06 april 2024

Atic Prijs Jean-Pierre Minne

Ivan Piette (vice president) and Didier Nemegeer (super laureate) Ivan Piette (vice president) and Didier Nemegeer (super laureate)

Aan alle Atic studenten!

Wie van jullie 3 keer laureaat is geweest en tevens de 4 Atic cycli heeft gevolgd:

  • CYCLUS 1A - HVAC PRINCIPES: THEORETISCHE KENNIS - 36U
  • CYCLUS 1B - HVAC PRINCIPES: KLIMAAT, CONFORT, GEZONDHEID & VEILIGHEID – 24U
  • CYCLUS 2 - VERWARMINGSINSTALLATIES - 57U
  • CYCLUS 3 - VENTILATIE & KLIMAATBEHEERSING - 63U
  • CYCLUS 4A - ENERGIE-EFFICIËNTIE & OPTIMALISATIE VAN HVAC-INSTALLATIES - HYBRIDE SYSTEMEN & VERWARMINGSNETTEN - 15U (geen examen)
  • CYCLUS 4B - ENERGIE-EFFICIËNTIE & OPTIMALISATIE VAN HVAC-INSTALLATIES - VOORSPELLING & MONITORING VAN ENERGIEPRESTATIES - 33U (geen examen)
  • CYCLUS 4C - ENERGIE-EFFICIËNTIE & OPTIMALISATIE VAN HVAC-INSTALLATIES - MODELLERING & DYNAMISCHE SIMULATIE VAN GEBOUWEN & UITRUSTING - 33U (geen examen)

(Deze cycli mogen in de ‘foute’ volgorde zijn gevolgd, met tussenpozen, alleen de 4 cycli moeten wel zijn gevolgd, en men moet steeds zijn geslaagd voor het examen indien er één georganiseerd werd, tevens moet men van de 4 cycli 3 keer laureaat zijn geweest…)

Kan aanspraak maken op de Prijs Jean-Pierre Minne

Uitgereikt aan de studenten die de Atic cycli 1ab tot en met 4abc hebben gevolgd :

--> Prijs uitgereikt aan de leerlingen van de Atic-cursussen die zich onderscheiden hebben:

  • in getrouwheid aan de Atic-cursussen
  • aan ieder examen hebben deelgenomen
  • tot driemaal toe tot één van de 3 laureaten waren van de betreffende cyclus

Atic wenst dan ook zijn dank te betuigen voor het vertrouwen en wenst de persoonlijke inzet en ijver van de leerlingen extra in de verf te zetten.

Voor de lessenreeks Atic cycli 2022-2023 hebben we in de Faculty Club in Leuven op 27-03-2024 een Super Laureaat mogen nomineren en hem de Prijs Jean-Pierre Minne mogen overhandigen. Deze eer was weggelegd voor:

Didier Nemegeer (Stad Gent)!

Proficiat Didier!

 

*Interessant weetje, de vorige laureaat die de Prijs Jean-Pierre Minne mocht ontvangen was de tweelingbroer van Didier, zijn naam is Olivier Nemegeer! Hij volgde de Atic lessenreeks in 2016-2017.

Korte vragenlijsten