Cyclus 4 C - OPTIMALISATIE VAN HVAC-installaties

Business Brewery - Atic Leuven
Van 20 november 2021 tot 15 januari 2022
0930 - 1600

Cyclus 4 C - Algemene technieken - 30u

 • Inschrijvingen voor de modules van uw wensen zijn mogelijk

 • Vraag de inschrijvingsprijs op het secretariaat indien u zich niet voor de hele lessenreeks wenst in te schijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Deze module is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over technieken om de kwaliteit van HVAC-installaties te garanderen, met name door het meten van de werkelijke prestaties.
 • Deze module is interessant voor ingenieurbureaus en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de installatie, de controle en de exploitatie van HVAC-installaties, alsook voor overheidsdiensten en beheerders van gebouwen.
 • Bekijk alvast het programma van CYCLUS 4 D - MODELLERING EN DYNAMISCHE SIMULATIE VAN GEBOUWEN EN TECHNISCHE UITRUSTING 
 

Building Information Management or Modeling (BIM) // 3U

Tiene Torfs - C Tech

20 november 2021 van 9u30 tot 12u30

 • BIM wordt veelal gezien als een 3D model van de gebouwde constructies. Meer dan dat betekent ‘BIM’ een andere (efficiëntere) manier van samenwerken, communiceren en gegevens uitwisselen rond deze 3D modellen. De 3D BIM modellen worden dé centrale bron van informatie waar elke partij in het bouwproces zijn informatie uithaalt en insteekt.  BIM betekent eveneens dat we vroeger in het verhaal fouten (clashes) uit de virtuele gebouw- en installatiemodellen halen zodanig dat we minder faalkosten op de werf hebben.
 • Er wordt geen specifieke voorkennis vereist voor deze module.

BREEAM en WELL standards // 3U

Ellen De Bolster - SECO

20 november 2021 van 13 tot 16u

 • De module met betrekking tot de BREEAM & WELL standards heeft tot doel de toekomstige HVAC-specialist te informeren over de nauwe banden tussen de duurzaamheid- en comfortcriteria gedefinieerd door deze labels en de manier van ontwerpen, selecteren van de apparatuur en het bepalen van de prestatiedoelstellingen voor een project. De steeds hogere eisen dringen aan om bouwtechnieken aan te passen en nog nauwer samen te werken met andere belanghebbenden (bouwheren, architecten, akoestici, landschapsarchitecten, energiespecialisten, enz.)
 • Er wordt geen specifieke voorkennis vereist voor deze module.

Monitoring en Commissioning // 12U

Dietrich Schildermans en Matthias Zuliani - Ingenium

27 november van 9.30u tot 12.30u - 27 november van 13u tot 16u (MZ) - 4 december van 9.30u tot 12.30u (MZ) - 11 december van 9.30u tot 12.30u (DS)

 • Commissoning helpt ervoor te zorgen dat een nieuw gebouw presteert zoals de bouwheer het oorspronkelijk bedoeld heeft - het zorgt er tevens voor dat de bezetters van het gebouw het kunnen bedienen en onderhouden. Dit intensieve proces van kwaliteitszorg begint daarom bij het ontwerp van het project.
 • Er wordt geen specifieke voorkennis vereist voor deze module.

Energetische prestaties van gebouwen // 9U

Ivan Piette - Optimizzed

4 december 2021 van 13u tot 16u - 11 december 2021 van 13u tot 16u - 15 januari 2022 van 9.30u tot 12.30u

 • Waarom en hoe ontwerp je energetisch performante gebouwen? Met welke factoren moet je rekening houden? Hoe staat het met de Europese richtlijn over energetische prestaties van gebouwen en haar toepassing in België? Wat zal de impact van deze richtlijn zijn op het ontwerp en het gebruik van gebouwen en technische installaties?
 • Er wordt geen specifieke voorkennis vereist voor deze module.

Energie-renovatie // 3U

Ivan Piette - Optimizzed

15 januari 2022 van 13u tot 16u

 • Vermindering van het energieverbruik van bestaande gebouwen is al enkele jaren een prioriteit, met Europese, nationale en regionale beleidsmaatregelen die erop gericht zijn het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen tegen 2050 drastisch te verminderen. Geconfronteerd met deze uitdaging beoogt deze module HVAC-professionals door het renovatieproces te loodsen en hen te helpen met relevante informatie de meest geschikte maatregelen op lange termijn te nemen.
 • Er wordt geen specifieke voorkennis vereist voor deze module.
   

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 1500
 • Geen lid € 1800
 • Lid WTCB of Techlink € 1650

 

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 4 C - 2021-2022” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 10 november 2021.
 • Bij onmiddellijke inning (d.i. voor 20 november 2021 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), krijgt u 30 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 30 lesuren, exclusief EES en Python (deze zijn gratis) - u kan bovendien nog deelnelen aan de workshop en het examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY - Interleuvenlaan 62 - B-3000 Leuven

(waar Atic ook zijn kantoor heeft) - Indien we niet voldoende kunnen beantwoorden aan de eisen van social distancing (als de groepen te groot zijn / we nog niet immuum zijn aan het Covid virus..) dan gaan we naar een andere, grotere locatie. Of we kunnen ook elk moment schakelen en on-line lessen organiseren als de omstandigheden dit vragen!  Ondertussen hebben we hiermee voldoende ervaring.

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.
 • Indien de lessen op woensdag worden georganiseerd, gebeurt dit enkel on-line, van 18u tot 21u.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk voor 3 december 2021. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 20 november 2021
Startuur 09u30
Einddatum 15 januari 2022
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten