24 februari 2016

De wereld heeft een energiemirakel nodig, maar een uitweg mag relatief snel worden verwacht, aldus Bill Gates

De wereld heeft een energiemirakel nodig, maar een uitweg mag relatief snel worden verwacht, aldus Bill Gates

De wereld heeft een energiemirakel nodig, maar een uitweg mag relatief snel worden verwacht, aldus Bill Gates.. Trends Magazine

Dat staat in de jaarlijkse brief van miljardair en filantroop Bill Gates. Op dit ogenblik is er volgens Gates geen enkele technologie die een uitzicht op een oplossing biedt, maar hij verwacht binnen een periode van vijftien jaar een radikale doorbraak.

Bill Gates verwijst naar wetenschappers die aangeven dat de uitstoot van broeikasgassen door de meest vervuilende landen van de wereld tegen het midden van deze eeuw met 80 procent moet worden verminderd indien men de zwaarste consequenties van de klimaatverandering wil vermijden.

Bovendien zou de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van deze eeuw nagenoeg helemaal moeten zijn gestopt. Indien de huidige koers wordt verder gezet, zullen die doelstellingen echter nooit worden gehaald.

Alternatieven

Het is volgens Gates tevens verbijsterend te moeten vaststellen hoe weinig geinvesteerd wordt in onderzoek naar doorbraken in betaalbare duurzame energie. Hij zegt ook niet te geloven dat alternatieven zoals elektrische wagens en led-verlichting de energie-consumptie voldoende zullen doen dalen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Hij benadrukt op dit ogenblik geen enkele duurzame energie-technologie te zien die de uitstoot van koolstofdioxide tegen het einde van deze eeuw kan elimineren, want de gekende technologie├źn zijn daarvoor volgens hem te weinig verregaand en te duur.

Toch zegt Gates in een snelle vooruitgang te geloven. Hij verwacht dat binnen een termijn van vijftien jaar een duurzame bron zal worden gevonden die de planeet kan redden en de wereld met energie zal kunnen bevoorraden. 

Korte vragenlijsten