Syllabus - Hoe vindt u de leerstof in de syllabus/ppt weergegeven?
Syllabus - Sluit de leerstof aan bij je vooropleiding?
Syllabus - Op welke manier is er aansluiting tussen de lessen en de dagelijkse praktijk in de hvac?
WERKOPDRACHT / of WS* (indien van toepassing) - In welke mate sluit de werkopdracht of de workshop aan bij de les?
WERKOPDRACHT / of WS* (indien van toepassing) - Als u gevraagd werd een taak te maken, was het dan duidelijk wat men van u verwacht?
 
 
Docent - Wat vindt u van zijn vakkennis?
Docent - Wat vindt u van de manier waarop de docent zijn lessen presenteert?
Docent - Hoe was de interactie tussen de studenten en de docent?
Docent - Heeft de docent voor voldoende evenwicht gezorgd in zijn lessen, een evenwicht tussen de theorie en de praktijk?
Docent - Heeft de docent ervoor gezorgd dat er voldoende bruggen werden gebouwd tussen wat hij u heeft aangeleerd en de dagdagelijkse praktijk op de werkvloer?
Accomodatie - Bent u tevreden over de plaats waar de Atic lessen doorgaan? Hoe was de catering, de koffiepauze, de broodjes...?
CURSUS COORDINATIE - Is de Operating Manager snel genoeg in het ter beschikking stellen van het lesmateriaal op de website? Snelheid van antwoorden op al uw vragen? Kortom, coördinatie algemeen?
 
 
 
Geef hier eventueel uw opmerkingen, indien u dat wil ook uw naam.
Annuleren
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.

Korte vragenlijsten