluiddrukniveau in geventileerde ruimten kan worden berekend, rekening houdend met de verschillende wegen van de geluidsverspreiding van de bron naar de ontvanger.

EVAPORATIEVE KOELING // 3U

Lesgever: Johan Verplaetsen - Menerga

Evaporatieve koeling (beter bekend als indirecte adiabatische koeling) werd onlangs door een internationaal ondersteunde werkgroep waaraan Atic actief meewerkte uitgediept.
Het principe zelf is eeuwen oud en wordt in de praktijk al meer dan 40 jaar toegepast en de efficiëntie werd in het laatste decennium verder geoptimaliseerd.
In de huidige situatie van beperkingen op het gebruik van koudemiddelen, hun grote impact op het milieu en de klimaatopwarming krijgt adiabatische koeling opnieuw meer aandacht.
In deze module wordt het principe van adiabatische koeling in ventilatiesystemen in detail geanalyseerd en worden de verschillende beschikbare systemen toegelicht.

WORKSHOP // 6U

Lesgevers: Allen 

De workshop is een sessie waarin het didactische materiaal uit de cursus wordt toegepast op een referentiegebouw, met als doel de dimensionering van een volledige ventilatie- en airconditioningsinstallatie, rekening houdend met de thermische en aeraulische aspecten. Het is ook een gelegenheid om vragen te stellen over het cursusmateriaal. Met andere woorden, de workshop is de ideale oefensessie ter voorbereiding op het examen, aangezien gelijksoortige vragen aan bod zullen komen.

FACULTATIEF EXAMEN // 4U

De Atic-examens zijn steeds open-boek examens. U mag zich verwachten aan een praktische oefening. Breng dus zeker uw laptop en syllabi mee.

INSCHRIJVEN

 • Individueel Atic lid of bedrijfslid € 2460*
 • Geen lid € 2850*
 • Lid Buildwise of Techlink € 2640*

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van Atic met vermelding: “Inschrijving cyclus 3 - 2025” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 6 februari 2025.
 • De aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend wordne ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 27 februari 2025.
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus 3 omvat 63 lesuren, inclusief workshop
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les - een broodjesbuffet omstreeks16u

PRAKTISCHE INFO

BUSINESS BREWERY - (waar Atic ook zijn kantoor heeft - sommige lessen kunnen on-line doorgaan)
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

ALGEMENE VOORWAARDEN

Atic vraagt om de deelnameprijs aan alle Atic evenementen onmiddellijk te betalen na inschrijving. Een factuur ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het soepel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het Atic evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist Atic in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 13 februari 2025
Startuur 13u00
Einddatum 22 mei 2025
Einduur 19u30
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten