CYCLUS 4C - ENERGIE-EFFICIËNTIE & OPTIMALISATIE VAN HVAC-INSTALLATIES - modellering & dynamische simulatie van gebouwen & uitrusting - 33u

Business Brewery - Atic Leuven
Van 20 november 2025 tot 18 december 2025
1300 - 1930

DOELGROEP

HVAC-technieken beslaan een breed scala aan toepassingen. Cyclus 4 (A-B-C-D) is een essentiële opfrissing voor elke bouwprofessional die concurrentieel wil blijven door zijn vaardigheden in het optimaliseren van HVAC-systemen en deze te controleren en te verbeteren: installateurs, ontwerpers, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, projectmanagers voor grote werken in openbare of privé gebouwen.

DOEL? HET VERDER ONTWIKKELEN VAN JE HVAC-VAARDIGHEDEN

Aan het einde van cyclus 4 heb je het proces van het monitoren en simuleren van een verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallatie onder de knie, met als doel het ontwerp en de regeling ervan te optimaliseren. Door voortschrijdende inzichten en gedegen kennis van technieken zoals de hybridisatie van productiesystemen, warmtekrachtkoppeling, inbedrijfstelling en het monitoren van HVAC-installaties sta jij voortaan één stap voor op je concurrenten.

 • U kan zich apart inschrijven voor de cyclus 4A (15 lesuren), voor de cyclus 4B (33 lesuren) en voor de cyclus 4C (33 lesuren). Voor het kunnen volgen van sommige vakken in deze cyclus 4, is het belangrijk dat u de lessen van cyclus 1A heeft gevolgd of dat u deze materie reeds beheerst. Vraag naar de inhoudstafel van deze lessen.
 • Onze opleiding Atic cyclus 4A, B & C (opleiding voor de 3 delen samen) werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives vanaf 06/07/2023. Dit betekent dat onze opleiding recht geeft op volgende maatregelen: Opleidingsverlof – Opleidingscheques. Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE-loket. Volgend nummer zal op de attesten vermeld worden: ODB-1002788

 • Onze lessen hebben het WSE label (voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden bij Werk en Sociale Economie, Vlaanderen) - registratie nummer KDB000001934

 • Wij, bij Atic, volgen het kwaliteitsmodel Qfor — uniek voor de learning- en consultingmarkt. Dankzij dit Qfor label kan u als gecertificeerde organisatie zeker zijn dat wij aan hoge eisen voldoen. 

 •  Aangaande KMO-portefeuille dient u bij aanvraag in het bezit te zijn van ons erkenningsnummer: DV.O105602

 • Voor opleidingscheques voor KMO's in het Waalse Gewest is ons accreditatienummer voor cyclus 4A-B en C (08)0708 0001 0008 - 9 & 10 en  voor een totaal van 81 uur.

REKENPROGRAMMA'S EN CASE STUDIES // 6U

Lesgever: Maarten Sourbron (Python) - KU Leuven-TLHK

Globale studies: zoals de volledige dimensionering van een HVAC-installatie voor een referentiegebouw, of lokale studies voor een bepaald onderdeel van de installatie. In elk geval vertrouwt de ontwerper op numerieke systemen of rekenprogramma’s. Atic biedt u een introductiesessie aan over de numerieke tool PYTHON, waarbij concrete problemen worden opgelost die het verdere verloop van deze cyclus faciliteren.

SIMULATIEDOELSTELLINGEN EN KLIMAATGEGEVENS // 3U

Lesgever: Lien Debacker - Ugent

In het kader van deze module is ons doel om de basis te leggen voor eenvoudige simulaties om de interesse en de bijdrage van deze benadering aan te tonen bij het bepalen van correcte en volledige energiebalansen die het primaire verbruik en het belang van het verbruik van hulpapparatuur integreren. We willen ook de mogelijkheden van simulatie laten zien bij het zoeken naar een technisch (en economisch) optimum en bij de analyse van de comfort / onbehaagssituatie onder extreme belasting.

We zullen niet het ene instrument meer dan het andere belichten ... maar de benaderingsmethodologie door enkele sleutelelementen van de gebouwschil en uitrusting in verband met een regelsysteem in overweging nemen.

Voorafgaand aan de simulatie inventariseren we klimaatgegevens in de context van de huidige opwarming van de aarde.

GEBOUW // 3U

Lesgever: Maarten Sourbron - KU Leuven-TLHK

Het doel van deze cursus is het passief optimaliseren van gebouwen. Op basis van beschrijvende gegevens van het gebouw of op basis van monitoringgegevens komt een vereenvoudigd dynamisch model tot stand. De energievraag en het comfortniveau worden door middel van simulatie geëvalueerd. Er worden optimale en voorspellende regelingsstrategieën voorgesteld voor de regeling van free-cooling en voor de automatische regeling van zonweringen, met het oog op het verminderen van de vraag naar verwarming en koeling met inachtneming van de comfortcriteria.

Voor deze module is een basiskennis van vloeistoffentransport, warmte- en massa overdracht, warmteverliezen en warmteafgifte alsook van warmtewinsten wenselijk.. ook een basiskennis van automatische regelingen is wenselijk. Deze modules worden allemaal gegeven in de cyclus 1 - cyclus 2 en cyclus 3.

GEBOUW EN HVAC-UITRUSTING // 9U

Lesgever: Maarten Sourbron - KU Leuven-TLHK

Vertrekkend van een model van het gebouw zelf, behandelt de cursus:

 • "Secundaire" units, lucht- en waterdistributie, ventilatie- en luchtbehandelingsunits
 • Primaire apparatuur: warmte- en koudeproductie-installaties, en opslag
 • De koppeling van componenten en systemen.

Ook voor deze module is een basiskennis van vloeistoffentransport, warmte- en massa overdracht, warmteverliezen en warmteafgifte alsook van warmtewinsten wenselijk.. ook een basiskennis van automatische regelingen is wenselijk. De meeste van deze modules worden gegeven in de cyclus 1A.

WORKSHOP // 12U

Lesgevers: allen

De workshop bestaat enerzijds uit de toepassing van het in de cyclus 4 A-B-C gegeven didactisch materiaal en het gebruik ervan op een referentiegebouw; anderzijds kunnen de deelnemers vragen stellen over de inhoud van de gegeven cursussen. Met andere woorden, de workshop is de ideale oefensessie voor het examen, omdat vergelijkbare vragen worden behandeld.

(OPTIONEEL) EXAMEN // 4U

Atic-examens zijn altijd open boek examens. U kunt een praktische oefening verwachten. Vergeet dus niet je laptop en je lesmateriaal mee te brengen.

INSCHRIJVEN

 • Individueel Atic lid of bedrijfslid € 1290*
 • Geen lid € 1500*
 • Lid Buildwise of Techlink € 1410*

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 4C - 2025” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 5 november 2025.
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 33 lesuren
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks
 • Onze lessen gaan door op een donderdagnamiddag- en avond van 13u tot 16u en van 16.30u tot 19.30u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les en een broodjesbuffet rondom 16u
 • De aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk voor 26 novembre 2025. 

WAAR

BUSINESS BREWERY - (waar Atic ook zijn kantoor heeft - sommige lessen kunnen on-line doorgaan - dit wordt uitdrukkelijk gespecifieerd)
Interleuvenlaan 62
B-3001 Leuven

ALGEMENE VOORWAARDEN

Atic vraagt om de deelnameprijs aan alle Atic evenementen onmiddellijk te betalen na inschrijving. Een factuur ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het soepel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het Atic evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist Atic in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 20 november 2025
Startuur 13u00
Einddatum 18 december 2025
Einduur 19u30
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten