Cyclus 4 D - OPTIMALISATIE VAN HVAC-installaties

Business Brewery - Atic Leuven
Van 22 januari 2022 tot 5 februari 2022
0930 - 1600

Cyclus 4 D - Modellering en dynamische simulatie van gebouwen en technische uitrusting - 15u

 • Enkel inschrijvingen voor het volledige lessenpakket a.u.b.

 • Inschrijvingen voor één module zijn hier niet mogelijk

 • Deze module is bestemd voor al diegenen die modellering en dynamische simulatie vanuit methodologisch oogpunt willen beheersen, met als doel het comfortniveau van gebouwen en het energieverbruik van apparatuur te voorspellen.
 • Deze module is een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met het optimaliseren van ontwerp en regelgeving om het binnencomfort te handhaven en tegelijkertijd het energieverbruik te beperken: technische medewerkers of projectleiders in ontwerpbureaus, overheidsdiensten, installatie- of exploitatiebedrijven. 
 • Daarnaast is het noodzakelijk de modules "Modelling Tools" van cyclus 4 C te hebben gevolgd. 
 
 
 

Simulatiedoelstellingen en klimaatgegevens // 3u

Lien Debacker - Ugent

22 januari 2022 van 9.30u tot 12.30u

In het kader van deze module is ons doel om de basis te leggen voor eenvoudige simulaties om de interesse en de bijdrage van deze benadering aan te tonen bij het bepalen van correcte en volledige energiebalansen die het primaire verbruik en het belang van het verbruik van hulpapparatuur integreren. We willen ook de mogelijkheden van simulatie laten zien bij het zoeken naar een technisch (en economisch) optimum en bij de analyse van de comfort / onbehaagssituatie onder extreme belasting.

We zullen niet het ene instrument meer dan het andere belichten ... maar de benaderingsmethodologie door enkele sleutelelementen van de gebouwschil en uitrusting in verband met een regelsysteem in overweging nemen.

Voorafgaand aan de simulatie inventariseren we klimaatgegevens in de context van de huidige opwarming van de aarde.

Gebouw // 3u

Maarten Sourbron - KU Leuven

22 januari 2022 van 13u tot 16u

Het doel van deze cursus is het passief optimaliseren van gebouwen. Op basis van beschrijvende gegevens van het gebouw of op basis van monitoringgegevens komt een vereenvoudigd dynamisch model tot stand. De energievraag en het comfortniveau worden door middel van simulatie geëvalueerd. Er worden optimale en voorspellende regelingsstrategieën voorgesteld voor de regeling van free-cooling en voor de automatische regeling van zonweringen, met het oog op het verminderen van de vraag naar verwarming en koeling met inachtneming van de comfortcriteria.

Voor deze module is een basiskennis van vloeistoffentransport, warmte- en massa overdracht, warmteverliezen en warmteafgifte alsook van warmtewinsten wenselijk.. ook een basiskennis van automatische regelingen is wenselijk. Deze modules worden allemaal gegeven in de cyclus 1 - cyclus 2 en cyclus 3.

Gebouw en HVAC-apparatuur // 9u

Maarten Sourbron - KU Leuven

29 januari 2022 van 9.30u tot 12.30u - 29 januari van 13u tot 16u - 5 februari 2022 van 9.30u tot 12.30u

Vertrekkend van een model van het gebouw zelf, behandelt de cursus:

 • "Secundaire" units, lucht- en waterdistributie, ventilatie- en luchtbehandelingsunits
 • Primaire apparatuur: warmte- en koudeproductie-installaties, en opslag
 • De koppeling van componenten en systemen.

Ook voor deze module is een basiskennis van vloeistoffentransport, warmte- en massa overdracht, warmteverliezen en warmteafgifte alsook van warmtewinsten wenselijk.. ook een basiskennis van automatische regelingen is wenselijk. Deze modules worden allemaal gegeven in de cyclus 1 - cyclus 2 en cyclus 3.

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 750
 • Geen lid € 900
 • Lid WTCB of Techlink € 825

 

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 4 D - 2022” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 12 januari 2022.
 • Bij onmiddellijke inning (d.i. voor 22 januari 2022 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), krijgt u 30 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 30 lesuren, exclusief EES en Python (deze zijn gratis) - u kan bovendien nog deelnelen aan de workshop en het examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY - Interleuvenlaan 62 - B-3000 Leuven

(waar Atic ook zijn kantoor heeft) - Indien we niet voldoende kunnen beantwoorden aan de eisen van social distancing (als de groepen te groot zijn / we nog niet immuum zijn aan het Covid virus..) dan gaan we naar een andere, grotere locatie. Of we kunnen ook elk moment schakelen en on-line lessen organiseren als de omstandigheden dit vragen!  Ondertussen hebben we hiermee voldoende ervaring.

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.
 • Indien de lessen op woensdag worden georganiseerd, gebeurt dit enkel on-line, van 18u tot 21u.

SUBSIDIES EN ERKENNINGEN:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk voor 11 februari 2022. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 22 januari 2022
Startuur 09u30
Einddatum 5 februari 2022
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten